Mikko Laakso Tulosvastuu takaisin politiikkaan!

Muutama sananen tavoiteohjelmastamme

  • Kokoomusnuoret marginaalissa? Lähde: Iltalehden pikagallup 13.9.2013
    Kokoomusnuoret marginaalissa? Lähde: Iltalehden pikagallup 13.9.2013

Media on kohissut kovaan ääneen kuluvan viikon aikana Tampereen liittokokouksessa 23.-25.8.2013 hyväksymästämme tavoiteohjelmasta. Muutamasta tavoiteohjelman toimenpide-ehdotuksesta on noussut mediamylly, joka hakee vertaistaan.

Tervetulleen huomion ja mielekiinnon seassa on valitettavasti käytetty myös paljon puheenvuoroja, jotka perustuvat puutteelliselle asiatiedolle ja suoranaiselle vääristelylle. Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsenen, sekä talouspoliittisen ohjelman luonnostelleen työryhmän puheenjohtajana olen nähnyt paperiin johtaneen syntyprosessin hyvin läheltä ja tahdon oikoa siihen liitettyjä myyttejä ja väärinkäsityksiä. Käyn kirjoituksessa asiaa seikkaperäisesti läpi.

Myytti 1: Kokoomusnuoret ovat siirtyneet äärioikealle ja kannattavat rasismia

Tämä väite on kaikista väitteistä kaikkein katteettomin. Kokoomusnuorten tavoiteohjelma on kuin yö- ja päivä fasismiin verrattuna. Ohjelmamme on laadittu nimenomaan jopa radikaalia yksilönvapautta korostavan klassisen liberalismin näkökulmasta osin konservatiivisin painotuksin. Ns. äärioikeistolaiset ideologiat, kansallissosialismi ja fasismi, perustuvat pitkälle vietyyn kollektivistiseen ajatteluun, jossa yksilönvapauksia nimenomaan tukahdutetaan, ei korosteta.

Väitökset rasismista puolestaan perustuvat etunenässä tavoiteohjelmakirjauksiimme kiintiöpakolaisten vastaaotosta luopumisesta ja ehdotuksesta poistaa pykälä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

Ensinnäkin kiintiöpakolaiset eivät ole sama asia kuin kaikki maahanmuuttajat tai turvapaikanhakijat. Kiintiöpakolaiset ovat nimitys niistä pakolaisista joita tulee YK:n pakolaisohjelman myötä pois turvattomista oloista kotimaastaan. Kiintiöpakolaisia vastaan ottaa 25 maata maailmassa, esimerkiksi vähemmistö EU-maista. Mikäli kiintiöpakolaisjärjestelmä poistetaan, on Suomesta kuitenkin yhä mahdollista hakea turvapaikkaa. Tällöin harkintavalta pakolaisista siirtyy lähemmäksi Suomen maahanmuuttoviranomaisia.

Rajoja ei siis olla sulkemassa, vaan humanitäärisen maahanmuuton periaatteita halutaan yhtenäistää. Haluamme myös lähettää sen viestin ettei hankalassa taloustilanteessa oleva Suomi voi toimia koko maailman sosiaalitoimistona. Sen sijaan työperäiseen maahanmuuttoon asiakirjamme kannustaa vahvasti. Olemme siis kansainvälisesti ajattelevia nuoria, jotka ovat huolissaan niin maamme kilpailukyvystä kuin myös julkisen talouden kestävyydestä.

Kirjaus kansanryhmää vastaan kiihoittamisen lakipykälän postamisesta puolestaan perustuu lakiteknisiin seikkoihin, ei siihen, että Kokoomusnuoret sallisi vihapuheen ja kannattaisi rasismia. Itse asiassa jo muu olemassa oleva lainsäädäntö puuttuu rasistisiin rikoksiin ja yhteiskuntarauhan horjuttamiseen julkisessa sanassa. (Esim. Rikoslaki luku 17 §1) Kunnianloukkaus, yllyttäminen rikokseen ja kotirauhan häirintä ovat rikosnimikkeitä, joita tuomitsevalla lainsäädännöllä pystytään puuttumaan niin rasistisiin kuin muunkin motiivin omaaviin rikoksiin.

Lakipykälä on ongelmallinen ennekaikkea, siksi että sen kriteeristössä etenkin kohta "(--)panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää", kattaa myös sananvapauden piiriin kuuluvia provosoivia mielipiteitä. Esimerkiksi lavean tulkinnan mukaan laki saattaisi tehdä rikollisen kaikista kansanryhmiä stereotypisoivista negatiivisista toteamista, kuten "Suomalaiset miehet ovat ylipainoisia juoppoja." Vaikka väite on mauton, ei se ole peruste tehdä siitä rikollista. Sananvapaus kattaa myös kehnosti perustellut mielipiteet, jotka eivät yllytä rikoksiin. Paras tapa vastata loukkaaviin mielipiteisiin on paheksunta, ei kriminalisointi.

Haluamme poistaa vähemmistövaltuutetun tehtävän mm. säästösyistä ja yhdistää sen toimenkuvan tasa-arvovaltuutetun tehtäviin, koska näemme vähemmistöjen oikeuksien takaamisen tasa-arvokysymyksenä. Tahdomme myös lakkauttaa suoran rahallisen kehitysavun kolmanteen maailmaan, koska se on korruptoinut ja vieraannuttanut kehitysmaiden itsevaltaisia hallitsijoita kansoistaan ja laskenut kannustimia talouden kehittämiseen. "Opeta onkimaan, älä anna kalaa."

Todellinen tie vaurauteen kehitysmaissa onkin vapaakauppa, investoinnit ja vapaa yrittäjyys. "Oma apu on paras apu myös Afrikassa. Syy kasvuun löytyy investoinneista. Kansainvälinen kauppa on tehnyt kymmenessä vuodessa sen, mihin kehitysapu ei ole kyennyt viidessäkymmenessä."

Myytti 2: Kokoomusnuorten tavoiteohjelma edustaa pienen ja äänekkään vähemmistön linja Kokoomusnuorissa

Tämäkään väite ei pidä paikkaansa. Tavoiteohjelmaamme on valmisteltu koko kuluvan vuoden ajan työryhmissä, joissa on ollut keskimäärin 5-10 jäsentä työryhmän puheenjohtajan lisäksi. Työryhmien puheenjohtajat istuvat liittohallituksessa. Työryhmät ovat kokoontuneet vähintään kerran vuoden aikana ja käyneet keskustelua sähköpostilistoilla ja Facebookissa. Näiden tapaamisten ja keskustelujen pohjalta työryhmät ovat muodostaneet tavoiteohjelmaluonnoksensa.

Tämän jälkeen liittohallitus on käynyt paperit kohta kohdalta läpi, muokaten näiden pohjalta oman ehdotuksensa. Tämän jälkeen liittohallituksen korjaamat ohjelmat on käsitelty kohta kodalta läpi puolestaan liittokokouksessa, jossa jokainen 150:stä liittokokousedustajasta, on saanut tilaisuuden esittää muutoksia ohjelmapaperiin. Tavoiteohjelmaa muutettiin vielä liittokokouksessakin merkittävästi, niin että se on käynyt lähemmäs 200 eri Kokoomusnuoren seulan läpi.

On siis kiistämätöntä, että Kokoomusnuorten tavoiteohjelma on poikkeuksellisen demokraattisesti kirjoitettu kokonaisuus, joka edustaa laajaa, koko järjestön kattavaa konsensusta liiton poliittisesta linjasta. Tietysti yksittäiset jäsenet saattavat olla joistan kohdista eri mieltä, sillä ohjelmapaperi sisältää yli 150  erilaista toimenpide-ehdotusta. Paperi edustaa joka tapauksessa linjan konsensusta.

Myytti 3: Kokoomusnuorten linja on radikalisoitunut Susanna Kosken puheenjohtajuuden myötä

Tämäkin väittämä on ontuva.

On totta, että tavoiteohjelman 2014 linja saattaa vaikuttaa radikaalilta suomalaisessa poliittisessa keskustelussa - mutta se on juuri tarkoituksemmekin. Suomalaista poliittista keskustelua on pidetty konsensushakuisena ja konkretiaa vailla olevana hymistelynä jo pitkään. Ilmapiiriä on kiusannut myös vaihtoehdottomuus: eroja puolueiden välillä ei tunnu useinkaan olevan. Haluamme siis ohjelmatyömme myötä ennenkaikkea herättää keskustelua ja muistuttaa emopuoluetta oikeistolaisesta aattessta.

Kokoomusnuorten tavoiteohjelma ei ole kuitenkaan nyt vuodeksi 2014 erityisen radikaali suhteessa aiempiin: se on ollut hyvin samanlainen jo noin vuodesta 2009 asti. Erikoisen tapauksesta tekee lähinnä se, että kohu-uutisointi tavoiteohjelmistamme on aloitettu vasta nyt, syksyllä 2013.

Lisäksi huomioitavaa on se, että puheenjohtaja Koski ei ole kirjoittanut tavoiteohjelmastamme sanaakaan. Hänestä tuli liiton puheenjohtaja vasta sen jälkeen, kun tavoiteohjelma oli jo kirjoitettu. Liittohallituksen jäsenen ja Kokoomusnuoren näkökulmasta on toki mielestäni ansiokasta, että puheenjohtajamme on puolustanut määrätietoisesti edustamansa järjestön, Kokoomusnuorten enemmistön linjaa kenenkään reaktiota pelkäämättä.

