Mikko Laakso Tulosvastuu takaisin politiikkaan!

Alt-right on 2010-luvun kulttuurimarxismia

  • Trump-Pepe
    Trump-Pepe

Viimeisten vuosien aikana sosiaaliseen mediaan ja internetiin on ilmestynyt uusi mielenkiintoinen ilmiö, jota voisi kutsua vaihtoehto-oikeiston (ns. alt-right) nousuksi. Liike pohjaa ideologiansa ja oikeutuksensa salaliittoteoriaan, jossa ns. kulttuurimarxismilla on keskeinen rooli kylmän sodan aikakauden tapahtumien linkittymisestä nykypäivään. Koska ilmiö liittyy laajemmin Donald Trumpin ja eurooppalaisen äärioikeiston nousuun, on relevanttia läpivalaista sen keskeisin sisältö.

Vaihtoehto-oikeiston salaliittoteorian mukaan 1900-luvulla vaikuttaneet useat “jälkimarxilaiset” vasemmistolaiset yhteiskuntateoreetikot olivat syvästi huolestuneita siitä, ettei työläisten vallankumous edennyt Länsi-Euroopassa toivotulla tavalla, vaan kommunismiin siirtyi lähinnä kolmannen maailman köyhiä maita. Nämä filosofit päättivät perustaa ns. “Frankfurtin koulukunnan”, jonka tehtävänä oli sekoittaa Marxia Freudin psykoanalyysin kanssa eli tutkia kapitalistisen yhteiskunnan tiedostamattomia ja alitajuisia hierarkioita ja täten luoda vallankumous länsimaissa rakenteiden sisältä.

Liike katsoi tehokkaimmaksi keinoksi myyräntyölleen erilaisten yhteiskunnallisten hierarkioiden dekonstruktion ja kriittisen analyysin. Frankfurtin koulukunta halusi kyseenalaistaa psykoanalyysin ja marxilaisten menetelmien avulla kristillisen perhekäsityksen, seksuaalivähemmistöjen syrjinnän, kulutuskulttuurin, taloudellisen eriarvoisuuden, sukupuoliroolit ja niin edelleen. Liikkeen ajatuksena oli levittää salakavalasti yhteiskuntaan perinteisiä arvoja kyseenalaistavia vaihtoehtoisia marxistisia arvoja ja samalla hiljalleen murentaa ns. porvarillinen yhteiskuntajärjestys.

Neuvostoliitto kaatui kuitenkin kesken tämän prosessin ja moni postmoderni filosofi tulkitsi maailman siirtyneen yksinapaiseen “historian jälkeiseen aikaan”. Samalla iso osa väitetyistä aiemmista kulttuurimarxisteista hylkäsi sosialistisen ajattelun ja muodosti Yhdysvalloissa republikaanisen puolueen ns. neokonservatiivisen siiven (mm. David Horowitz, William Kristol ja Paul Wolfowitz).

Uudessa “poliittisessa kodissaan” nämä ajattelijat kuitenkin säilyttivät ajatuksen historian jälkeisestä postmarxistisesta ajasta ja siirsivät ns. “globalistisen ajattelunsa” uuteen toimintaympäristöön. Tämä korostui etenkin presidentti George W. Bushin kausien aikana, jolloin maata johtavien neokonservatiivien tehtäväksi katsottiin levittää demokratiaa ja ihmisoikeuksia universaaleina arvoina kehitysmaihin, kuten Irakiin ja Afganistaniin. Vaihtoehto-oikeiston olkinukke neokonservatiivisesta ulkopolitiikasta perustuu karikatyyriin, jossa nämä “pommittavat kehitysmaat vapaiksi” ja rakentavat näiden raunioiden pohjalta uusia keinotekoisia hallintoja (nation building).

Yllä kuvailtu salaliittoteoria kehittyi jatkuvasti pinnan alla ja sen vastavoimaksi itseään nimittävä liike alkoi järjestäytyä 2000-luvun lopussa ja 2010-luvun aikana. Internetissä kehittyi uusi alt-right ilmiö, jonka tarkoitus on tarjota vastavoima valtavirran ns. neokonservatiiviselle liikkeelle. Kantavana ajatuksena oli osoittaa, että johtavat oikeisto- ja konservatiivipoliitikot ovat todellisuudessa “nössöjä vasemmistohapatuksen läpitunkemia vaikuttajia” eli ns. cuckservatiiveja, mikä voidaan suomentaa esimerkiksi näennäisoikeistoksi.

Liikkeessä katsottiin että tämän valtavirtaoikeiston ulkopuolelle jääneet sekalaiset oikeistolaiset joukot löytäisivät toisistaan liittolaisen taistellakseen valtavirtaoikeistoa vastaan. Syntyi alt-right -liike tai ilmiö, jonka alle voidaan luokitella monikulttuurisuuden vastaisia, rasistisia, maskulinistisia, venäjämielisiä, libertaristisia, paleokonservatiivisia, länsivastaisia, anarkokapitalistisia ja muita marginaaliin jääneitä “oikeistoliikkeitä”.

