Kaavoitus http://immonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132765/all Mon, 26 Feb 2018 15:51:42 +0200 fi Luonnotontako elämää edessä http://tiinaarlin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251409-luonnotontako-elamaa-edessa <p>&nbsp;</p><p>Liian usein, ainakin täällä Myyrmäessä, tulee nähtyä lapsia/nuoria hätyyttämässä ja kiusaamassa lintuja, oravia ja jänisten poikasia jne.</p><p>Varsinkin puolustuskyvyttömien eläinten kiusaamisen näkeminen ja siitä kuuleminen/lukeminen pistää miettimään mitä lasten kotona ja kouluissa luonnosta ja eläimistä opetetaan.</p><p>Olisiko mahdollista, että kouluissamme opetettaisiin myös luonnon ja eläinten kunnioittamista ja arvostamista.</p><p>Se tieto, että myös eläimet tuntevat kipua ja kärsivät olisi syytä tulla kerrotuksi myös painokkaasti kouluissa jos/kun kodit eivät sitä ilmiselvästi&nbsp; tee.&nbsp;</p><p>Eläinrääkkäys on rikos. Eläimilläkin on oikeus olla rauhassa.</p><p>&nbsp;</p><p>Päättäjilläkin on iso vastuu; jättää tilaa luonnolle, eläimille ja hengittämiselle.</p><p>Luonto ja eläimet oli täällä ensin. Lähiöiden joka viheraluetta ei saa/tarvitse rakentaa umpeen.&nbsp;&nbsp;</p><p>&quot;...kas kuusen latvassa oksien alla on&nbsp;pesä pienoinen oravalla....&quot; ja &nbsp;&quot;...makeasti oravainen makaa&nbsp;sammalhuoneessansa&nbsp;...&quot; lauloin jo lastentarhassa 60-luvulla.</p><p>Oravia ja kuusia pihassa vielä&nbsp;oli silloin. Piha-tai lähikuusista saa nykyään vaan haaveilla ja nähdä unta.</p><p>&nbsp;</p><p>Vihanlietsontaa eläimiä kohtaan tulee myös suitsia.</p><p>Susi kuuluu Suomen luontoon, viha ei.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Liian usein, ainakin täällä Myyrmäessä, tulee nähtyä lapsia/nuoria hätyyttämässä ja kiusaamassa lintuja, oravia ja jänisten poikasia jne.

Varsinkin puolustuskyvyttömien eläinten kiusaamisen näkeminen ja siitä kuuleminen/lukeminen pistää miettimään mitä lasten kotona ja kouluissa luonnosta ja eläimistä opetetaan.

Olisiko mahdollista, että kouluissamme opetettaisiin myös luonnon ja eläinten kunnioittamista ja arvostamista.

Se tieto, että myös eläimet tuntevat kipua ja kärsivät olisi syytä tulla kerrotuksi myös painokkaasti kouluissa jos/kun kodit eivät sitä ilmiselvästi  tee. 

Eläinrääkkäys on rikos. Eläimilläkin on oikeus olla rauhassa.

 

Päättäjilläkin on iso vastuu; jättää tilaa luonnolle, eläimille ja hengittämiselle.

Luonto ja eläimet oli täällä ensin. Lähiöiden joka viheraluetta ei saa/tarvitse rakentaa umpeen.  

"...kas kuusen latvassa oksien alla on pesä pienoinen oravalla...." ja  "...makeasti oravainen makaa sammalhuoneessansa ..." lauloin jo lastentarhassa 60-luvulla.

Oravia ja kuusia pihassa vielä oli silloin. Piha-tai lähikuusista saa nykyään vaan haaveilla ja nähdä unta.

 

Vihanlietsontaa eläimiä kohtaan tulee myös suitsia.

Susi kuuluu Suomen luontoon, viha ei. 

 

 

]]>
2 http://tiinaarlin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251409-luonnotontako-elamaa-edessa#comments Eduskuntavaalit 2019 Eläinten oikeudet Ihmisen luontosuhde Kaavoitus Kouluopetus Mon, 26 Feb 2018 13:51:42 +0000 Tiina Arlin http://tiinaarlin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251409-luonnotontako-elamaa-edessa
Säteri: "Rakennetaan yhdessä kestävälle pohjalle!" http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251290-sateri-rakennetaan-yhdessa-kestavalle-pohjalle <p><strong>Tässä kaikille rakentamisen ja kaavoituksen kehittämisestä kiinnostuneille upouusi vaikutuskanava. Anna risuja ja ruusuja - sana vapaa! </strong></p><p><a href="https://www.strategysignals.com/39884-32579-890@rakentamisen&amp;aivoriihi" title="https://www.strategysignals.com/39884-32579-890@rakentamisen&amp;aivoriihi">https://www.strategysignals.com/39884-32579-890@rakentamisen&amp;aivoriihi</a></p><p><strong>Ota osaa aivoriiheen! Kyselyyn vastaaminen vie noin 15-30 min <img alt="smiley" height="23" src="http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.png" title="smiley" width="23" /></strong></p><p>&quot;Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen esiselvitystyö on aktiivisimmillaan. Sekä maankäytön että rakentamisen ohjauksen osalta on valmistunut ja työn alla niin laajempia kokonaisuuksia kuin tarkemmin rajattuja kohteita koskevia selvityksiä ja ehdotuksia.&quot; - -</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tässä kaikille rakentamisen ja kaavoituksen kehittämisestä kiinnostuneille upouusi vaikutuskanava. Anna risuja ja ruusuja - sana vapaa!