Myytti 4: Ohjelman pääpaino on Perussuomalaisten tavoin populistisessa maahamuutto-, kieli- ja arvopolitiikassa

Ohjelman pääpaino on todellisuudessa ratkaisujen esittämisessä etenkin kilpailukykyyn ja kestävyysvajeen kiinnikuromiseksi. Huomiota ohjelmatyössä on kiinnitetty erityisesti ehdotuksiin Suomen kansantalouden pelastamiseksi ja velkaantumisen lopettamiseksi. On siksi harmillista, ettei puheenvuoroja tästä näkökulmasta ole käyty juurikaan. Kaikki otsikot ovat keskittyneet yksittäisten tavoiteohjelmakirjausten paisutteluun siten, ettei metsää ole nähty puilta.

Pieniä väripilkahduksia keskustelussa on kuitenkin ollut Eero Lehden vuolas kehuminen ja Kimmo Sasin maltillinen puheenvuoro aiheesta. Toivottu ehdotus on ollut myös Ben Zyskowiczin kehoitus dialogin käymiseen puolueyhteisön sisällä. Kokoomuksen sloganinkin mukaan "Kokoomus kuuntelee", paitsi ilmeisesti niitä joiden mielipiteet ovat vääriä.

Johtopäätöksiä

Ohjelmaamme on julkisuudessa tulkittu ja kommentoitu tahattomista ja varmasti myös tahallisista virhekäsityksistä käsin. Puolueen puheenjohtaja Jyrki Katainen ennätti tuomitsemaan ohjelmapaperin kokonaisuutena, jo ennen kuin luki paperin. Samanlaisella paniikkireaktiolla asiaan suhtautui myös suuri osa muuta puolueyhteisö. Oli Kokoomusnuorten linjasta mitä mieltä hyvänsä, on median paisuttelussa ja joukkoirtisanoutumisissa tehty kärpäsestä härkänen.

Vahingollisin asia puolueen kannalta on se, että se ei ole kuunnellut useaan vuoteen nuoriaan, tai edes lukenut meidän tavoiteohjelmia, vaikka puoluejohdonkin mielestä yhteisömme elää nimenomaan keskustelusta. "Kokoomus kuuntelee."

Lisäksi se on rikkonut myös itse lanseeraamaansa periaatettaan loanheitosta. Kokoomuksen laatimassa "Toivon käyttöohjeessa" mainitaan seuraavaa: "ÄLÄ HEITÄ LOKAA. Sano mieluummin jotain positiivista niistä, jotka ovat kanssasi toista mieltä." Toivon jatkossa, että puheet ja teot kohtaavat.

 

Lue lisää: mikkolaakso.com

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

29Suosittele

29 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (112 kommenttia)

Käyttäjän AkiK kuva
Aki Kivirinta

No näköjään kiinnostaa kun jaksetaan huudella.

Lauri Perälä

Iltalehden "gallupit" mittaavat vain perussuomalaisten kantaa. Sivistynyt ihminen ei lue kyseistä roskalehteä.

Olli Polli Vastaus kommenttiin #101

"Mies, joka ei lue mitään, on paremmin koulutettu kuin mies, joka lukee vain sanomalehtiä." Thomas Jefferson.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sananvapaus ei kata demagogista kiihotusta.

Matti Pulli

Kaikkialla, missä sanaa on käytetty jotakin kansanryhmää vastaan, sananvapautta ja avointa keskustelua on rajoitettu.

Rikokseen yllyttäminen on jo rikos, emme tarvitse poliittisesti keskustelua rajoittavia ajatusrikospykäliä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tarkoitatko, että kansanryhmää solvaavaa kirjoittelua tvs. viestintää pitäisi käsitellä ensisijaisesti rikokseen yllyttämisenä?

Matti Pulli Vastaus kommenttiin #10

En. Tarkoitan sitä, että jos joku yllyttää rikokseen, tätä rikokseen yllyttävää henkilöä tulee rangaista asianmukaisella tavalla.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #13

Niin, rikokseen yllyttäminen on jo kriminalisoitua ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen, mikä sisältää myös tuon kansanryhmän kategorisen alentavan ja syrjivän solvaamisen, on myös kriminalisoitua.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Yllytys

MIssä ongelma??

Viharikoslainsäädännölle on esitetty tarpeeksi tarkka tunnusmerkistön perustelu lain esivalmisteluissa ja syytekynnys on korkea - ko. laki ei estä poliittista keskustelun käymistä mitenkään.

Matti Pulli Vastaus kommenttiin #17

Eihän ko. laki toki estä poliittisen keskustelun käymistä, mutta kyllähän se rajoittaa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #18

Sananvapaus ei ole koskaan rajoittamaton, ja mielipiteen esittäminen on aina aktiivista vaikuttamista ja siten käsitettynä julkista tiedotusvälinettä käyttäen tapahtuvan kansanryhmän (tai yksityisen henkilön) solvaamisen salliminen on helposti miellettävissä syrjintään yllyttämisen sallimisena.

Sananvapautta voidaan 10. artiklan mukaan rajoittaa vain lailla ja syistä:
»– – jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.»

Matti Pulli Vastaus kommenttiin #22

Tuoko nykytilanteen toteaminen keskusteluun jotakin uutta?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #26

Näköjään tuo.

KNL esittää, että nykyinen laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan olisi tulkinnanvarainen ja epätarkka - saman muotoisia lakeja ovat kuitenkin esimerkiksi työsopimuslain syrjintäkielto ja vainoamisen kriminalisoiva laki, kuten myös lakiin ehdotettu lisäys seksuaalisen höirinnän kriminalisoinnista. Järjestyslaissa myöskin taidetaan mainita jotain epämääräistä häiritsevästä käyttäytymisestä sen kummemmin yksilöimättä, mikä kaikki on häiriötä aiheuttavaa.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #31

Varmaan on paljon muitakin epäselviä ja tulkinnanvaraisia lakeja mutta voi kai tätä kiihottamislakia kritisoida siitä huolimatta, vai kuinka?

Uskon, että tuo laki kirjoitettu tarkoituksella noin epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi niin, että sitä voidaan käyttää vain ”tarvittaessa”. Luulen, että se on tarkoitettu vain muslimit nimistä kansanryhmää varten, ei heitä suojaamaan, vaan ennalta ehkäisemään lausuntoja , joista he voisivat provosoitua. Lienee niin, että syyte nostetaan vain silloin kun pelätään, että tuo kansanryhmä provosoituu ja Suomen turvallisuus voisi joutua uhatuksi. Mustalaisten panettelu ei uhkaa Suomen turvallisuutta joten se ei ole kiihottamista kansanryhmää vastaan. Mustalaiset eivät provosoidu. He tekevät pilaa jopa itsestään (ManneTV).

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #35

Tämä vihapuhelaki suojaa myös liiketoimintaa joka on rakennettu maahanmuuttajien kotoutustoiminnan ympärille ja siinä pyörii isot rahat, ehkä isommat kuin mitä menee itse maahanmuuttajille.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #36

Ei kuitenkaan niin suuret rahat, mitä pyörii alkoholibisneksessä ja sen ympärille kehkeytyneessä alkoholin haittoja korjaavassa liiketoiminnassa - jos nyt halutaan välttämättä verrata resursseja keskenään.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #46

Toisaalta kiinteistöbisneksessä pyörii vielä suuremmat rahat, mutta miten nämä liittyvät käsiteltävänä olevaan asiaan? Olen joskus huomauttanut ettei älyttömyyksiä voi kannattaa kuin vääristelemällä ja saivartelemalla ja itse olet ääriesimerkki tästä.

Arto Saarinen Vastaus kommenttiin #46

Yhden vääryyden voi siis selittää toisella vääryydellä?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #35

Käsityksesi johtuu varmaankin siitä, että muutamassa oikeustapauksessa tuo kansanryhmä on ollut juurikin muslimit. Mainittu television viihdeohjelma muutti nimeään ohjelmasta virinneen oikeuskäsittelyn vuoksi.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #45

Havaintoni on etteivät romanit heittele pommeja metroasemille eivätkä tee itsemurhaiskuja. Mistähän nuo iskut oikein johtuvat? Jos tuo laki kumottaisiin niinkuin KNL ehdottaa, luuletko, että Helsingin metro olisi silloin turvaton paikka?

Pentti Juhani Järvinen Vastaus kommenttiin #22

Tuo JA:n nro 22 (13.09.15:03) antaman 10. artiklan täsmennys "sananvapauden" rajoittamisesn perusteista, tulisi kirjoittaa uudelleen. Esimerkiksi yya-aikana Suomen "demokraattinen" yhteiskunta otti innoitukset demokratiaan osin Itä-Saksasta ja NL:sta. Selväksihän tämä tuli mm. Etykin "oikeuskorin" tulkintojen yhteydessä - selväksi jo kun se tuotiin mukaan Etykiin.

Suomen tulkinnat siis kunnioittivat NL:n käytäntöjä. Aiheesta kirjoittaminen tuotti vahvan protestin NL:n lähetystöstä 1979, kuten sitä ennen 1975 virolaisten mielenosoituksen uutisointi. Näissä yhteyksissä mm. sananvapauden "oikeutta" ei alkuunkaan puolustettu. Sen sijaan mm. KGB ja GRU saivat kuunnella mm. toimittajan asuntoja ja puhelinta, näin sekä Kekkosen että Koiviston aikana. Hän siis "konspiroi."