 

Joukkoistettu viestintä

Alt-right alkoi hyvin nopeasti ilmaista itseään internetissä mm. meemien kautta ja luoda vaikutusilmapiiriä. Kehkeytyi eräänlainen alakulttuuri, jossa dekonstruoitiin ja asetettiin naurunalaiseksi perinteinen vallalla oleva oikeistolaisuus ja konservatiiviset hyveet. Liike alkoi ajaa sisään uutta narratiivia, jossa “oikeistolaiset” marginaaliryhmittymät nähtiin todellisina vapauden puolestapuhujina valtavirtaa vastaan. Näin syntyi alt-right, jolla oli oma tehtävänsä mm. Donald Trumpin voittoisan presidenttikampanjan mielikuvailmaherruuden luomisessa.

Liikkeen Pepe-sammakko -meemit ja muu ajattelutavan hienovarainen ja humoristinen hivutus on toteutettu äärimmäisen sofistikoituneesti, jopa tehokkaammin kuin Neuvostoliiton kylmän sodan aikainen vaikutustyö Lännessä. Liike hyödyntää edistyneesti digitaalisia viestintäkanavia eli internetiä, 4chania ja sosiaalista mediaa. Se on käärinyt taitavasti sekoituksen vihaisten nuorten miesten angstia ja fasistista ajattelua “länsimaisia arvoja” puolustavaan paperikääreeseen. Yksi tärkeimmistä syistä tälle on se, että alt-right -liikkeen mielipidevaikutus ja meemien luonti ovat hajautettua eikä keskusjohdettua - meemien luonti on joukkoistettu internettiin.

Tyypillisiä ajatuskokonaisuuksia ovat valkoihoisten miesten valta-aseman ja maskuliinisuuden korostus, monikulttuurisuuskritiikki, “globalismin vastaisuus”, protektionismi, liberaalin demokratian kritiikki, fasististen ajatusten muotoilu salonkikelpoisiksi ja ns. kulttuurimarxismin torjuntaan nojaava “perinteisten arvojen” palauttaminen keskiöön.

Ilmiön vaikutuspiiriin on ollut anonyymissä toimintaympäristössä helppoa soluttaa ääriaineksia ja narratiiveja, joissa monilta osin epärehellisesti pilkataan Länttä, Euroopan unionia sekä sen johtajia; ihaillaan Putinin machoilua ja luodaan kertomusta, jossa Venäjän johtaja nähdään länsimaisten kristillisten arvojen puolustajana mm. “islamin invaasiota” ja kulttuurimarxismia vastaan.

Samaan ajatuskokonaisuuteen on liitetty ajatus, että Syyrian oppositio ja arabimaat laajemmin ovat täynnä terroristeja, minkä vuoksi lännen tulisi liittoutua Assadin ja muiden diktaattoreiden kanssa. Kolmas yleinen ajatus on Yhdysvaltain johtaman maailmanjärjestyksen horjuttaminen ja yleisesti kyyninen suhtautuminen maailmanpolitiikkaan.

 

Ristiriitojen aate

Alt-right ja eurooppalainen vaihtoehto-oikeisto kumpuavat kokonaisuudessaan “totuudenjälkeisestä maailmankuvasta”, jota ne ovat keskittyneet itse aiemmin arvostelemaan “kulttuurimarxilaiseksi”. Siksi ei ole oikeastaan yllättävää, että koko aate rakentuu sisäisten loogisten ristiriitaisuuksien varaan, joita paikkaillaan vaihtoehtotodellisuudesta ammennettavilla sepityksillä.

Ehkä kiinnostavin piirre alt-right -liikkeessä on se, että hyökätessään oletettua kulttuurimarxistista salaliittoa vastaan liike itse nimenomaisesti käyttää metodeja, jotka on johdettu (omaperäisesti tulkitusta) kultuurimarxistisesta työkalupakista. Liike on dekonstruoinut vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen ja syöttänyt sisään omaan maailmankuvaansa sopivia meemejä ja ajattelutapoja.

Alt-right näkee itsensä aitona oikeistolaisuutena, vaikka se ei edusta kulttuuriltaan eikä ideologialtaankaan perinteisiä konservatiivisia arvoja, joihin kuuluvat kunnollisuus, kunniallisuus, hyvät käytöstavat, yksityiselämän kunnioittaminen, rehellisyys ja reilu peli. Toisaalta alt-rightilla on hyvin vähän yhteistä myöskään liberaalin oikeiston kanssa, sillä se halveksii liberaalia demokratiaa ja demokraattisia instituutioita, vastustaa vapaakauppaa ja sitä turvaavia rakenteita.

Yhteispiirteitä löytyy lähinnä fasismin eri suuntausten kanssa. Useimmat - joskaan eivät kaikki - vaihtoehto-oikeistoon asettautuvista ryhmistä täyttävät osan fasismin akateemisista tunnusmerkeistä (massapropaganda, autoritarismi, oman ryhmän ylemmyyden korostaminen ja jonkin toisen tai useampien ‘muiden’ demonisointi, korporatistinen tai protektionistinen talousajattelu, valtiokeskeisyys, johtajakultit, narratiivien mytologisointi jne.).