https://www.strategysignals.com/39884-32579-890@rakentamisen&aivoriihi

Ota osaa aivoriiheen! Kyselyyn vastaaminen vie noin 15-30 min smiley

"Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen esiselvitystyö on aktiivisimmillaan. Sekä maankäytön että rakentamisen ohjauksen osalta on valmistunut ja työn alla niin laajempia kokonaisuuksia kuin tarkemmin rajattuja kohteita koskevia selvityksiä ja ehdotuksia." - -

]]>
0 http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251290-sateri-rakennetaan-yhdessa-kestavalle-pohjalle#comments Asuntorakentaminen Kaavoitus Lähidemokratia Maakunta- ja kuntalait Fri, 23 Feb 2018 09:42:03 +0000 Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251290-sateri-rakennetaan-yhdessa-kestavalle-pohjalle
Sujuvoittamalla kavennetaan vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöön http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251141-sujuvoittamalla-kavennetaan-vaikutusmahdollisuuksia-omaan-elinymparistoon <p>Hallituksen sujuvoittaminen ja säädösten purku on myös tarkoittanut kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä omaan elinympäristöönsä ja laittaa heidät taistelemaan huonoja kaavoja sekä päätöksiä vastaan ilman järjestöjen tai viranomaisen apua. Viime maaliskuussa hyväksytty maanrakennuslain muutos oli jo katastrofaalinen ja käsittelyssä oleva ympäristönsuojelulaki olisi jatkamassa tätä samaa valitettavaa linjaa.</p><p><strong>Aiheellistenkin valitusten karsiminen - ELY ei saa ottaa kantaa eikä valittaa kaavoituksesta</strong></p><p>Maaliskuuhun 2017 asti ELY-keskuksilla oli tehtävänä valvoa kuntien kaavoitusta, alueidenkäyttöä ja rakentamista, jotteivät ne sooloilisi aivan omiaan. Lakimuutosten myötä ELY-keskukset valvovat näitä vain siltä osin kuin ratkaisuilla on <em>valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia vaikutuksia</em>. Lisäksi ELY-keskusten valitusoikeus rajattiin toimialaa koskeviin asioihin kaavojen ja rakennusjärjestysten, suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten osalta.</p><p>Korkein hallinto-oikeus totesi lausunnossaan seuraavaa:</p><p><em>&quot;ELY-keskusten valitusoikeuden rajoittaminen heikentäisi mahdollisuuksia varmistaa myös tulevaisuudessa, että lakia sovelletaan kunnissa yhdenmukaisesti. Kuten hallituksen esityksen yleisperustelujen kohdassa 2.3 esitetystä nykytilanteen arvioinnista ilmenee, ELY-keskuksen tekemien valitusten määrä on pysynyt maltillisena koko maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloajan. Valitukset ovat perustuneet pääosin asiantuntevaan harkintaan ja ne ovat menestyneet tuomioistuimissa hyvin. Lisäksi on yleisesti todettava, että viranomaisten valitusoikeus kuuluu hallintoprosessin keskeisiin perusrakenteisiin ja se turvaa erisuuntaisten yhteiskunnallisten intressien toteutumisen</em>.&quot;</p><p>Paljonko valituksia sitten on ollut? Kaikista valituksista ELY:jen tekemiä on ollut vain 4 %. Näistä on <strong>hyväksytty 80&nbsp;%</strong>, siinä missä muista valituksista on hyväksytty vain 18 %. Valitusoikeuden rajaamisella ratkaistaan siis ongelmaa, jota ei oikeastaan ole.</p><p>Mitä kertoo demokratiasta ja oikeusvaltiosta se, että <strong>halutaan karsia pois valitukset, joista neljä viidestä katsotaan oikeiksi</strong>? Ei kovin hyvää.</p><p>Erikoista on myös se, että ei ole olemassa tahoa, joka alkuvaiheessa ratkaisee onko hanke maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävä. Valituksen osalta hallinto-oikeus ensin käsittelee tämän kysymyksen ja sitten annetaan mahdollisuus valittamiseen. Kuka ratkaisee sen alkuvaiheen valvonnan osalta - tämä on arvoitus.</p><p>Tämä jo hyväksytty laki siirtää vastuun maankäytön laillisuusvalvonnasta lähes kokonaan valistuneiden kuntalaisten ja järjestöjen tehtäväksi. Valitusoikeuden rajaaminen voi helposti johtaa siihen, ettei säädöksiä enää noudateta, koska lainvastaisistakaan päätöksistä ei todennäköisesti lainsäädäntötuntemuksen puutteen vuoksi valitettaisi.