Mitä taas tuli "luottamuksellisiin tietoihin," joita ei saanut "paljastaa," ne liittyivät useinkin laittomuuksiin, mm. rikollisiin uhkailuihin, joissa muuten pääpuoleet tukivat kommareita. Ja tuomioistuinten "arvovaltaa" puolustettiin väärentämällä faktoja, ml. poliisitutkinnoissa. Osallistumisen NL:n "viime taistoon" voi tietenkin tulkita "sotasalaisuudeksi," kuten tehtiin.

Onko tilanne muuttunut? Ns. "tulkitsijoista" osa löhötti NL:n poistumisen jälkeenkin vanhoissa "huonon muistin" ja "tahattomien virheiden" takaamissa viroissa. Kyllä "ymmärryksien" tulee muutttua - ja paljon.

Harri Rautiainen

Elä enempää kiihota minnuu.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

(2.) "Sananvapaus ei kata demagogista kiihotusta"
Kyllä se on kattanut Suomessakin.
Kautta historiamme vasen laita on voinut sitä melko vapaasti harjoittaa mm. työpaikoilla ja vaalitilaisuuksissa. (Agitaattori Puntarpää on kai tuttu hahmo?)

Mutta: "demagoginen kiihotus" on ollut kielletty - yllätys, yllätys - etenkin sosialistisissa diktatureissa, jossa sitä on sovellettu toisinajattelijoiden, vapaiden taiteilijoiden, vapautta ja demokratiaa vaativien, "kansanvihollisten" ja sosialismin vastaisten ainesten ym. vainoamiseen.

Valtaapitävät ovat toki voineet noissa diktatuureissakin harjoittaa vapaasti demagogista kiihotusta toverituomioistuimineen, korttelikomiteoineen ja "uudelleenkoulutusleireillä" ;-)

Pointti on siinä, että tuon käsitteen mielivaltainen tulkinta sopisi hyvin vallassa oleville - kaikkialla. Mutta demokratian ja sananvapauden kannalta mielivalta on yhteensovittamaton.

Pentti Juhani Järvinen

Paitsi ehkä vaalien alla, jolloin "ihmisryhmistä" voi kirjoitella ja sanoa yhtä sun toista. Ja yya-aikana ainakin sai melko vapaasti arvoida, miten monta "porvaria" tai "kapitalistia" tulee lahdata, kun Suomi johdetaan onnelaansa.

Janne Hilden

Toivottavasti ei ainakaan kokoomusnuorisossa.

Harri Rautiainen

Taidan olla yli-ikäinen liittyäkseni?
KNL:ssä on enemmän potkua kuin kataislaisissa munattomissa miesmartoissa.

Käyttäjän ilikka kuva
Ilkka Partanen

Hyvä kirjoitus. Kuten reaktioista voi päätellä, on pettymys melkoinen kun asia laitetaan oikeisiin puitteisiinsa. Eivät monetkaan malttaisi millään luopua vahingonilosta ja harhaisesta ylemmyydentunteestaan. Lisäksi sitten tuo kuopiolainen vasuri joka sanoi taas hankalilla sanoilla sen mitä sinäkin kirjoitit, mutta ikään kuin omana oivalluksenaan. Vasemmistolaisilla on aika usein tuota piirrettä, en tiedä mistä se johtuu. Niin se vaan on.

Käyttäjän MikkoLaakso kuva
Mikko Laakso

Kiitos kannustavasta palautteesta!

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Perusongelma "kysymyslaatikossasi" on sama kuin niin monessa muussakin "kallupissa": Porttikysymys pitäisi olla: "Oletko lukenut oheisen linkin Periaateohjelman?". Vasta tämä antaisi pääsyn esittämääsi kysymykseen. Silloin vastaaja todennäköisesti (ei toki välttämättä, mutta suuremmalla todennäköisyydellä) myös lukisi sen, eli tietäisi edes suunnilleen, mitä kysytään ja mitä kysymykseen vastaa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tasa-arvovaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun toimia ei voi nykytilanteessa yhdistää, koska sukupuolten tasa-arvoa käsitellään Suomessa omana kysymyksenään ja vähemmistövaltuutetunkin toimenkuvaa ollaan laajentamassa moniperusteisen syrjinnän estämiseksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimeksi.

Matti Pulli

Tasa-arvovaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun toimia ei voi nykytilanteessa yhdistää, koska suojatyöpaikkoja tarvitaan.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Molemmille näyttää riittävän töitä. konkreettisesti voinen mainita, kuten tännekin kirjoittava kokoomuksen Harri Jaskari eilen television ajankohtaisohjelmassa totesi, että naisen palkka on ainoastaan 80 prosenttia miehen palkasta. Palkkaeron supistaminen ja työpaikoilla hitaasti etenevä samapalkkaisuusperiaatteen soveltaminen tuovat esille tasa-arvovaltuutettua työllistäviä palkkasyrjintäepäilyjä, muun muassa.

Matti Pulli Vastaus kommenttiin #19

Palkka maksetaan yleensä vain tehdyistä työtunneista.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #21

Niinkö?

Palkanmaksujärjestelmissä on eroja ja Tilastokeskuksen tarkkojen tietojen mukaan miesten ja naisten keskiansioiden eroa ei selitä tehtyjen työtuntien ero, kuin ainoastaan 5 prosentin luokkaa kokonaiseron ollessa noin 17 prosenttia.

Voi tietenkin olla, että palkansaajamiesten ja -naisten vuosityötunneissa on se 226 tunnin keskimääräinen ero eli noin 15 prosenttia miesten "eduksi" (miehet tekevät niin paljon enemmän ansiotöitä keskimäärin), mutta verottajalta saatavien tietojen mukaan naisten yhteenlaskettu bruttopalkkasumma on neljänneksen (25%) pienempi miesten vastaavasta palkkasummasta!!!

Matti Pulli Vastaus kommenttiin #23

En tosin tiedä, miksi ammatinvalintakysymyksistä johtuvasta näennäisestä palkkaepätasapainosta tehdään tasa-arvokysymys.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #24

Niin, miehet voivat tosiaan tässä taloustilanteessa alkaa kouluttautua sote-alueelle, teollisuustyöpaikat kun eivät ole lisääntymässä. Perhevapaiden asymmetrinen jakautuminen miesten ja naisten kesken on oleellinen palkkaeron selittäjä. Ehkä tästä pitäisi taas kirjoittaa omaan blogiin??

Segregaatio ammattialoilla johtuu sukupuolirooleista ja -normeista - ja konkreettisesti tuo normitus ilmenee muun muassa siinä, että asevelvollisuus koskee vain heitä, joilla on hetun toiseksi viimeisenä merkkinä pariton numero.

Juhani Kahela Vastaus kommenttiin #24

Nykyinen palkkakeskustelu on tarkoitushakuista. Tilanteen mukaan keskustelijat määrittelevät itse laskentatavan saadakseen halutun tuloksen. Itse lasken palkkaani myös eläkemaksut. Isojen yritysten johtajien palkoista keskultaessa aina esille tulee vuosittain maksetut eläkemaksut. Sekin on väärin, että vuotuinen eläkemaksu ei kerro totuutta. Oikeampi laskutapa olisi laskea paljonko maksulla saadaa eläkettä kaiken kaikkiaan ja normeerata se ja lisätä maksukauden palkkaan. Normeerauksessa käytettäisiin odotettavissa olevia eläkevuosia. Miehillä se lienee 74 ja naisilla päälle 80. Lisäksi tulee huomioida eläkkeelle pääsy ikä. Näin laskettu palkka olisi oikeampi kuin nykyisin käytetty. En tiedä löytyykö tällaista OIKEATA veratailulukua.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #49

Työmarkkinoiden ja ansiotasojen sukupuolittainen tasoittuminen vaikuttaa myös eläkemaksuja tasoittavasti ja tasa-arvopoliittisissa puheenvuoroissa on tullut esille sekin, että elinikäeroa voi yrittää tasoittaa kohdentamalla terveyspalveluja entistä enemmän miesten käyttöön.

Miesten elinikää (suhteessa naisiin) rajoittaa eniten oksidatiivinen stressi eli miesten jatkuva suorittaminen ja esim. töissä päteminen - tällainen järjestely, missä miehet kollektiivisesti höllentävät hieman työorientaatiostaan, ottavat enemmän vastuuta pienistä lapsistaan (lisäävät laatuaikaa itselleen) ja kiinnittävät huomiota terveellisempiin elintapoihin, koituisi kansantaloudellisesti ja yleisviihtyvyyden kannalta kaikkien eduksi.

Näilläkään keinoilla ei varmaan koskaan päästä palkkatasa-arvossa 50-50 -tilanteeseen, mikä ei toisaalta ole edes kenenkään asettama tavoite. Nykyisin konkreettisin tavoite on nostaa kokoaikatyötä tekevien naisten keskiansio 85 prosenttiin vastaavien miesten keskiansioista ja katsoa sitten, mikä on tilanne.