Alt-right kritisoi usein sääntelyvaltiota mutta vastustaa itse vapaakauppaperustaista “globalismia”, ajaen protektionistista politiikkaa. Se on kannattavinaan kristillistä arvopohjaa, jossa “kristillisyys” on koodinimi islamofobialle (ja joissain tapauksissa antisemitismille). Monet liikkeen keskeisistä vaikuttajista ovat avoimia ateisteja, eikä liikkeen edustajien julkinen esiintyminen yleensä järin kristillistä ole.

Liike meuhkaa mielellään sananvapaudesta, mutta pyrkii kaikin keinoin hyökkäämään oman ajattelunsa kyseenalaistavien sananvapautta vastaan. Se kritisoi usein ns. poliittista korrektiutta, mutta on itse ensimmäisenä uhriutumassa, mikäli sitä arvostellaan.

 

Yhteenveto

2010-luvun maailmassa sosialistinen internationaali on käännetty ympäri ja muutettu uusfasistiseksi internationaaliksi, jonka sankareita ovat rauhanohjusten, kommunistien ja Che Guevaran sijaan Wilders, Trump ja Le Pen - usein vieläpä Putin, Qaddafi ja Assad. Tavoite on silti sama: Lännen strategisen aseman, länsimaisten arvojen ja maailmankuvan horjuttaminen sekä ilmapiirin muokkaaminen myötämieliseksi fasistisille vaikutteille. Alt-rightin messianismi on samanlaista kuin kommunistinen fundamentalismi.

Alt-right -liike lieveilmiöineen on 2010-luvun kulttuurimarxismia. Se silottaa maaperää fasistisille vaikutteille sopivaksi ja kypsyttää Eurooppaa itsetuhoisille ideologioille. Tämän vuoksi tarvitsemme lisää henkistä maanpuolustusta ja kykyä tunnistaa vihamieliset ideologiat. Tarvitsemme voimakkaan ja yhtenäisen Lännen, joka laittaa mafiavaltioiden sekä näiden joukkoistaman informaatiovaikuttamisen kuriin.

 

Lähteitä ja aiheeseen liittyviä artikkeleita:

 

Lisää ajatuksia: http://mikkolaakso.com

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (30 kommenttia)

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Johan on kaistapäistä tajunnanvirtaa kokoomuslaiselta, haittamaahanmuuton kritiikki onkin valkoista ylivaltaa. Muihin älyttömyyksin en edes viitsi puuttua, kokoomuksen tulokset Suomen taloudenhoidossa puhuvat puolestaan.

Käyttäjän MikkoLaakso kuva
Mikko Laakso

Suosittelen lukemaan kirjoituksen ajatuksella.

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

Käyn aika aktiivisesti 4chanissä ja välillä piipahdan sen keskusteluosiossa /pol/ jossa tuo alt-right asuu. En sillä että kannattaisin heidän mielipiteitään, mutta sieltä saa milloin mitäkin infoa jos omaa medialukutaitoa.

Blogi on aika osuva, jos sopii niin heitän pari itselleni noussutta ajatusta:

Nimi alt-right taisi tulla Hillary Clintonilta eräästä hänen puheestaan.
Venäjämyönteisyys taitaa rajoittua Putinin vahvan johtajuuden ihailuun ja ns valkoisen rodun suojeluun. Yleinen konsensus on, että Venäjä on korruptoitunut kehitysmaa eikä kukaan nyt sellaisessa halua asua.
Salaliittoteoria länsimaiden toiminnasta lähi-idässä ei ole kaukaa haettu. Iraniin laitettiin ääri-islamistinen nukkehallitus koska länsi halusi taata öljyn tulon ja salaliittoteorian mukaan Libyan vallankumous tapahtui, koska silloinen presidentti yritti öljyn myynnissä siirtyä dollarista kultakantaan. Obama on itse puheessaan sanonut yhdysvaltojen kouluttaneen ISISin joukkoja Syyriassa.

Loppujen lopuksi alt-right on marginaalinen ryhmä, joka tykkää mellastaa omassa kuplassaan. Ainut mitä sieltä on tullut on semivaarattomia trolleja.

Niko Sillanpää

Alt right on ilmeisesti Paul Gottfriedilta finanssikriisin ajoilta, mutta varsinaisesti sitä alkoi laajemmin käyttää aluksi Richard Spencer. Mutta jo viimeistään puolitoista vuotta sitten sana alkoi tarkoittaa laajemmin GOP:n establishmentin vastaista ja sittemmin ylipäätään poliittisen korrektiuden vastaista.

Niko Sillanpää

Olipas roskaa. Mikä ei ole kovin yllättävää huomioiden lähteesi (Guardian, Vice, Atlantic, RationalWiki yhteiskunnan ja politiikan osalta).