&nbsp;</p><p>Tämän päätöksen osalta maito on jo maassa. Valitettavan vähälle huomiolle koko lakimuutos jäi Soten ja muiden mediaseksikkäämpien aiheiden varjossa.</p><p>Mielenkiintoinen detalji uudessa laissa on, jonka toteutumiseen kunnassa voi vielä vaikuttaa. Uuden lain mukaan kunnissa päätösvalta asemakaavoista voitaisiin siirtää kunnanvaltuustolta kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Tämä koskee nyt myös merkittäviä asemakaavoja.&nbsp; Tässä vaarana on, että päätösten avoimuus vähenee ja päätösvalta siirtyy hyvin pienelle piirille, erityisesti pienissä kunnissa.</p><p>Mielestäni tällaisen ehdotuksen ilmaantuessa kunnanvaltuuston päätettäväksi sitä ei pidä missään nimessä hyväksyä.</p><p><strong>Ympäristönsuojelulakiesityksessä &quot;sujuvoittaminen&quot; jatkuu oikeuksia kaventaen</strong></p><p>Osana hallituksen kärkihankkeista se on lakieluonnoksessaan&nbsp; siirtämässä suuren osan ympäristölupaa vaativista toiminnoista ilmoitusmenettelyn piiriin samalla vähentäen kuultavia osapuolia rajaten sen käytännössä naapureihin. Tätäkin kutsutaan komeasti säädösten sujuvoittamiseksi.</p><p>Sujuvoitettavien hankeluettelossa on useita toimintoja, jotka voivat vaikuttaa mm. vesien hyvään tilaan (esim. kullankaivuu, jätevedenpuhdistamot, kalanviljely ja eläinsuojat). Useimpien näiden hankkeiden vaikutus ulottuu selkeästi rajanaapureita kauemmas esimerkiksi vesistövaikutusten, melun tai hajuhaittojen osalta.</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-9874533" target="_blank">Ylen mukaan Korkein hallinto-oikeus suorastaan tyrmää luonnoksen lausunnossaan</a>:</p><p>Ensinnäkin KHO toteaa lausunnossaan, että luonnos on viimeistelemätön, riittämättömästi perusteltu ja osin virheellinen. Vaikuttaa siis jatkavan hallituksen kestävää linjaa lainvalmistelun tasossa.</p><p>Lisäksi KHO:n mukaan uusi ilmoitusmenettely ei ratkaisisi nykyiseen lupasäädäntöön mahdollisesti liittyviä ongelmia, vaan synnyttäisi runsaasti uusia ongelmia, joita lakiesityksessä ei ole mietitty.</p><p>Lisäksi kritisoidaan voimakkaasti sitä, että ennen lausuntokierrosta ei olla tehty ehdotettujen muutosten vaikutusarviota vaan lausunnoilla lähetetyssä luonnoksessa kerotaan niitä täydennettävän myöhemmin. On todella hankalaa arvioida päätösten vaikutuksia ilman kunnollisia arvioita ja tämä asettaa lausuntojen antajatkin hankalaan asemaan. Suomen Luonnonsuojeluliitto vaatiikin uutta lausuntokierrosta vaikutusarvion valmistumisen jälkeen. Lisäksi luonnoksessa kerrotaan mm myöhemmin tehtävistä tarkemmista asetuksista, joiden sisällöstä ei ole vielä tietoa.</p><p><a href="https://www.sll.fi/ajankohtaista/liitto/2017/YM18-400-2017" target="_blank">Lausunnossaan Suomen Luonnonsuojeluliitto toteaa</a>:</p><p>&quot;<em>Luonnonsuojeluliitto haluaa erityisesti kiinnittää huomiota ehdotuksen sisältämiin huomattaviin heikennyksiin kuulemismenettelyn osalta. Perustuslain 20.2 &sect;:n ympäristöperusoikeus edellyttää nimenomaisesti osallistumisoikeuksien turvaamista, eikä salli niiden heikentämistä. Tästä huolimatta luonnoksessa ehdotetaan, että ilmoituksesta olisi tarpeen kuulla vain rajanaapurit ja ne, joita asia erityisesti koskisi<em>.&nbsp;</em></em><em>Näin ollen muut kuin naapurit eivät saisi välttämättä edes tietoa heihin potentiaalisesti kohdistuvan hankkeen vireilletulosta. Tätä kuulemismenettelyn huomattavaa kaventamista ei ole ehdotuksessa perusteltu juuri lainkaan. Yksityiskohtaisissa perusteluissa (115 e &sect;) todetaan, että &rdquo;ilmoitusasiassa lupaa suppeammalla kuulemisella tavoiteltaisiin sujuvampaa menettelyä&rdquo;. Tämä ei voi olla peruste heikentää osallistumisen perusoikeuksia.