Juhani Kahela Vastaus kommenttiin #57

Totuus on lyhytsanainen. Valheet vaativat pikät puheet. Kysyin vain, että miltä luvut näyttävät, jos eläkepalkat (ovat osa palkkaa) huomioidaan palkkavertailussa. Lukuja ei ole joko laskettu tai ne ovat piilotettu, koska palkkatasa-arvokeskustelu menisi joiltakin väärille raiteille. No niin. Luvut pöytään.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #62

Ei mene väärille raiteille, koska fokus on näissä samapalkkaisuus- ja ansiotasokeskusteluissa nimenomaan työmarkkinoiden sukupuolittuneissa positioissa - eläkemaksut määräytyvät sitten ansioiden perusteella.

Tilastokeskukselta löytyy julkista dataa yllin kyllin ja käsittääkseni sieltä voi maksua vastaan tilata tarkempaakin tietoa.

Juhani Kahela Vastaus kommenttiin #81

Kiitokset ja syvät kumarrukset. Tarkoitushakuisuutesi ei ole lainkaan käsittämätöntä, sillä kaikki samaan rotuun kuuluvat esittävät kysymykset itse ja vastaavat niihin. Muiden selviinkiin kysymyksiin suora vastaaminen kierretään kuten kirjoittamalla "tietoja on saatavilla". Kysyin yhtä lukua. Eikö sinulla asiantuntijalla ole tuota lukua vai et kerro.

Tulee samalaista liirum laarumia kuin on nykyhallituksen elvytysohjelma, josta vain puolueuskolliset ovat löytäneet jotain positiivista. 99,99 prosenttia kansasta ei ymmärrä tekstiä, jossa on paljon hienoja sanoja, mutta asiaa ei tavuakaan.

Riku Airaksinen Vastaus kommenttiin #57

Ei eri ammattien sukupuolittainen jakautuminen ole palkkapoliittinen kysymys, vaan asenteellinen - ja sellaisena tulisi myös käsitellä. Samapalkkaisuusperiaatteen mukaan "samoista töistä sama palkka" toteutuu nykyaikana varsin hyvin sukupuolten välillä. Julkisen sektorin työpaikoista 65-70% lienee naisilla, ja tämä selittää merkittävän osan tilastollista palkkaeroa; naiset vaihtavat osan euromääräisestä palkastaan työpaikan turvallisuuteen.

Toisessa kappaleessasi olet niin hakusessa kuin ihminen vain voi olla. Kansantaloudellisesti hyödyllisintä on se, että ihmiset kuolevat sorvin ääreen; siihenhän voidaan yhdistää keskustelu eläkeiän nostosta, jonka päämäärä on juuri kuvaamani: vähentää nostetun eläkkeen määrää suhteessa maksettuun tuloveroon. Toistan vielä: kansantaloudellisesti hyödyllisintä on, että ihminen polttaa itsensä loppuun juuri eläkeiän kynnyksellä ja saa itselleen taudin, joka tappaa mahdollisimman nopeasti ja johon on mahdollisimman vähän kalliita hoitoja.

Työmarkkinoiden nykyinen tilanne on objektiivisesti tarkastellen absurdi: miehet tekevät enemmän töitä samalla tuntipalkalla, maksavat enemmän veroja ja nostavat vähemmän eläkettä. Samaan aikaan valtio kohdistaa miehiin asevelvollisuuden ja naisiin verrattuna pienemmän terveyspalvelupanostuksen. Mikä tässä ei täsmää ja miten ihmeessä se on naisille epäreilua?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #72

Kansantaloudellisesti hyödyllisintä on eniten se, että ihmisten terveiden ikävuosien määrä kasvaa so. miesten hyvinvointiin panostaminen (heidän itsensä toimesta) on kansantaloutta kohentavaa.

1.15 miljoonasta naispalkansaajasta noin 400 000 työskentelee tosiaan sillä julkisella sektorilla ja työnantajasektoreista kunta on kaikkein pihein palkkauksessaan. Valtio on miesvaltainen työllistäjä, esimerkiksi puolustusvoimat ja poliisi sekä rajavalvonta huomioiden.

Tuo miesten ja naisten "tuntipalkkojen samuus" tehtyä työtuntia kohti on aika absurdi väite tilanteessa, jossa naiset työllistyvät matalammin palkatuille aloille => edes lisäämällä työtuntien määrää naisten keskiansiot eivät kohoa vastaamaan miesten keskiansioita. Sukupuolten välistä palkkaeroa (säännöllistä kokoaikatyötä tekevien miesten ja naisten keskiansioiden eroa) selittää kaksisuuntainen segregaatio - matalapalkka-alojen lisäksi naiset sijoittuvat samoissa tehtävissä alempiin palkkaluokkiin.

Miesten työeläke on keskimäärin 1400 euroa/kk, naisten reilu 1000 euroa ja tietenkään nykyiset palkansaajat eivär vielä ole eläkkeellä. Eläkeläisten maksamien TEL-maksujen kertymistä pitää tarkastella vähintään edellisen 40 vuoden ajalta.

Ohi on -kampanjaa voi tukea ja mainostaa - ainakin tähän mennessä vain miehiä pakottavaa asevelvollisuutta ovat puolustaneet lähinnä miehet. Normatiivisista syistä vieläpä.

Riku Airaksinen Vastaus kommenttiin #80

Ei samapalkkaisuutta ole se, että kaikki saavat samaa palkkaa, vaan se, että samoista ja samanarvoisista töistä maksetaan sama palkka sukupuolesta, etnisyydestä, sukup. suuntautumisesta jne. huolimatta; siksipä ainakin kadunmiehen silmään STM:n samapalkkaisuusohjelman tavoitteet (joita monotonisesti kommentista toiseen toistelet) näyttäytyvät aika absurdeina "samapalkkaisuusperiaatteen" valossa. Väittämäsi palkkasegregaatio on olemassa vasta, kun näytät toteen, että samapalkkaisuus ei toteudu. Se, että sairaanhoitajalle maksetaan vähemmän palkkaa kuin ahtaajalle on tuskin esimerkki tästä segregaatiosta, koska a) eri ammattien vertaaminen ikään kuin "kastin" tai yhteiskuntaluokan mukaan on keinotekoista ja b) kuntatyönantajan ja yksityissektorin kyky maksaa palkkaa on erilainen ja työn _rahassa mitattu_ tuottavuus ("arvo") on erilainen. Kuten edellä totesin, julkisella sektorilla osa palkasta maksetaan työn varmuutena; julkissektorilla työsuhteiden keskipituus on merkittävästi pidempi kuin yksityissektorilla.

Naisten työllistyminen matalampipalkkaisiin ammatteihin tuskin on ongelma niin kauan kuin molemmille sukupuolille maksetaan samasta ja samanarvoisesta työstä sama palkka; markkinatalouden lainalaisuudet korjaavat loput ongelmat ilman Vasemmistoliiton ohjaavaa kättä. Kun työntekijöitä ei ole tarjolla, palkat nousevat - molemmilla sukupuolilla!

Väittämäsi terveiden elivuosien hyödystä kansantaloudelle on implisiittisesti väärä; terveet työvuodet tekevät kansantaloudelle hyvää, terveet eläkevuodet eivät. Miehet ovat tässä suhteessa valtiolle paljon hyödyllisempiä kansalaisia - ainakin kunnes eläkeikää nostetaan esimerkiksi 75 vuoteen. Suomen talous ei voisi yhtä hyvin kuin nykyään, jos miehet tekisivät yhtä vähän töitä ja eläisivät yhtä pitkään kuin naiset.

Edelleen, naiset ovat monella tavoin paremmassa asemassa Suomen tasavallassa: a) pidempi elinikä, parempi terveys, suurempi rahallinen panostus terveydenhuoltoon valtion taholta, yhteenlaskettuna suurempi eläke, pienempi kokonaisverotaakka; b) vähemmän töitä, vähemmän työttömyyttä ja irtisanomisia; c) ei käytännön kansalaisvelvollisuuksia.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #90

STM:n samapalkkaohjelmassa nimenomaan puhutaan palkkausjärjestelmien oikeudenmukaisuudesta - tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksen tärkeydestä - jotta työpaikoilla tuo samapalkkaisuusperiaate toteutuisi. Suurin osa työnantajista laistaa tai tekee lakisääteiset tasa-arvosuunnitelmat ylimalkaisesti, työpaikkojen luottamusmiehilläkään ei usein ole käsitystä edustamiensa työntekijöiden palkoista ja siksi palkkasyrjintäepäilysten toteennäyttäminen on hankalaa ja palkkausjärjestelmien kehittäminen hidasta.

STM:n Samapalkkaisuusohjelma on laajempi, koko työmarkkinoita käsittelevä kokonaisuus, missä konkreettisin tavoite on nostaa "naisen euro" 85 senttiin. Ohjelmaan sisältyy tuon työpaikoilla tehtävän samapalkakisuusperiaatteen soveltamisen edistämisen lisäksi perhepoliittisia linjauksia, kuten perhevapaajärjestelmään tehtäviä uudistuksia ja työ- ja perhe-elämän joustavoittamista. Ohjelmaanhan ovat sitoutuneet jo kaikki työmarkkinajärjestöt valtiovallan ohella.
Aivan looginen ohjelma.

Suomessa tuota ILO:n samapalkkasopimuksen mukaista samapalkkaisuusperiaatetta (minkä mukaan palkan tulee perustua samasta tai samanarvoisesta työstä yhtäläisiin kriteereihin riippumatta työntekijän sukupuolesta) sovelletaan tosiaan suppeimmassa mahdollisessa muodossa, eli aina työanantajakohtaisesti.