GOP:n täyskäännös reagonomicsin suhteen ei ole yhteydessä alt rightiin. Alt rightilla ei ylipäätään ole mitään yhtenäistä talouspoliittista näkemystä, mikä ei ole kovin yllättävää siksikään, koska kyseessä ei ole mikään liike tyyliin Tea Party, vaan ilmiö ja vielä varsin epämääräinen sellainen. Kyseinen ilmiö ei edes ylipäätään käsittele juurikaan talouspolitiikkaa.

Vuoden iästään huolimatta edelleen paras saatavilla oleva alt rightin analyysi:

http://www.breitbart.com/tech/2016/03/29/an-establ...

Jos nyt jokin yhdistävä tekijä eri alt rightin osille pitäisi nimetä, sanoisin

1) poliittisen korrektiuden ja muun vastaavaan puheen ja sanan kontrollin inhoaminen ja tuhoaminen sekä

2) uusvasemmistolaista identiteettipolitiikkaa (intersektionaalinen feminismi, kolmasmaailmallisuus/multikulturalismi/postkoloniaalinen teoria/islamofilia, queer-teoria/HLBTIAQ+ -aktivismi) ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aktivismia vastaan toimiminen.

Sana "cuckservative" viittaa juurikin valtavirran konservatiivisuuden/oikeistolaisuuden taipumista näiden aatteiden painostukselle ja menettelyille.

Muilta osin yhdistäviä tekijöitä eri komponenttien välillä onkin sitten niukemmin, mikä tekee yhtenä käsittelemisen automaattisesti epäonnistuneeksi.

Käyttäjän MikkoLaakso kuva
Mikko Laakso

Minusta Breitbar on vähän jäävi lähde, kun määritetään alt-right ilmiötä, koska sivusto on koko skenen keskeisimpiä ellei keskeisin sivusto. Mielestäni ulkopuoliset lähteet ovat siksi paljon relevantimpia tässä yhteydessä.

Niko Sillanpää

Ehdottomasti paras lähde, koska tiesivät, mistä on kyse ennenkuin muut olivat edes kuulleet asiasta. Tuon kirjoittamisen aikaan Breitbart ei ollut vielä leimattu "alt rightiksi".

Guardian, Vice ja Atlantic ovat vasemmistolaisia ja kirjoittajat alt rightin vihollisia, mikä niistä tekee paremman lähteen?

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren Vastaus kommenttiin #7

Kun asetetaan Amerikassa verkossa ilmestyvät mediat viiteen osaan lukijakunnan poliittisen värin perusteella vasemmalta oikealle, niin Breitbarin seuraajia löytyy kahdesta oikenpuolimmaiseta lokerosta ja Guardianin seuraajia neljästä vasemmanpuoleisesta.BBC ja Guardian ovat kattavimmin seuratut niin vasemmalla kuin oikealla olevien lukijoiden prosentuaalisessa suhteessa.
Pelkästään Foxin varassa voisin kestää hyvinkin viikon.Joukosta löytyy joitakin hyviäkin kirjoittajia.Breibartia en edes kokeilisi kokonaista päivää yksinään.

Niko Sillanpää Vastaus kommenttiin #11

The Guardian ja BBC ovat brittimedioita.

En pitäisi Breitbartia varsinaisena uutismediana, liikaa klikkijournalismia ja sensaatiotyyppistä tavaraa. Lähempänä tabloidia.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Olisi kiva nähdä esimerkkejä niistä sisäisistä loogisista ristiriitaisuuksista?

Ja millä tavalla alt-right on hyökännyt sananvapautta vastaan? Siis myös konkreettisia esimerkkejä?

Edit: kirjoittaja ei näköjään halua puolustaa/perustella kirjoitustaan mitenkään, eli kirjoitus on arvoton (ainakin em. väitteiden osalta).

Käyttäjän Jukkaakula kuva
Jukka Aakula

Ihan aiheellista kritiikiä, vaikka itse tietysti Sarastuksen toimittajana olen aika lähellä ko. liikehdintää. Aina kun mennään aate edellä ja totuus unohtaen, mennään metsään.

Uusi oikeisto on tehnyt hyvää työtä tuodessaan esiin

1. Muslimiveljeskunnan islamistisen vyörytyksen Eurooppaan ja

2. monikultturistien - varsinkin ympäristöpuolueiden ja vasemmiston -
heille antaman faktisen tuen Lännen dekonstruktiollaan.

Ruotsin puolustusvoimien raportti osoitti 1&2 todeksi. Tai siis antoi vahvaa tukea 1&2:lle.

Mutta monessa on mennyt myös alt-rightilla mönkään. Pahin asia on ollut monen veljeily Venäjän kanssa ja kyseenalainen suhtautuminen tieteeseen.

Ollaanpa me "laitaoikeistossakin" vaan avoimia kritiikille.

Niko Sillanpää

En kyllä laskisi noita (1 ja 2) alt rightin ansioksi, vaan esim. Landesin, Horowitzin, Robert Spencerin, Caldwellin, Murrayn, Harrisin ym. ansioksi.

Alt rightin ansioksi laskisin poliittisen korrektiuden murtamisen.