&quot;</em></p><p>&quot;<em>Perustuslain 20.2 &sect;:n mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Tämä ns. perustuslaillinen toimeksianto edellyttää sekä aineellisen ympäristölainsäädännön kehittämistä ympäristöä suojelevaan suuntaan että menettelyllisen sääntelyn muokkaamista yksilön vaikutusmahdollisuuksia edistävään suuntaan. Käsillä oleva luonnos on tavoitteiltaan päinvastainen, eikä sitä voi pitää hyväksyttävänä.</em>&quot;</p><p>Jo tehdyssä maanrakennuslain muutoksessa siis vähennettiin viranomaisten tukea ja laitettiin kaavojen sekä poikkeuslupien valvonta kuntalaisten itse hoidettavaksi ilman tukea. Tässä sitten lisäksi kavennetaan kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa elinympäristönsä lähelle tulevien ympäristöhäiriöitä aiheuttavien toimintojen lupiin.</p><p>Valitusoikeutta koskeva säännös on ulottuvuudeltaan osin kuulemisvelvoitetta laajempi eli esimerkiksi ympäristöjärjestöt voivat valittaa asiasta hallinto-oikeuteen, mutta eivät siis tule kuulluksi ilmoituksen käsittelyn aikana. Onko tämä varmasti kustannustehokas ja järkevä tapa toimia? Kyllähän pelkästään yksittäisen asian käsittely hallinto-oikeudessa on aikaa ja rahaa vievä prosessi.</p><p>Kuitenkin uudessa mallissa ilmoituksen vireilletulosta tarvitse käytännössä ilmoittaa muille kuin naapureille, jolloin valitusoikeus menettää merkitystään, koska tietoa koko hankkeesta ja aikaa siihen perehtymiseen ei ole riittävän ajoissa saatavilla. Valituksillehan aina annetaan määräaika - jos tietoa ei ole ajoissa, niin se kuluu umpeen eikä valitusmahdollisuutta enää ole. Ongelmallista on lisäksi se, että ehdotuksen mukaan toiminnan saa aloittaa 90 vuorokauden kuluttua vaikka viranomainen ei olisi antanut asiassa päätöstä.</p><p><strong>Yhteisvaikutuksena erittäin merkittävä heikennys demokratiaan ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksiin</strong></p><p>Katsottaessa näiden yhteisvaikutusta on se mielestäni varsin ikävä. Todellinen tavoite vaikuttaa olevan kaventaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. Tämä on erittäin ongelmallista toiminnanharjoittajien ja haitankärsijöiden oikeusturvan, osallistumisen turvaamisen sekä ympäristövaikutusten osalta.</p><p>On suorastaan pöyristyttävää, että hallitus lailla sulkee pois ELY:n valitusmahdollisuudet, kun se on siis neljässä tapauksessa viidestä ollut valituksessaan oikeassa. Lisäksi ELY on käyttänyt valitusoikeutta harkitusti eikä mitenkään ylenmääräisesti. Tämä on mielestäni oikeusvaltion periaatteiden vastaista.</p><p>Ympäristönsuojelulain muutos taas asettaa painetta lisää ELY:n suorittamalle valvonnalle, mille on tunnetusti hyvin kapeat resurssit. Valvontahan perustuu pääosin ns omavalvontaan, jonka toimimattomuudesta kerroin esimerkin aiemmin <a href="http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/228500-yritysten-ymparistolupien-valvonta-omavalvontana-ei-yksinkertaisesti-toimi">blogissani</a>. Nyt siirtämällä suuri määrä toimintoja ilmoitusmenettelyn piiriin ne käsitellään kevyemmin ja lisäksi niihin kohdistuva valvonta on pääosin omavalvontaa. Kuulostaa aika huteralta ympäristövalvonnalta.</p><p>Surulliseksi vetää tällainen kehitys valitettavan vähällä vastustuksella ja huomiolla. Kenties tähän herätään, kun yhtäkkiä kodin lähistölle ilmaantuu poikkeusluvilla ja ilmoitusmenettelyillä toimintansa 90 päivän sisällä muutoksenhausta huolimatta aloittava ympäristöhäiriöitä aiheuttava laitos. Kiittäkää silloin ministeri Tiilikaista ja Keskustaa.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hallituksen sujuvoittaminen ja säädösten purku on myös tarkoittanut kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä omaan elinympäristöönsä ja laittaa heidät taistelemaan huonoja kaavoja sekä päätöksiä vastaan ilman järjestöjen tai viranomaisen apua. Viime maaliskuussa hyväksytty maanrakennuslain muutos oli jo katastrofaalinen ja käsittelyssä oleva ympäristönsuojelulaki olisi jatkamassa tätä samaa valitettavaa linjaa.