Silti ammattien arvostusta myös yleisesti voi miettiä (myös samapalkkaisuusperiaatteen ohi koskemaan ammattien yleistä arvostusta) tämän keskimääräisen ansiotasoeron vuoksi ja kuten jo tänäänkin totesin, myös miehille on tilausta sote-sektorilla. Segregaation purkaminen vaikuttaa ansiotasoja tasoittavasti.

Erään tuoreen arvion mukaan sairaanhoito on kokonaiskuormitukseltaan kaikkein rasittavin ammattialoista ja perinteiset miesvaltaiset rakennustyöt ja teollisuusammatit keskikastia, mutta ansiotasoissa tuo kuormitus ei tunnu.

Minusta terve eläkeläinen on yhteiskunnalle "hyödyllisempi" kuin ei-terve - esimerkiksi lastenlastensa tai muun läheisen omaishoitajana.

Juhani Kahela Vastaus kommenttiin #94

Kun jatkat sanallista jurputusta, niin laskin palkkavertailun, jossa oli mukana elinaikaiset eläkkeet. Tulos oli, että miesten ansiot olivat viisi promillea (0,5 %) suuremmat kuin naisten. Luvun oikeellisuudesta ei kannata väitellä. Oleellista on viesti, että työelämän palkka-ansio (palkka+eläke) elinaikana miehille ja naisille on sama, kun työssäolajaksi lasketaan 40.

Laskelmat paljastavat, jos niitä viitsii harrastaa, paljon mielenkiintoisia asioita. Huhaat eivät niitä tunnetusti harrasta, koska heidän näkemyksensä ja ehdotuksensa muuttuvat niiden kautta naurunalaisiksi, kuten edellä palkkojen tasa-arvon osalta. Kokoomuksen nuorten ehdotus käsitteli myös maahanmuuttoa. Maahanmuuttoa koskevat laskelmat ovat myös hyvin mielenkiintoisia. Eivät ole minun, vaan jonkun väesttötieteilijän laskemia. Hänen kirjoituksensa julkaistii Hesarissa jokunen vuosi sitten. Kirjoitus vaiettiin, koska laskelmien oikeellisuutta ei kyetty kiistämään. Vertaa sanahelinään, jota käydään muutoin maahanmuuton tiimoilta. Maahanmuuttolaskelmat perustuivat nykytrendeihin. Oletetaan maahanmuuton jatkuvan ja kehittyvän nykyisenlaisena, kantaväestön muutoksen (syntyvyys ja kuolleisuus) pysyvän samanlaisena. Eliniän muutoksen vaikutuksen oletettiin olevan samanlainen molemissa ryhmissä, joten sitä ei huomioitu. Tulos oli. Suomi muuttuu muslimienemmistöiseksi maaksi 2150-2170. Kirjoittaja verifioi tuloksia Saksassa tehtyyn vastaavaan laskelmaan. Saksalaisen laskelman mukaan Saksa muuttuu muslimienemmistöiseksi n. 2110, Suomella ja Saksalla onkin erilaiset lähtökohtatilanteet. Ääni nykyisen maahanmuuttopolitiikan jatkamiselle on ääni sille, että toivomme tyttärillemme muutaman sukupolven päästä musliminaisten elämää (ja kovaa kohtaloa). Tässä asiassa kokoomusnuorille 10 pistettä ja papukaijamerkki. Maailmalla on herätty karuun tulevaisuuspelkoon. Esimerkkeinä Australian ja Norjan vaalit. Moni maa on hoitanut asian kuntoon jo aiemmin, niin mitään herätystä ei tarvita. Milloinkahan Suomessa ja EU:ssa herätään? Viime vuosisadalla Eurooppa hölmöili kolme kertaa sotimalla keskenään. Kakilla kerroilla pelastus tuli USAsta. Toivottavasti ei tarvita neljättä kertaa pelastamaan Eurooppaa muslimien käsistä.

Käyttäjän paulisumanen kuva
Pauli Sumanen Vastaus kommenttiin #23

Vastauksesi on huuhaata. Populaatiot eivät ole samat esittämissäsi tilastoissa. Eli esittämäsi prosentteja ei voi verrata keskenään. Silti, jos oletamme väärin, että populaatiot täsmäävät, olet juuri selittänyt, että miesten ja naisten ansioiden välinen ero onkin Suomessa vain 10%.

Häpeäisit! Suomen hallitus sanoo, että se on 20 % ja se pitää supistaa viiteentoista prosenttiin (Samapalkka.fi).

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Eikä varsinkaan enää sitten, kun ne ovat lakkautettu. :D

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen
Marko Huttunen

Juho, mitä mieltä olet vähemmistövaltuutetun työn tuloksista, oletko tyytyväinen mitä hän on vähemmistöjen eteen saanut aikaiseksi?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen
Marko Huttunen Vastaus kommenttiin #95

Tässäpä hieman vihapuhesävytteinen kiihotusblogi, mutta siellä linkki vähemmistövaltuutetun aikaansaannoksiin vuosikertomuksen muodossa. Minusta panos/tuotos-suhde on mitätön. Vähemmistöt eivät hyödy valtuutetusta pätkääkään, mutta tietysti Biaudet tarvitsee suojatyöpaikan ja 5000+ euroa kuussa.

http://markoparkkola.blogspot.fi/2012/09/vahemmist....

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Palautan tässä yhteydessä mieliin Kokoomusta vähemmän mairittelevan tosiseikan: puolueen kannatus on kuluvana vuonna laskenut roimasti, aivan kuten demareidenkin.

Mikä minua KNL:n otteessa miellyttää eniten on se, että ohjelmassa haetaan muutosta.

Jos nyt vertaa asiaa demareihin, joiden mielestä kaikki on mallillaan tuossa syöksykierteessä niin se on heidän oma asiansa.

Ja rakentavaan henkeen haen paperista positiivisia juttuja. Pohjustukseksi voin todeta, että nyt Suomen tasavallan taloudellisen tilanteen kestämättömyys on tunnustettava. Leikkauksia on siksi tehtävä (ellei sitten oteta itsenäistä rahapolitiikkaa työkalupakkiin.) Siksi kaikista oleellisinta on minun mielestäni leikata niistä kulueristä, jotka hyödyttävät Suomea kaikista vähiten. Näihin lasken kehitysavun ja euromaiden kautta maksettavat pankkituet pitkin maailmaa.

Molemmat tavoitteet löytyvät myös KNL:n paperista. Hienoa.

Käyttäjän rissanensimo kuva
Simo Rissanen

Ehdotukset toki kuulostavat huomattavasti järkevämmiltä kun joku selittää syyt ajatusmaailmansa taustalla. Noheva toimittaja tietenkin kysyisi joltain nämä syyt, mutta sitä ei kai enää voida iltapäivälehdistyneeltä medialtamme vaatia. Se on tosiaan hienoa ja arvostettavaa että esitetään muutoksia, vaikka en esim. tässä blogissa esitetyistä asioista ole samaa mieltä kuin yhdessä asiassa. Kyllä tavalliset afrikkalaisetkin tietävät että avainsana on trade, not aid.

Jukka Romppainen

Ihmettelin aivan samaa loan heittoa mitä Laaksokin, joka muistutti, että sen kieltäminenhän on tosiaan ≈2008 oli ihan kirjattu julisteisiin.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Tuo Iltalehden "gallup" kertoo enemmänkin roskalehtien lukijoiden ajatusmaailmasta.

Kuin myös se kertoo jotain, että kirjoittaja esittää sitä jonkinlaisena "todisteena" aatteensa suosiosta.

Käyttäjän JouniM kuva
Jouni Minkkinen

Ilmeisesti ainoastaan Kansan Uutisten lukijoiden ajatusmaailma kelpaa eräille?

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Aläs nyt, KU on valtion virallisesti tukema aviisi.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Minkkinen:
riippuu siitä ketä "eräillä" tarkoitat.

Allekirjoittanut ei ainakaan kuulu heihin.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Se onkin ainoa huolellisesti toimitettu nettijulkaisu mihin olen törmännyt. Kannattaisi lukea useamminkin.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Nettilukijoistakin vain pieni osa vastaa gallupeihin.

Anna-Leena Nieminen

"Ohjelmamme on laadittu nimenomaan jopa radikaalia yksilönvapautta korostavan klassisen liberalismin näkökulmasta osin konservatiivisin painotuksin Ns. äärioikeistolaiset ideologiat, kansallissosialismi ja fasismi, perustuvat pitkälle vietyyn kollektivistiseen ajatteluun, jossa yksilönvapauksia nimenomaan tukahdutetaan, ei korosteta."

Miten Kokoomusnuorten kannattama julkinen eli maksuton koulutusjärjestelmä edustaa klassista liberalismia?

Eikö julkinen koulutusjärjestelmä jos mikä perustu juuri kollektivistiseen ajatteluun ja on eräänlaista fasismia...

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Julkinen koulujärjestelmä ei suinkaan tarvitse perustua "kollektiiviseen ajatteluun". Siinä voisi itse asassa olla vähemmänkin aivopesuelementtejä kuin mitä nykyisin on suomalaisessakin koulujärjestelmässä. Kyse on olennaisesti opetusmenetelmistä.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on ongelmallinen tavalla, jonka Jussi Halla-aho kuvaa johdonmukaisesti:

http://www.halla-aho.com/scripta/kaksi_lakialoitet...