Alt rightin etnonationalistisen siiven (Richard Spencer, VDARE/Sailer, AmRen/Taylor jne.) ansioksi en varsinaisesti laskisi mitään; He tekevät sitä samaa, mitä ovat tehneet viimeiset 30 vuotta, eli edistävät valkoista etnovaltiota, "alt right" tai ei.

Käyttäjän OssiOjutkangas kuva
Ossi Ojutkangas

Komppaan varovaisesti Aakulaa, vaikken itse "laitaoikeistoon" kuulu vaan pikemminkin diskordianistien jonkinlaiseen konservartiivisiipeen. Otan kaaoksen siis jonkin verran vakavammin kuin ehkä useimmat muut Eriksen palvojat, mutta palvon sitä joka tapauksessa.

Laakson kirjoitus aika hyvä luonnehdinta tästä alt-right-liikkeestä, mutta siitä jäi uupumaan ehkä yksi merkittävä seikka: liike hyötyy suuresti vastapuolen ontuvasta argumentaatiosta. Toisin sanoen monet liberaalit tekevät itsensä arvostelemisen ja pilkkaamisen naurettavan helpoksi olemalla oikeasti naurettavia. Vaikkapa "I Sexually Identify as an Attack Helicopter"-meemi on syntynyt puhtaasti siitä, että joidenkin mielestä biologista sukupuolta ei ole oikeastaan ollenkaan (tai meidän täytyy aivan kokonaa lakata ottamasta se huomioon) ja siten kyse on vain ja ainoastaan ilmoitusluontoisesta subjektiivisesta asiasta. Tuo on erittäin kömpelöä vallankäyttöä, sillä eihän kieli muutu tuosta vain ylhäältä käsin sanelemalla vaan se on hitaampi, monivaiheisempi yhteiskunnallinen prosessi. Yhtä hyvin voisimme lähteä siitä, että ihmislajiin kuuluminenkin on vain kiinni siitä mitä subjektiivisesti koemme ja näin ottaisimme senkin aina vakavasti jos joku "kokee" olevansa lajiltaan jokin muu kuin ihminen. Subjektiivinen kokemus on tärkeä asia ottaa huomioon, mutta tällä tavalla se ikävästi vesitetään.

Alt-rightin ei todellakaan tarvitse tehdä kaikkea epäkorrektia huumoria ihan itse, sillä he saavat materiaalia enemmän tai vähemmän yhtä höyrähtäneiltä SJW-porukalta. Amerikassa hekin ovat vieäkin hullumpia kuin täällä Euroopassa. Ongelman ydin on mielestäni heidän huippuunsa viritetyssä arvorelativismissa. Jos käytännössä mikä tahansa voi olla syrjintää, eihän silloin sitä ole enää yhtikäs mikään! En suurin surminkaan antaisi tuollaiselle porukan käsiin vaikkapa kehitysvammaisten oikeuksia, sillä he tekisivät niistä pelkkää silppua. Tuon alt-right-tekee paikoin näkyväksi meemeillään. Siksi en voi heitä nähdä ainoastaan pahuuden ilmentyminä (joista osa heistä toki on, koulukiusaamismentaliteetteineen) vaan myös ilmiönä joka kertoo myös ns. hyvien ihmisten (tai ainakin hyvää tarkoittavien) olevan kriisissä turvautuessaan argumentteihin joilla he eivät todellakaan tee maailmasta parempaa paikkaa.

Pekka Kohonen

Suurimpia ongelmia alt-right:n kanssa on se, että he ovat onnistuneet muuttamaan kansallisen keskustelun negatiiviseksi ja arkipäiväistämään epäanalyyttisen ja yksinkertaistetun (ja melkolailla rasistisen) keskustelukultuurin. Eurooppalaisittan tai Suomalaisittain Venäjän ja Putinin ihannointi on anteeksiantamatonta tai ainakin sietämätöntä. Ansioksi voidaan lukea se, että tämä "kansankapina" on tuonut keskiluokan kurjistumisen poliittiseen valokeilaan. Ja pitänyt esillä mm. EU:n ongelmia. Mutta se ei ole tarjonnut niihin mitään ratkaisuja, ja todennäköisesti vain huonontaa kaikkien asemaa. Syy on siinä, että ratkaisut eivät ole yksinkertaisia ja niitä ei voi käsitellä yksinkertaistetulla tavalla; ja yksinkertaisuuksien ja väärien yleistyksien huutaminen näyttää olevan ainoa asia johon alt-right pystyy. Erinäisten valheiden levityksen lisäksi. Tässä suhteessa se todella on vähän kuin "taistolaisuus" Suomessa joskus 1975 (syntymävuosi valitettavasti). Taistolaisuus oli Suomen politiikassa häpeällisimpiä kappaleita, ja tähänkin kuului valehtelu (NL on hyvä ja USA aina paha), poliittinen ajojahti (neuvostovastaisuus salaliitto) ja ideologinen sokeus.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Tutkimuksen mukaan ääripäät hallitsevat ns. pakolaiskeskustelua. Erikoista on se, että politiikassa jopa yksi henkilö voi edustaa molempia ääripäitä. Integriteetistä ei tietoakaan?
---
1) "Petteri Orpo: ”Pakolaisten motiivien arvostelu on rasisimia” (Teemu Saintula 24.8.2015, Kansan Uutiset)
Orpo 2,5 kk myöhemmin:
2) "Sisäministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi, että kaksi kolmesta turvapaikanhakijasta tulee Suomeen elintason perässä." (Politiikka 11.11.2015, YLE)
---
Itse asiassa suomalaiset arvostelevat lähinnä omien viranomaistensa ja päättäjiensä toimia. Toki on niitäkin, jotka harhauttavat viranomaisia.
Mutta eihän poliitikkojen pitäisi harhauttaa kansalaisia, koska se muistuttaa erehdyttävästi 1970-luvun Suomen marxilaisuutta, jonka hallitsevana osapuolena oli taistolainen ydin.
Brittihuumorilla se voisi kulkea nimellä alt-left-right -liike tai Kokoomuksen ns. remonttiryhmä. Miksei myös blogissa käytettyä sanaa "nössökonservatiivi", jossa sanan jälkiosa on kuvitteellinen.