Aiheellistenkin valitusten karsiminen - ELY ei saa ottaa kantaa eikä valittaa kaavoituksesta

Maaliskuuhun 2017 asti ELY-keskuksilla oli tehtävänä valvoa kuntien kaavoitusta, alueidenkäyttöä ja rakentamista, jotteivät ne sooloilisi aivan omiaan. Lakimuutosten myötä ELY-keskukset valvovat näitä vain siltä osin kuin ratkaisuilla on valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia vaikutuksia. Lisäksi ELY-keskusten valitusoikeus rajattiin toimialaa koskeviin asioihin kaavojen ja rakennusjärjestysten, suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten osalta.

Korkein hallinto-oikeus totesi lausunnossaan seuraavaa:

"ELY-keskusten valitusoikeuden rajoittaminen heikentäisi mahdollisuuksia varmistaa myös tulevaisuudessa, että lakia sovelletaan kunnissa yhdenmukaisesti. Kuten hallituksen esityksen yleisperustelujen kohdassa 2.3 esitetystä nykytilanteen arvioinnista ilmenee, ELY-keskuksen tekemien valitusten määrä on pysynyt maltillisena koko maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloajan. Valitukset ovat perustuneet pääosin asiantuntevaan harkintaan ja ne ovat menestyneet tuomioistuimissa hyvin. Lisäksi on yleisesti todettava, että viranomaisten valitusoikeus kuuluu hallintoprosessin keskeisiin perusrakenteisiin ja se turvaa erisuuntaisten yhteiskunnallisten intressien toteutumisen."

Paljonko valituksia sitten on ollut? Kaikista valituksista ELY:jen tekemiä on ollut vain 4 %. Näistä on hyväksytty 80 %, siinä missä muista valituksista on hyväksytty vain 18 %. Valitusoikeuden rajaamisella ratkaistaan siis ongelmaa, jota ei oikeastaan ole.

Mitä kertoo demokratiasta ja oikeusvaltiosta se, että halutaan karsia pois valitukset, joista neljä viidestä katsotaan oikeiksi? Ei kovin hyvää.

Erikoista on myös se, että ei ole olemassa tahoa, joka alkuvaiheessa ratkaisee onko hanke maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävä. Valituksen osalta hallinto-oikeus ensin käsittelee tämän kysymyksen ja sitten annetaan mahdollisuus valittamiseen. Kuka ratkaisee sen alkuvaiheen valvonnan osalta - tämä on arvoitus.

Tämä jo hyväksytty laki siirtää vastuun maankäytön laillisuusvalvonnasta lähes kokonaan valistuneiden kuntalaisten ja järjestöjen tehtäväksi. Valitusoikeuden rajaaminen voi helposti johtaa siihen, ettei säädöksiä enää noudateta, koska lainvastaisistakaan päätöksistä ei todennäköisesti lainsäädäntötuntemuksen puutteen vuoksi valitettaisi. 

Tämän päätöksen osalta maito on jo maassa. Valitettavan vähälle huomiolle koko lakimuutos jäi Soten ja muiden mediaseksikkäämpien aiheiden varjossa.

Mielenkiintoinen detalji uudessa laissa on, jonka toteutumiseen kunnassa voi vielä vaikuttaa. Uuden lain mukaan kunnissa päätösvalta asemakaavoista voitaisiin siirtää kunnanvaltuustolta kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Tämä koskee nyt myös merkittäviä asemakaavoja.  Tässä vaarana on, että päätösten avoimuus vähenee ja päätösvalta siirtyy hyvin pienelle piirille, erityisesti pienissä kunnissa.

Mielestäni tällaisen ehdotuksen ilmaantuessa kunnanvaltuuston päätettäväksi sitä ei pidä missään nimessä hyväksyä.

Ympäristönsuojelulakiesityksessä "sujuvoittaminen" jatkuu oikeuksia kaventaen

Osana hallituksen kärkihankkeista se on lakieluonnoksessaan  siirtämässä suuren osan ympäristölupaa vaativista toiminnoista ilmoitusmenettelyn piiriin samalla vähentäen kuultavia osapuolia rajaten sen käytännössä naapureihin. Tätäkin kutsutaan komeasti säädösten sujuvoittamiseksi.

Sujuvoitettavien hankeluettelossa on useita toimintoja, jotka voivat vaikuttaa mm. vesien hyvään tilaan (esim. kullankaivuu, jätevedenpuhdistamot, kalanviljely ja eläinsuojat). Useimpien näiden hankkeiden vaikutus ulottuu selkeästi rajanaapureita kauemmas esimerkiksi vesistövaikutusten, melun tai hajuhaittojen osalta.

Ylen mukaan Korkein hallinto-oikeus suorastaan tyrmää luonnoksen lausunnossaan:

Ensinnäkin KHO toteaa lausunnossaan, että luonnos on viimeistelemätön, riittämättömästi perusteltu ja osin virheellinen. Vaikuttaa siis jatkavan hallituksen kestävää linjaa lainvalmistelun tasossa.

Lisäksi KHO:n mukaan uusi ilmoitusmenettely ei ratkaisisi nykyiseen lupasäädäntöön mahdollisesti liittyviä ongelmia, vaan synnyttäisi runsaasti uusia ongelmia, joita lakiesityksessä ei ole mietitty.

Lisäksi kritisoidaan voimakkaasti sitä, että ennen lausuntokierrosta ei olla tehty ehdotettujen muutosten vaikutusarviota vaan lausunnoilla lähetetyssä luonnoksessa kerotaan niitä täydennettävän myöhemmin. On todella hankalaa arvioida päätösten vaikutuksia ilman kunnollisia arvioita ja tämä asettaa lausuntojen antajatkin hankalaan asemaan. Suomen Luonnonsuojeluliitto vaatiikin uutta lausuntokierrosta vaikutusarvion valmistumisen jälkeen. Lisäksi luonnoksessa kerrotaan mm myöhemmin tehtävistä tarkemmista asetuksista, joiden sisällöstä ei ole vielä tietoa.