Suomalaisen lakitekstin sisältö poikkeaa olennaisesti kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen tekstistä.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Artikla 20, kuuluu seuraavasti:
(ks. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages...)

"Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."

Suomeksi: "Sellainen kansallisen, rodullisen tai uskonnollisen vihan lietsominen, joka sisältää yllytyksen syrjintään, vihamielisyyteen tai väkivaltaan, on laissa kielletty". Artikla ei mainitse sanallakaan "kansanryhmää", eikä anna ymmärtää, että väestössä olisi eriarvoisesti lain suojaa tarvitsevia alaryhmiä.

Incitement tarkoittaa yllytystä, mikä on aivan eri asia kuin kiihotus. Kiihottaminen pyrkii nostattamaan kiihkon tunnetilan eli kiihottuneisuuden, kun taas yllyttäminen pyrkii saamaan toisen henkilön tai ryhmän tekemään joitakin tiettyjä tekoja. Rikokseen yllytys on Suomen laissa jo muutenkin kielletty. ICCPR:n teksti ei kiellä vihan tunteen lietsontaa sinänsä, vaan nimen omaan tekoihin yllyttämisen.

in·cite [in-sahyt]: verb (used with object), in·cit·ed, in·cit·ing. to stir, encourage, or urge on; stimulate or prompt to action: to incite a crowd to riot. Synonyms instigate, provoke, goad, spur, arouse, exhort; fire; induce. Incite, rouse, provoke, inflame are verbs meaning to goad or inspire an individual or a group to take some action or to express some feeling.

Eli alkuperäistekstin verbi tarkoittaa yksilön tai ryhmän yllyttämistä johonkin toimintaan tai ilmaisemaan jotakin tunnetta. - Suomalaisessa, pidättyväisessä kulttuuriperinteessä on jo varsin monta askelta tunteesta tekoihin, edes tunneilmaisuun.

Lakiteksti "Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella...” siis kriminalisoi tiedon, mielipiteen tai viestin jakelun ja esilläpidon, kun taas Ihmisoikeussopimus säätää laittomaksi toisten henkilöiden kiellettyihin tekoihin yllyttämisen mutta ei rajoita ilmaisun vapautta kuten suomalainen laki.

Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan poikkeaa siis sisällöltään olennaisesti siitä sopimuksesta, jolla sitä meille perustellaan.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Miksi on niin kovin vaikea havaita, että tässä on "valuvika". Voi toki olla, että se on tarkoituksella tehty näin, niin kuin aiemmassa kommentissa epäilin, mutta mitä siinä hävitään jos tuo rehellisesti tunnustetaan. Sehän olisi vain sitä Paasikiven tarkoittamaan tosiasioiden tunnustamista. Jos jotkut eivät kestä kritiikkiä, se on sitten niin ja piste.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

http://www.suomisanakirja.fi/kiihottaa

5. yllyttää, villitä, lietsoa, agitoida, provosoida. esim. Kiihottaa kansaa kapinaan. Kiihottaa tyytymättömyyttä.

cc (case closed)

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

"Rikokseen kiihottaminen" tämän terminologian mukaan on jo rangaistavaa muutoinkin. Siinä ei vaan ole spesifioitu objektia.

Miksi tarvitaan omituista lakikokoelmaa, jossa ensin rangaistavaa on rikokseen yllyttäminen, ja sitten rikokseen yllyttäminen kansanryhmää kohtaan?

Vähän kuin jos olisi lakikokoelma, jossa ensin kerrotaan, että maitotuotteiden nauttiminen on rangaistavaa, sitten perään, että viilien syöminen on rangaistavaa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #53

"""Miksi tarvitaan omituista lakikokoelmaa, jossa ensin rangaistavaa on rikokseen yllyttäminen, ja sitten rikokseen yllyttäminen kansanryhmää kohtaan?""

Siksi, ettei rikoslaissa ole kansanryhmän syrjintää muutoin erikseen kriminalisoitu. Syrjintä työelämässä, viranomaistoiminnassa ja palveluiden ja tuotteiden tarjonnassa toki on yhdenvertaisuuslain puitteissa kiellettyä - mutta se laki suojaa aina yksittäisiä henkilöitä.

Suomen lakikirjasta puuttuisi ilman tätä lakia tämä YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimuksen 20. artiklan mukainen laki :

"Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #59

Ei pidä paikkaansa. YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimuksen 20. artikla nimen omaan ei sisällä lainkaan koko "kansanryhmän" käsitettä, eikä myöskään sitä, että eri kansanryhmille tarvitaan eriarvoista lain suojaa.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä Vastaus kommenttiin #59

Syrjintä työelämässä?

Siis jos haetaan yhtä paikkaa täytettäväksi - ja jonkun (esimerkiksi etnisen) "ryhmän" edustajaa ei valitakaan niin tällöin syrjitään koko kansanryhmää työelämässä?

Vai olisiko minun pitänyt laivanrakennusalalla sähkömiehenä ollessani nostaa syyte esimiestäni kohtaan, joka sanoi, jotta Henkka mee sä ruuvaamaan tän taajuusmuuttajan kotelon pultit kireälle tuonne laipion puoleiselta sivulta, kun olet sen verran hoikka että mahdut sinne.

Jumankekka, siinähän nakitettiin hoikkia (tai kuten vulgaaristi sanotaan, laihoja) työläisiä, eikä lainkaan katsottu sitä, kuka on paras ja tehokkain ruuvaamaan pultteja kiinni! Pulskat asentajat siinä vietti paikalla taukoa, kun hoikat asentajat orjuutettiin nöyryyttävästi konttailemaan pitkin ahtaita tiloja! Pöyristyttävää. Kuinka nopeasti tällainen rikos vanhenee? Voisinkohan vielä nostaa syytteen? Ei ku niin, tämähän on yleisen syyteharkinnan täyttävä kaamea rikos ihmisyyttä vastaan. Kohta ihmettelee esimies Haagin salissa, että mites tässä nyt näin pääsi käymään...

Se on sitä syrjintää. Mutta ei siinä mihinkään rikokseen yllytetty. Päinvastoin, siinä haluttiin noudattaa sähköturvallisuusmääräyksiä, että kosketussuojaus sähkölaitteessa saadaan toteutettua riittävälle tolalle.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari Vastaus kommenttiin #69

Antikainen on tainnut aktiivisesti unohtaa enemmistöä syrjivät poliittiset rekrytoinnit ja virkanimitykset?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #53

Juristi (?) Antikaista ei tänään pysäytä mikään. Tällainen herättää minussa sisäisen Kokoomusnuoreni...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #60
Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #53

Eikä tässä vielä kaikki... penalty tulee jos ilmaisen julkisesti mielipiteeni, että viili on hyvää. Tuon mielipiteen kertominen julkisesti on "kiihottamista" ja tulkitaan yllyttämiseksi viilin syöntiin.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Kriminalisointi ei perustu Monosen viittaamaan sopimukseen vaan kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, jonka 4 artkla kuuluu:
"Sopimusvaltiot tuomitsevat kaiken propagandan ja kaikki järjestöt, joiden perustana ovat aatteet tai opit jonkin rodun tahi samaa ihonväriä tai etnistä alkuperää olevan henkilöryhmän paremmuudesta tai jotka pyrkivät perustelemaan tai edistämään rotuvihaa ja syrjintää missä muodossa tahansa, sekä sitoutuvat ryhtymään välittömiin positiivisiin toimiin poistaakseen kaiken sellaisen syrjinnän ja siihen yllyttämisen. Niiden tulee tässä tarkoituksessa, huomioonottaen Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sisältyvät periaatteet ja tämän yleissopimuksen 5 artiklassa erityisesti luetellut oikeudet, mm.:

a) selittää lain mukaan rangaistaviksi teoiksi kaiken rodulliseen ylemmyyteen tai vihaan perustuvien aatteiden levittämisen, rotusyrjintään kiihottamisen samoin kuin kaikki väkivaltaiset teot tai yllyttämisen sellaisiin tekoihin toista rotua tai toista ihonväriä tahi etnistä alkuperää olevaa henkilöryhmää vastaan, samoin kuin myös kaiken rotusortotoiminnan avustamisen, sen rahoittamisen mukaan lukien;

b) selittää laittomiksi ja kieltää järjestöt samoin kuin organisoitu ja muu propagandatoiminta, joka edistää rotusyrjintää ja siihen yllyttää, sekä pitää tällaisiin järjestöihin tai tällaiseen toimintaan osallistumista lain mukaan rangaistavana tekona; sekä

c) kieltää valtiollisia tai paikallisia julkisia viranomaisia tai laitoksia edistämästä rotusyrjintää tai siihen kiihottamasta."
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1970...

Tuosta tekstistä jo voikin hahmottaa kansanryhmän.

Terveisin Kalevi Kämäräinen
(kommentti Hannu Monoselle 13.9.2013 klo 16:46, mutta järjestelmä ei näytä yhteyttä)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tyhjentävästi todettu, mikä täydentää aikaisemmin mainitun sopimuksen sanamuotoa.

Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on siis perusteltua YK:n sopimuksella kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta ja YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimuksen 20. artiklan sanamuodolla :

"Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kuten Halla-aho toteaa, pykälä kieltää jopa loukkaaviksi koettujen tosiasioiden lausumisen.

Millainen on yhteiskunta, jossa faktatiedon esittäminen voi olla kriminalisoitu?