Käyttäjän MikkoLaakso kuva
Mikko Laakso

Älä ymmärrä väärin! Kirjoitukseni ei ole remonttiryhmä-kokoomuksen puolustuspuhe. Olen itseasiassa kritisoinut useaan otteeseen juuri tuota porukkaa. Kirjoituksen tarkoituksena on läpivalaista vaihtoehto-oikeiston motiiveja ja ajatuksellista ydintä.

Käyttäjän HenriMantysaari kuva
Henri Mäntysaari

Nyt sait aikaan nolon tilanteen. :D Nauroin bussissa ääneen kun luin ilmauksen cuckoomus. Ihmiset oikein kääntyivät katsomaan, hörähdin sen verran lujaan. Oh well... Täytyypä muistaa tämä, koska sehän kuvaa puoluetta varsin hyvin!

EDIT: jaah, viesti johon viittasin poistettiin. Nyt on jakomielitautinen olo. Nojaa....

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Ihan hyvä läpivalaisu aiheesta.

Kuitenkin tahtoisin muistuttaa,että kaikissa aatteissa on ristiriitaisuuksia kuten kaikissa uskonnoissakin. Siksi niistä mikään ei kestä lähempää tarkastelua.

Salaliittoteoria minkä mukaan tämä altright-poppoo toimii,voidaan ampua kovin helposti alas,koska juuri Freudin tutkimuksia on käytetty markkinoinnin toteuttamiseen 1900-luvun Ameriikassa ja varmasti käytetään vieläkin. Onko Ameriikka siis kulttuurimarxismilla kyllästetty? No voidaan noinkin sanoa,koska siellä ei ole edes ollut mitään yhtä kulttuuria..milloinkaan.

Se mikä minulle on uusi seikka,että oikeistolaisuus olisi konservatiivista missä oleellisiin seikkoihin kuuluisi kunnollisuus, kunniallisuus, hyvät käytöstavat, yksityiselämän kunnioittaminen, rehellisyys ja reilu peli.

Jostakin syystä itse oikeistolaiset tekevät noihin uskomisesta kovin heikkoa. Voisiko ehkä olla enemmän valloillaan juurikin markkinaliberaalien suunnalta sitä,että mennään siitä mistä aita on matalin. Ristiriitaisuuksia.

Yhteenveto pomppasikin sitten ihan omille raiteilleen. Kai sitten oikeistolainen näkee noin..eli vasemmistolaisuus on kaikkea pahaa ja sinne kategorisoidaan kaikki itseään ärsyttävä,ällöttävä,hämmästyttävä,iljettävä,vihastuttava jne.

Käyttäjän ilikka kuva
Ilkka Partanen

Mielenkiintoinen kirjoitus tosiaan. Kontrollin keinot, välineet, kohteet ja oikeutukset vaihtelevat paljonkin, onhan teokratiasta ateistiseen sosialismiin kaikkea ollut vallalla historian saatossa eri puolilla Eurooppaakin. Nykyisin Eurooppa alkaisi olla vapaa kehittämään jotain muuta, toisten yhteiskuntien vajotessa siihen mistä omakin nykyisyytemme rakentui: sisällissodat, uusien rajojen veto entisten tilalle (yritykset ainakin), kaaos, kurjuus ja asteittainen nousu kohti kehittyvää valtiota monipuolisine sektoreineen. Teollinen nousu on nyt vallalla halvan työvoiman maissa, niiden noustua ulkoistamiseen on jäljellä teollistumattomia kehitysmaita tai sitten automatisointi, jotta kasvaneen elintason kysyntään voidaan edes paikallisesti siellä vastata.