Lausunnossaan Suomen Luonnonsuojeluliitto toteaa:

"Luonnonsuojeluliitto haluaa erityisesti kiinnittää huomiota ehdotuksen sisältämiin huomattaviin heikennyksiin kuulemismenettelyn osalta. Perustuslain 20.2 §:n ympäristöperusoikeus edellyttää nimenomaisesti osallistumisoikeuksien turvaamista, eikä salli niiden heikentämistä. Tästä huolimatta luonnoksessa ehdotetaan, että ilmoituksesta olisi tarpeen kuulla vain rajanaapurit ja ne, joita asia erityisesti koskisiNäin ollen muut kuin naapurit eivät saisi välttämättä edes tietoa heihin potentiaalisesti kohdistuvan hankkeen vireilletulosta. Tätä kuulemismenettelyn huomattavaa kaventamista ei ole ehdotuksessa perusteltu juuri lainkaan. Yksityiskohtaisissa perusteluissa (115 e §) todetaan, että ”ilmoitusasiassa lupaa suppeammalla kuulemisella tavoiteltaisiin sujuvampaa menettelyä”. Tämä ei voi olla peruste heikentää osallistumisen perusoikeuksia."

"Perustuslain 20.2 §:n mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Tämä ns. perustuslaillinen toimeksianto edellyttää sekä aineellisen ympäristölainsäädännön kehittämistä ympäristöä suojelevaan suuntaan että menettelyllisen sääntelyn muokkaamista yksilön vaikutusmahdollisuuksia edistävään suuntaan. Käsillä oleva luonnos on tavoitteiltaan päinvastainen, eikä sitä voi pitää hyväksyttävänä."

Jo tehdyssä maanrakennuslain muutoksessa siis vähennettiin viranomaisten tukea ja laitettiin kaavojen sekä poikkeuslupien valvonta kuntalaisten itse hoidettavaksi ilman tukea. Tässä sitten lisäksi kavennetaan kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa elinympäristönsä lähelle tulevien ympäristöhäiriöitä aiheuttavien toimintojen lupiin.

Valitusoikeutta koskeva säännös on ulottuvuudeltaan osin kuulemisvelvoitetta laajempi eli esimerkiksi ympäristöjärjestöt voivat valittaa asiasta hallinto-oikeuteen, mutta eivät siis tule kuulluksi ilmoituksen käsittelyn aikana. Onko tämä varmasti kustannustehokas ja järkevä tapa toimia? Kyllähän pelkästään yksittäisen asian käsittely hallinto-oikeudessa on aikaa ja rahaa vievä prosessi.

Kuitenkin uudessa mallissa ilmoituksen vireilletulosta tarvitse käytännössä ilmoittaa muille kuin naapureille, jolloin valitusoikeus menettää merkitystään, koska tietoa koko hankkeesta ja aikaa siihen perehtymiseen ei ole riittävän ajoissa saatavilla. Valituksillehan aina annetaan määräaika - jos tietoa ei ole ajoissa, niin se kuluu umpeen eikä valitusmahdollisuutta enää ole. Ongelmallista on lisäksi se, että ehdotuksen mukaan toiminnan saa aloittaa 90 vuorokauden kuluttua vaikka viranomainen ei olisi antanut asiassa päätöstä.

Yhteisvaikutuksena erittäin merkittävä heikennys demokratiaan ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksiin

Katsottaessa näiden yhteisvaikutusta on se mielestäni varsin ikävä. Todellinen tavoite vaikuttaa olevan kaventaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. Tämä on erittäin ongelmallista toiminnanharjoittajien ja haitankärsijöiden oikeusturvan, osallistumisen turvaamisen sekä ympäristövaikutusten osalta.

On suorastaan pöyristyttävää, että hallitus lailla sulkee pois ELY:n valitusmahdollisuudet, kun se on siis neljässä tapauksessa viidestä ollut valituksessaan oikeassa. Lisäksi ELY on käyttänyt valitusoikeutta harkitusti eikä mitenkään ylenmääräisesti. Tämä on mielestäni oikeusvaltion periaatteiden vastaista.

Ympäristönsuojelulain muutos taas asettaa painetta lisää ELY:n suorittamalle valvonnalle, mille on tunnetusti hyvin kapeat resurssit. Valvontahan perustuu pääosin ns omavalvontaan, jonka toimimattomuudesta kerroin esimerkin aiemmin blogissani. Nyt siirtämällä suuri määrä toimintoja ilmoitusmenettelyn piiriin ne käsitellään kevyemmin ja lisäksi niihin kohdistuva valvonta on pääosin omavalvontaa. Kuulostaa aika huteralta ympäristövalvonnalta.