Käyttäjän SeSo kuva
Seida Sohrabi

"Mikäli kiintiöpakolaisjärjestelmä poistetaan, on Suomesta kuitenkin yhä mahdollista hakea turvapaikkaa. Tällöin harkintavalta pakolaisista siirtyy lähemmäksi Suomen maahanmuuttoviranomaisia."

Harkinta ja päätösvalta maahanmuuttovirastolla ei siirry lähemmäksi todellakaan turvapaikanhakijoista puhuttaessa, vaan nimenomaan kiintiöpakolaisista puhuttaessa. Maahanmuuttoviranomaiset tutustuvat hyvin tarkasti UNHCRn kanssa pakolaisten tilanteesee, terveyteen ja elinolosuhteisiin ennen kuin pakolaiselle on annettu kiintiössä paikka, joka Suomessa on 750. Monesti viranomaiset Suomessa käyvät tutustumassa ja testaamassa heidän terveyttään pakolaisleirissä. Valitut kiintiöpakolaiset myös haastatellaan, kuten perhettämme ennen lopullista valintaa.

tavoiteohjelman laatijoilla ei tunnu olevan selkeää tietoa pakolaisten tilanteesta maailmalla tai ylipäätänsä miten prosessi Suomessa etenee. Saman tiedon puutteellisuuden huomasi Rydmanin pakolaispolitiikassa.

Ihan voin sanoa näin, ett, mikäli tämä jengi tulee Kokoomuksessa valtaan, ei jää mulle muuta kuin harjoittaa liberaalipolitiikkaani toisessa puolueessa.

Käyttäjän SeSo kuva
Seida Sohrabi

Ps. Jos Suomi ei ota vastaan kpakolaisia, tarkoittaisi se todennäköisesti maahanmuuttoviranomaisten työpaikanmenetyksiä.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Suomeen muutettaneen tulevaisuudessa lähinnä työperäisistä ja opiskelusyistä. Niiden hoitamiseksi riittää pieni hallinto, koska ihmiset valmistelevat itse muuttonsa perusasiat kuntoon jo ennen maahan tuloa.

Pieni määrä pakolaisia harkinnan mukaan ei myöskään vaadi suurta yhteiskunnan maahanmuuttoelinkeinoa, sillä meillä on kohtalainen kolmas sektori ja muita alan toimijoita yleisimmillä sijoittumisseuduilla. Yhteistyötä voisi harjoittaa enemmän.

tuomas keskonhovi

Eipä vaatisi nii'in !
Mutta kuten Seida sanoi, moni jäisi työttömäksi.
Autettavista nimenomaan tänne tuotuina, on tullut itsetarkoitus ja elinkeino osalle byrokratiaa.
Miksi muuten kukaan ei kerro moneenko miljoonaan suåmen väestön pitää kasvaa huoltosuhteen vuoksi.
Tämän maan kantokyky on ylitetty 150v sitten.

Jukka Romppainen

No mutta julkisen sektorin työpaikkojen karsiminen on vain hyvä asia? Kuulostaa ihan kuin puolustaisit keynesiläisyyttä. :)

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Siis, kuka kiihottuu ja miksi?"

Siis suvikset, puolestaloukkaantujat joista Antikainen on "loistava" esimerkki.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Katso kommentti 97. - laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan perustuu YK:n yleismaailmallisiin sopimuksiin ja se ei korvaa mitään muuta rikoslain pykälää.

Markku Heiskanen

Kokoomusnuoret ovat viitoittaneet erinomaisesti tulevaisuuden haasteet. Onneksi näin, sillä eihän tästä taloudellisesta ahdingosta päästä nykyisin ottein eteenpäin.
On aika uskomatonta, että tästä epäonnistuneesta kansankiihotuspykälästä nostetaan moinen melu. KNL:llä on tästä aika selvät ja myös sananvapautta puoltavat lähtökohdat.
Odotan mielenkiinnolla sejuraavia vaaleja. Jos näitä nuoria on ehdolla, niin kokoomus saa pitkästä aikaa ääneni.

tuomas keskonhovi

Miten määritellään kansanryhmä ?
Ovatko scientologit kansanryhmä, ovatko lestadiolaiset ?
Joutuuko toinen iltapäivälehti oman inkvisitiomme kynsiin, otsikoituaan toissapäivänä lestadioisnaisten olevan synnytyskoneita.
Entä jos sama olisi otsikoitu musliminaisista ?

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Mikä on kokoomusnuorten kanta alkoholi- tupakka- ja päihdelainsäädäntöön? Oikeistoliberaaliin ideologiaanhan kuuluu yksilönvapauksien turvaaminen. Yksilö on vapaa siihen asti, ettei loukkaa toisten yksilöiden vapauksia. Päihteiden käyttö on liberaalissa ideologiassa yksilön oma valinta.

Tulisiko alkoholin ja tupakan saatavuutta edelleen rajoittaa? Tulisiko laittomat päihteet edelleenkin kieltää?

Mitä ideologisia perusteluita tarjoatte?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Mikä ero on oikeistoliberaalilla ja oikeistoliberistilla?

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Vinkki:
Kokoomusnuoret ja huoneessa oleva talouspoliittinen norsu – ei sanaakaan eurosta tai rahapolitiikasta
http://tyhmyri.wordpress.com/2013/09/13/kokoomusnu...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Puutun tässä vain tavoiteohjelman "lakiteknisiin seikkoihin", joiden vuoksi rangaistavaa kansanryhmää vastaan kiihottamista pitäisi olla vain uhkaaminen. Panettelu ja solvaaminen olisivat siis sallittuja ja
siksi esimerkiksi tällaiset mielenilmaukset saisivat lainsuojaa:
http://www.usmbooks.com/der_stuermer.html
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/images/stur...
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/images/stur...
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antisemitis...

Laakson mainitsemat julkinen kehottaminen rikokseen, kunnianloukkaus, rikokseen yllyttäminen tai kotirauhan rikkominen eivät sovellu tuollaisiin yleisluontoisiin "pläjäyksiin" ja toisaalta ei liene epäselvää, että "pläjäykset" ovat vihapuhetta.

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Lauri Hannikainen arvioi asiaa näin:
"Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisessa komissiossa istuva Hannikainen huomauttaa, että Suomi olisi ainoa Euroopan maa, jossa kansanryhmää vastaan kiihottaminen ei olisi rangaistavaa.

– Se on aivan päätön ehdotus, hän sanoo.

Kansanryhmää vastaan kiihottaminen kirjattiin rikoslakiimme 1970. Lain taustalla olivat YK:n yleissopimukset rotusyrjinnästä ja kansalaisoikeuksista.

– Näiden YK-sopimusten vahva tausta kumpuaa natsi-Saksan rotupolitiikasta. Kansainvälisillä sopimuksilla ja myöhemmin kansallisella lainsäädännöllä haluttiin turvata vähemmistöjen asemaa, jotta toisen maailmansodan tapahtumat eivät toistuisi."
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2013/09/1...

Minä en paljoa perään itkisi, jos Suomi keksii irrottautua Ottawan maamiinasopimuksesta kuten sopimus sallii vaikka ulkovaltiot ratkaisua päivittelisivät. Kokoomusnuorten ja kansanedustaja Halla-ahon esittämin tavoin en taas lähtisi kokeilemaan, minkälaisen kansainvälisen myrskyn "provosoivien mielipiteiden" salliminen aiheuttaisi. Tästä todellakin on järki ja historiantuntemus kaukana.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Eikö panettelu, herjaaminen yms. tuollainen ole kuitenkin diskriminalisoitu kunnianloukkauspuolella?

Tässä on nyt se pieni ongelma, että mitä lasketaan kansanryhmäksi? Syrjintää on myös hyvin vaikeaa osoittaa toteen. Nyt on vaarassa se, että pelko joutua syytteen alle aiheuttaisi enemmän ongelmia kuin se, että herjaa tai yllyttää jotakuta rikokseen (tai suorittaa sen rikoksen itse).

Jaakonsaari panetteli kokonaista ryhmää nimittelemällä demarimiehiä nynneröiksi. Lakiasetusten mukaan tämä täyttää herjauksen (ja muun tällaisen vastaavan vaikeastitodistettavan aspektin) kriteerit. Riittää, että joku innostuu tästä. Sitten on Jaakonsaari kiihottanut kansanryhmää (miespuolisia demareita) vastaan.

Koppiin vaan?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Kuten tässä todetaan, kunnianloukkauksella suojataan ihmisiä yksilöinä eikä ryhminä.
http://opuslex.fi/kunnianloukkaus/

Jos asiatekstissä pysyy, minusta riski joutua syytetyksi on hyvin pieni. Jonkun puolueen jäsenistöä ei myöskään lain tarkoittamassa mielessä pidetä kansanryhmänä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä Vastaus kommenttiin #108

Ehkä sitä muotoilua tulisi sitten hieman tarkentaa? Ryhmähän voi koostua mistä tahansa yhteisestä tekijästä tai ominaisuudesta.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #110

Ainahan sitä voi miettiä, mutta Halla-ahon ja kokoomusnuorten suunta on kyllä väärä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä Vastaus kommenttiin #111

Niin. Minä nyt jäin miettimään, että mitä minulta on jäänyt huomaamatta...

Perustuslain yhdenvertaisuus (oliko kutos-§?), kunnianloukkaus ja sitten rikoksella uhkailu ja rikokseen yllyttäminen löytyvät jo.