Vahvan Lännen lisäksi tarvitsemme vahvemmin kehittyviä maita, myös jo kehittyneisiin laskettavien on syytä pohtia materiaalikierron ja paikallisen saastumisen välisiä yhteyksiä, sillä näiden tasapaino on myös ekologisen kuormituksen kannalta ratkaiseva, jaetun vaurauden vastapainona. Lännessä on yleisnäkymä hyvä, mutta monet toimenpiteet paikallistasolla riittämättömiä, kehitysmaissa taas päinvastoin, koska ihmiset elävät melko laajalti eräänlaisessa omavaraistaloudessa ja ongelma ei varsinaisesti synny heidän toiminnastaan. Siellä mellastavat ihan toiset vintiöt.

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo

Kuinka luet alt-right koplaan mm. libertaarit ja anarkokapitalistit, ja sitten esität että kyseinen kopla kuitenkin yleisesti ottaen vastustaa vapaakauppaa. Libertaarit, anarkokapitalistit, itävaltalaisen taloustieteen kannattajat sekä objektivistit, joista osa on monia näistä yhtä aikaa, kun ovat se pieni vähemmistö poliittiselle oikealle luettavista porukoista, jotka todella ovat vilpittömästi vapaakaupan ja markkinatalouden kannattajia, silloin kun muut esittävät noita lähinnä verukkeina.

Niko Sillanpää

Koska Laakson käyttämät sanoisinko tendenssilähteet niin tekevät. Muun muassa mainitsemassasi käsittelyssä ei tietenkään ole mitään järkeä. Alt right ei ylipäätään ole talouspoliittinen ilmiö. Mutta tällaista jälkeä tulee, kun joku RationalWikin tai Vicen vasemmistolaiskirjoittaja niputtaa tottuun tapaan jonkun otsikon alle "kaiken, mistä mä en tykkää". Viime vuosikymmenellä tämä otsikko oli "uusliberalismi", nyt se on "alt right".

Käyttäjän MikkoLaakso kuva
Mikko Laakso

Ainakin akateemisesti asiasta on jonkinlainen konsensus että ainakin osa libertaareista ja anarkokapitalisteista lukee itsensä vaihtoehtoiseen oikeistoon, koska katsovat sen parhaaksi tavaksi edistää omia päämääriään. En kuitenkaan itse suhtaudu sinänsä kielteisesti esimerkiksi itävaltalaiseen taloustieteeseen, itseasiassa arvostan suuresti F. A. Hayekia ja koen itseni jonkinlaiseksi klassiseksi liberaaliksi ja kannatan julkisen sektorin uudelleenreformointia pienemmäksi sekä sääntelynpurkamista ja niin edelleen.

Niko Sillanpää

#23: Laitatko viitteen tähän "akateemiseen konsensukseen", että jokin osa libertaareista ja anarkokapitalisteista lukee itsensä alt rightiin? Vai onko tässä nyt kaksi eri ilmiötä, eli alt right ja sitten jonkin vielä epämääräisempi "vaihtoehtoinen oikeisto", joka on mitä ei-monetarismi, ei-keynesläisyys?

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Meemejä löytyy manipulatiivisessa tarkoituksessa hyvään ja huonoon. Esimerkiksi uskonnot ovat meemejä.

Historiaa on (näennäisesti) G.W. Bushin hallinnon toimet sotakoneistoineen Lähi - idässä ja siitä johtunut sekasorto ja maastapako Euroopan maihin.

Historia ei tunne aikaa, jolloin kaikki rajat ja kaupankäytnti olisivat olleet avoinna kaikille, joten mielikuva globaalista järjestelmästä on meemi.

M.L: "Tyypillisiä ajatuskokonaisuuksia ovat valkoihoisten miesten valta-aseman ja maskuliinisuuden korostus, monikulttuurisuuskritiikki, “globalismin vastaisuus”, protektionismi, liberaalin demokratian kritiikki, fasististen ajatusten muotoilu salonkikelpoisiksi ja ns. kulttuurimarxismin torjuntaan nojaava “perinteisten arvojen” palauttaminen keskiöön."

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

Väitetään, että ”alt-right” haluaa tuhota poliittista korrektiuden.
Jonkinlainen korrektius on kaikilla elämän alueilla yhtä välttämätöntä kuin liikennesäännöt. Liiallinen korrektius voi tulla rasitteeksi ja muodostua epäterveeksi missä tahansa, niin perheessä, työpaikalla kuin politiikassa.

Poliittista korrektiutta on ollut aina, vaikka korrektiuden mittapuut vaihtuvat, joskus kääntyvät myös päälaelleen. 70-luvulla vasemmisto taisteli ”porvarillista indoktrinaatiota" vastaan, nyt taistellaan ”vihervasemmistolaista” tai "valtavirran" indoktrinaatiota vastaan.

Etumerkeistä riippumatta on onneksi ollut niitäkin, jotka ajattelevat ja puhuvat itsenäisesti - ja korrektisti.

”Alt-right” ei tarjoa vaihtoehtoa vääränlaisen korrektiuden ongelmiin vaan lisää niitä. Se näyttää pyrkivän kaventamaan korrektiuden rajoja radikaalisti, tosin kartan eri kohdassa.

Sananvapauden suojeleminen suojelee myös epäterveeltä korrektiudelta, ei medialle kiukuttelu.