Surulliseksi vetää tällainen kehitys valitettavan vähällä vastustuksella ja huomiolla. Kenties tähän herätään, kun yhtäkkiä kodin lähistölle ilmaantuu poikkeusluvilla ja ilmoitusmenettelyillä toimintansa 90 päivän sisällä muutoksenhausta huolimatta aloittava ympäristöhäiriöitä aiheuttava laitos. Kiittäkää silloin ministeri Tiilikaista ja Keskustaa.

 

]]>
13 http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251141-sujuvoittamalla-kavennetaan-vaikutusmahdollisuuksia-omaan-elinymparistoon#comments Hallinto-oikeus Juha Sipilän hallitus Kaavoitus Kansalaisoikeudet Ympäristölupa Mon, 19 Feb 2018 12:19:55 +0000 Niko Kaistakorpi http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251141-sujuvoittamalla-kavennetaan-vaikutusmahdollisuuksia-omaan-elinymparistoon
Kaavoitus ja kuntalaisen osallistumisoikeus uudessa maakuntahallintomallissa? http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250404-kaavoitus-ja-kuntalaisen-osallistumisoikeus-uudessa-maakuntahallintomallissa <p>&nbsp;</p><p><strong>Kuinka kuntalaisia tullaan kuulemaan kaavoitusasioissa uudessa maakuntamallissa? Ehkä paremmin kuin nykyään?</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Esimerkiksi Jyväskylässä tammikuussa 2017 lähes 3000 kuntalaista vastusti 2 %:n kuntalaisaloitteella Laukaan avovankilan siirtoa Jyväskylän kaupungin keskustaan, luonnonkauniille Tourujokitörmälle, liito-oravien elinpiiriin.</p><p>Em. kuntalaisaloite mitätöitiin kaupunkirakennelautakunnan toimesta, vaikka se olisi tullut käsitellä kaupunginvaltuustossa.</p><p>Rekisteröity ko. asuinalueen asukasyhdistys ja yksi kuntalainen valittivat Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymästä avovankilakaavasta, ja hävisivät, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus perusteli 31.1.2018 antamansa päätöksen (18/0030/2) sanoen, että &quot;Kunnalla on itsehallintonsa puitteissa oikeus päättää, millainen kaava alueelle laaditaan.&quot;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Näin siivuutettiin tylysti kaikki ko. asuinalueen asukkaiden näkemykset luonnonsuojelusta ja tärkeiden puistoalueiden säilyttämisestä perustuslain 20 &sect;:n vastaisesti:</strong></p><p><a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999" id="P20" title="Linkki voimaantulosäännökseen">20 &sect;</a></p><p><strong>&quot;Vastuu ympäristöstä</strong></p><p>Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.</p><p>Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.&quot;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Valtaosa suomalaisista pitää kulttuuriperinnön ja -ympäristön säilyttämistä tärkeänä, kertoo Suomen ensimmäinen aihetta selvittänyt kansalaiskysely. Ihmiset ovat valmiita käyttämään rahaa ja aikaa kulttuuriperinnön hyväksi, mutta toisaalta toivovat viranomaisilta aktiivista roolia suojelussa.</strong></p><p><strong><img alt="" src="http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/sites/default/files/kotiseututyo-kollaasi2.jpg" /></strong></p><p>Museoviraston ja ympäristöministeriön tilaaman kulttuuribarometrin mukaan suomalaiset mieltävät kulttuuriperinnön tavoiksi, perinteiksi ja kädentaidoiksi (64 %), ihmisten yhteisiksi kokemuksiksi ja tarinoiksi (61 %) sekä kieleksi (58 %). Kulttuuriperintöä pidetään varsin yksimielisesti myös yhteisöllisenä, ihmisiä yhdistävänä asiana.</p><p>Kulttuuriympäristö liitetään selkeimmin maisemiin (59 %), luontoympäristöön (54 %) ja rakennettuun ympäristöön (48 %). Tärkeimmäksi vaalittaviksi asioiksi vastaajat nimesivät luontoympäristön, tavat, perinteet ja kädentaidot sekä kielen.</p><p>&ndash; Merkittävä osa vastaajista koki luontoympäristön kuuluvan kulttuuriperintöön tai -ympäristöön, mikä vahvistaa omaa käsitystäni siitä, että rajaa luonnon ja kulttuurin tai luonto- ja kulttuuriympäristön välillä ei käytännössä ole olemassa, toteaa ympäristöneuvos <strong>Tuija Mikkonen</strong> ympäristöministeriöstä. Lähde:</p><p><a href="http://suomenkotiseutuliitto.fi/kulttuuriperinto-sen-sailyttaminen-suomalaisille-tarkeaa" title="http://suomenkotiseutuliitto.fi/kulttuuriperinto-sen-sailyttaminen-suomalaisille-tarkeaa">http://suomenkotiseutuliitto.fi/kulttuuriperinto-sen-sailyttaminen-suoma...</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><img alt="smiley" height="23" src="http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.png" title="smiley" width="23" />Nyt tulisi kaikkien &quot;kynnelle kykenevien&quot; ottaa kantaa tulevaan kaavoitusjärjestelmään uudessa maakuntahallintomallissa. Viranomaiset ovat pyytäneet ideoita kaavoituksen järjestämiseksi.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Turha on enää jälkeenpäin nousta barrikaadeille, kun kuntalaisia ei enää lainkaan kuulla heitä koskevissa kaavoituskysymyksissä omalla asuinalueellaan <img alt="crying" height="23" src="http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/cry_smile.png" title="crying" width="23" /></strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Kuinka kuntalaisia tullaan kuulemaan kaavoitusasioissa uudessa maakuntamallissa? Ehkä paremmin kuin nykyään?