Minkä oleellisen aukon tämä jättää?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #114

Kansanryhmien sättimisen natsi-Saksan tapaan.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #116

Kalevi Kämäräiselle vastaus kommenttiin 116

Voi kun Natsi-Saksa olisi tyytynyt pelkästään "asettamaan yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittänyt tai pitänyt yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhatiin, paneteltiin tai solvattiin jotakin kansanryhmää."

Ystävällisin terveisin Matti Villikari

PS.

Entisenä Systeemisuunnittelijana (eläk) minua kiusaa tämä US-Puheenvuoron järjestelmä. Kun kommentteja tulee paljon, niin kuin tässäkin, on erittäin hankala löytää uusia, aikaisempiin kommentteihin tulleita konmmentteja, siitä huolimatta, vaikka ne on merkitty punaisella suurin kirjaimin UUSI. Olen pyytänyt US teknistä porukkaa tekemään asialle jotakin. Oma ehdotukseni on, että kommentit laitetaan numerojärjestykseen ja kommentin numero on selkeästi kommentin otsikkona. Kun joku kommentoi toisen kommenttia, hänen tulee viitata tuohon numeroon. (jos se voidaan vielä linkata (href) aina parempi mutta helppo se on löytää, kun on numerojärjestys.

PS, PS

Olisin kiitollinen, jos arvoisat kommentaattorit kertoisivat mielipiteensä tästä.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä Vastaus kommenttiin #116

Njoo, ilmeisesti ajattelemme eri tavalla. Minusta tuollainen on paheksuttavaa ja moukkamaista. Näkisin, että ns. moraalinen tuomio (herättää paheksuntaa) on riittävä. Mutta ymmärrän, että asiaa voi ajatella toisinkin.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #114

Tämäkin kiihottamisaukko jäi, mutta oikeusministeriö on onneksi ajan tasalla:

http://www.talouselama.fi/uutiset/paljastava+pukeu...

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä Vastaus kommenttiin #118

Joo luin tuon (TE on usein mulla auki, ihan vakiokamaa) ja pyörittelin silmiäni.

Kyllä tästä valmista tulee. :D

Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #120

"Saako mökillä uida ilman uikkareita?"

Un-f*cking-believable!

Lauri Perälä

Kaikenmaailman henriheikkiset, susannakosket ja nyt mikkolaaksot on valjastettu siedättämään suomalaisia fasistisiin 30 - luvun tunnelmiin.

Tavoitteena on köyhien kyykyttäminen ja hyvinvointivaltion alasajo.

Vastaavaa aversiohoitoa rasistipuolella tarjoilevat halla-ahot ja hirvisaaret.

Ei onnistu.

http://www.youtube.com/watch?v=wTLScFjXZXE

Käyttäjän SeppoVehvilinen kuva
Seppo Vehviläinen

Itseä mietityttää miten Suomi pelastetaan poistamalla yleissitovuus työehtosopimuksista ja lyhentämällä ansiosidonnainen 90 päivään.
Näillä teesien laatijoilla tuskin on minkäänlaista kokemusta haalarihommista ja siellä pahimmillaan vallitsevista viidakon laista .
Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa jo sellaisen kikkailun esim vuokratyövoimalla kun samaan aikaan irtisanotaan väkeä ,että pienet yhteiset pelisäännöt ovat tällaisille yrittäjille ihan tarpeen.

Koko työvoimapoliittinen osuus henkii työnantajan ja tekijän vastakkainasettelua mikä on mielestäni typerää kun molemmat pelaavat kuitenkin samaan maaliin jotta firma pysyy pystyssä.

Itsellä ei valitettavasti ole kokemusta kuin hyvistä työpaikoista ,joissa tämä yhteinen päämäärä on ymmärretty mutta kollegoilta olen kuullut melko erikoisistakin käytännöistä pitää työntekijät nöyrinä ihan lain ja asetusten rajoissa.

Käyttäjän timouotila kuva
Timo Uotila

Kokoomusnuoret ovat tehneet suuren palveluksen näyttäessään, millainen puolue Kokoomus oikeasti on. Jos puoluejohto puhuisi asioista niin kuin KNL, "sekametelisoppahallituksen" muodostamisesta ei olisi tullut mitään. Tällainen hallituspohja liudentaa aivan pakosta jokaisen mukana olevan puolueen käytännön linjaa. Jos asioista aletaan puhua niiden oikeilla nimillä, tällaisen äärioikeiston ja äärivasemmiston puolueiden yhteishallituksen päivät ovat nopeasti lopussa.

Kun demareiden piirissä alkaa nuorison tai jonkin muun kapinallisryhmän avoin kampanja Kokoomuksen malliin, Kataisen hallituksen loppu on lähellä. Tähän mennessä Sdp:n johtavissa piireissä ei ole sallittu minkäänlaista keskustelua siitä, miksi puolueen johto teki työväenpuolueen klassillisen kardinaalivirheen ja meni mukaan porvarijohtoiseen hallitukseen eli "herrojen kanssa marjaan". Tällaista keinotekoista hallitusta ei voisi ajatellakaan missään oikeassa parlamentaarisessa demokratiassa. Kun tällainen keskustelu pääsee demarien keskuudessa valloilleen, Jutta Urpilaisen toiminta valtiovarainministerinä käy nopeasti mahdottomaksi.

Petri Sutinen

Missä määrin kommenttini oli asiaton? Typerään puheeseen voi saada typerän vastauksen. Se oli viestini pointti. Onhan jo todettu ettei typeryys ole laitonta tai edes moitittavaa. Kokoomuspoliitikoista ei näemmä saa ironiseen sävyyn puhua etunimellä, vaikka tuntisi heidät kaikki henkilökohtaisesti. Silti rasistit kylvävät vihapuheellaan vihaa yhteiskunnan vähäosaisia kohtaan. Tämä on ymmärrettävissä vain siten, että porvarimedia antaa äänen kenelle haluaa.

Petri Sutinen

Minun on mahdotonta ymmärtää kuinka itseään sivistyneenä pitävät
ihmiset voivat vaatia kiihotuspykälän poistoa. Jotain täytyy olla peruskasvatuksessa pahasti pielessä, että haluaa kiihottaa läheisiään tai ympärillä olevia ihmisiä toisia kansanryhmiä vastaan. Minulle ainakin tuommoinen vaatimus on aivan käsittämätön.

Käyttäjän kallexvirtanen kuva
Kalle Virtanen

Tyhjänpäiväinen tavoiteohjelma. Maailmassa on ihan oikeitakin ongelmia, mitkä pitäisi ratkaista.

Petri Sutinen

On mielenkiintoista havaita, että juridiikasta kiinnostuneet tai sitä hieman harrastaneet oikeistolaiset räkänokat yrittävät tehdä juristeriaa itsestään selvällä pykälällä ja yrittävät juridisesti puhtaaksi pestä rasistiset asenteensa.

Käyttäjän timouotila kuva
Timo Uotila

Mikko Laakso kirjoitti:
"Vahingollisin asia puolueen kannalta on se, että se ei ole kuunnellut useaan vuoteen nuoriaan, tai edes lukenut meidän tavoiteohjelmia, vaikka puoluejohdonkin mielestä yhteisömme elää nimenomaan keskustelusta. "Kokoomus kuuntelee."

Kokoomuksen johdon on ollut pakko ryhtyä kuuntelemaan nuorisoaan. Kun tällaista keskustelua käydään, jopa puolueen johdon on ryhdyttävä tutustumaan siihen, mitä KNL:n ohjelmissa oikeastaan lukee. Sitten on vuorossa kauhistelu - ja keskustelu.

On kuitenkin muistettava, että jos Jyrki Katainen ryhtyy puhumaan pääministerinä KNL:n ohjelman mukaisesti, hänen vasemmistolaiset hallituskumppaninsa saavat sokin ja poistuvat ovet paukkuen.

Kataisella on vielä toinenkin pelko. Se nimittäin, että demarinuoret ryhtyvät haastamaan Jutta Urpilaista, joka on valtiovarainministerinä tukenut varsin lojaalisti pääministerin linjaa. Tilanne on toinen, jos demarien vasemmisto-oppositio pääsee ääneen. Silloin sekä Urpilainen että Katainen ovat helisemässä. Viimeistään silloin käy ilmi, miten keinotekoinen ja mahdoton "sekametelisoppahallituksen" pohja on.

Sdp:n jatkuvasti alenevista kannatusluvuista huolimatta "rautarouva" Urpilainen on pystynyt pitämään demariopposition kurissa ja herran nuhteessa. Demarinuorista ei taida olla harmia senkään takia, että nuoria demareita ei taida juuri olla enää olemassakaan.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kiitos Mikko kirjoituksesta.

On erittäin hyvä asia, että Kokoomusnuoret ovat huolissaan Suomen tulevaisuudesta. Kokoomuksen on tärkeätä palata juurilleen.

En allekirjoita tavoiteohjelman kaikkia kohtia.
Vahinko, että Kokoomusmuoret eivät tunne riittävästi Suomen lähihistoriaa.

Kokoan lähihistoriaa kotisivulleni http://jormajaakkola.fi johon siirrän vanhan kotisivuni tietoa päivitettynä.

Ks.
http://jormajaakkola.fi/Valtiopetokset%20Suomessa

Toimituksen poiminnat