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Jos ei lähes vaistomaisesti ymmärrä käsitteen "kulttuurimarxismi" olemusta ja ilmenemistä, niin on hyvin vaikea ymmärtää myöskään Alt-Right liikkeen ideologiaa, koska koko liike on syntynyt antiteesinä sille. Erityisen vaikeaa kulttuurimarxismin käsitteen ymmärtäminen on niille, jotka uivat siinä ikään kuin kalat vedessä. Alt-Right liikkeen näkökulmasta nimenomaan oikeistoliberaalit tekevät näin, joskin ’uintisyvyys’ on heillä erilainen kuin vasemmistoliberaaleilla, joihin tuo marxilaisuuden leima toki luontevammin istuu.

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén

Tuo mainintasi siitä, että omassa ideologiassaan uivan kulttuurimarxistin on vaikea ymmärtää Alt-Right liikkeen ideologiaa, pitää paikkansa. Syynä on se, että helikopteriperspektiivistä katsojan on helpompi nähdä sekä kulttuurimarxistin että Alt Right liikkeeseen kuuluvien ideologioiden yhtäläisyydet korkeammalla abstraktiotasolla. Uimari ei näe sitä, miten hän tekee uintiliikkeitään, ne voivat olla etenemisen kannalta epätarkoituksenmukaisia ja uimarin on horisontistaan vaikea tähystää määränpäähän. Määränpää voi näyttää veden pinnan tasolta erilaiselta kuin se todellisuudessa on. Tästä seuraa paradoksi, kaksi eri tavoitteeseen pyrkivää voi olla matkalla samalle saarelle. Näiden liikkeiden pyrkimyksiin kuuluu myös sellainen paradoksi, että tavoitteeseen pääseminen ei ratkaisekaan ongelmia, joita lähtöpisteessä ja uintimatkalla on koettu. Uudelle saarelle uineet huomaavat, että heidän pitäisikin rakentaa olojaan sellaisiksi, joista he ovat halunneet pois.

Voi olla, että näiden ideologioiden kannattajat jäävät uimaan ympyrää ja uupuvat aikaa myöten, palaavat lähtöpisteeseen tai hukkuvat. Lähtöpiste on voinut uintiretken aikana muuttua siedettävämmäksi ja paluu onkin helpotus. Lähtöpiste voi tosin olla lähes sama kuin aiemminkin mutta uintiretken jälkeen maa jalkojen alla tuntuu hyvältä vesielementtiin verrattuna.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

"Alt-right" voidaan suomentaa ihan reilusti äärioikeistoksi. Se on kova tappelemaan "kulttuurimarxismin" tapaisia tuulimyllyjä vastaan. Minä en ollut sellaisista kuullutkaan ennen kuin luin Breivikin nimenneen "manifestissaan" vihollisikseen "kulttuurimarxistit ja itsemurhaa hautovat humanistit". Näitä sekä islamisaatiota vastaan herra sitten lähti ristiretkelle lahtaamalla muun muassa kymmeniä norjalaisia demarinuoria. Miten se kristinuskon asemaa Pohjoismaissa edisti, on vielä tänäkin päivänä epäselvää.

Käyttäjän RaimoHynynen kuva
Raimo Hynynen

Käytännössä tämä Alt-Right homma alkoi vaikuttaa siltä, että Kokoomuksen perinteistä linjaa, Koti, Uskonto, Isänmaa, kannattavat henkilöt halutaan mollata.

Koti ja perhe on ollut yhteiskuntien perusta tuhansia vuosia. Se tarkoittaa miehen ja naisen avioliittoa ja heidän lapsia.

Uskonto on tarkoittanut kristinuskoa, eli Jeesus Kristus on Jumalana tullut sovittamaan Häneen uskovien synnit. Lisäksi, että kirkko toimii Raamatun ohjeitten mukaan ja synti sanotaan synniksi.

Isänmaa sitä, että Suomessa asuva ihminen tekee työtä Suomen kansallisen hyvinvoinnen ja jatkuvuuden edistämiseksi.

Jos nämä eivät ole enää Kokoomuksen asialistalla niin se pitäisi tuoda esille. Selviäisi jokaiselle äänestäjälle mitä Kokoomuksessa ajatellaan näitten osalta.

Hieman huvittaa, että jos Kokoomus ei kannata Koti, Uskonto, Isänmaa asioita mutta Alt-Right liike kannattaa. Tarkoittaako se, että Kokoomus kannattaa, Hajottakaa kodit, Hajottakaa kansallisvaltiot ja Murskatkaa kristinusko, tyyppistä ajattelua.

Käyttäjän JarkkoPesonen1 kuva
Jarkko Pesonen

En nyt ihan hahmota miksi kyseessä on salaliittoteoria jos Horkheimer, Habermas, Marcuse ja muut frankfurtilaiset aivan avoimesti asiasta puhuivat ja Gramsci Vankilavihkoissaan nimenomaisesti vaati länsieurooppalaisiin uutta strategiaa marxismin edistämiseksi?

Toimituksen poiminnat