 

Esimerkiksi Jyväskylässä tammikuussa 2017 lähes 3000 kuntalaista vastusti 2 %:n kuntalaisaloitteella Laukaan avovankilan siirtoa Jyväskylän kaupungin keskustaan, luonnonkauniille Tourujokitörmälle, liito-oravien elinpiiriin.

Em. kuntalaisaloite mitätöitiin kaupunkirakennelautakunnan toimesta, vaikka se olisi tullut käsitellä kaupunginvaltuustossa.

Rekisteröity ko. asuinalueen asukasyhdistys ja yksi kuntalainen valittivat Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymästä avovankilakaavasta, ja hävisivät, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus perusteli 31.1.2018 antamansa päätöksen (18/0030/2) sanoen, että "Kunnalla on itsehallintonsa puitteissa oikeus päättää, millainen kaava alueelle laaditaan."

 

Näin siivuutettiin tylysti kaikki ko. asuinalueen asukkaiden näkemykset luonnonsuojelusta ja tärkeiden puistoalueiden säilyttämisestä perustuslain 20 §:n vastaisesti:

20 §

"Vastuu ympäristöstä

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon."

 

Valtaosa suomalaisista pitää kulttuuriperinnön ja -ympäristön säilyttämistä tärkeänä, kertoo Suomen ensimmäinen aihetta selvittänyt kansalaiskysely. Ihmiset ovat valmiita käyttämään rahaa ja aikaa kulttuuriperinnön hyväksi, mutta toisaalta toivovat viranomaisilta aktiivista roolia suojelussa.

Museoviraston ja ympäristöministeriön tilaaman kulttuuribarometrin mukaan suomalaiset mieltävät kulttuuriperinnön tavoiksi, perinteiksi ja kädentaidoiksi (64 %), ihmisten yhteisiksi kokemuksiksi ja tarinoiksi (61 %) sekä kieleksi (58 %). Kulttuuriperintöä pidetään varsin yksimielisesti myös yhteisöllisenä, ihmisiä yhdistävänä asiana.

Kulttuuriympäristö liitetään selkeimmin maisemiin (59 %), luontoympäristöön (54 %) ja rakennettuun ympäristöön (48 %). Tärkeimmäksi vaalittaviksi asioiksi vastaajat nimesivät luontoympäristön, tavat, perinteet ja kädentaidot sekä kielen.

– Merkittävä osa vastaajista koki luontoympäristön kuuluvan kulttuuriperintöön tai -ympäristöön, mikä vahvistaa omaa käsitystäni siitä, että rajaa luonnon ja kulttuurin tai luonto- ja kulttuuriympäristön välillä ei käytännössä ole olemassa, toteaa ympäristöneuvos Tuija Mikkonen ympäristöministeriöstä. Lähde:

http://suomenkotiseutuliitto.fi/kulttuuriperinto-sen-sailyttaminen-suomalaisille-tarkeaa

 

smileyNyt tulisi kaikkien "kynnelle kykenevien" ottaa kantaa tulevaan kaavoitusjärjestelmään uudessa maakuntahallintomallissa. Viranomaiset ovat pyytäneet ideoita kaavoituksen järjestämiseksi.

 

Turha on enää jälkeenpäin nousta barrikaadeille, kun kuntalaisia ei enää lainkaan kuulla heitä koskevissa kaavoituskysymyksissä omalla asuinalueellaan crying

]]>
21 http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250404-kaavoitus-ja-kuntalaisen-osallistumisoikeus-uudessa-maakuntahallintomallissa#comments Kaavoitus Kulttuuriperintö Luonnonsuojelu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sat, 03 Feb 2018 18:57:32 +0000 Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250404-kaavoitus-ja-kuntalaisen-osallistumisoikeus-uudessa-maakuntahallintomallissa
Luottamushenkilö on toimessaan rikosoikeudellisessa vastuussa http://hannuaro1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247306-luottamushenkilo-on-toimessaan-rikosoikeudellisessa-vastuussa <p>Luottamus on asia jota ei ole syytä aliarvioida, luottamushenkilö voi olla vahingonkorvausvastuussa virheellisen menettelyn kunnalle tai ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä.</p><p>&nbsp;</p><p>Vaikuttaa siltä etteivät kansan luottamuksen saaneet henkilöt ymmärrä päätöksistään syntyvää vastuuta. Asiat voivat olla vaikeita mutta niistä pitää jokaisen päättäjän ottaa selvää ennen päätöstä.</p><p>&nbsp;</p><p>Alueidenkäytön suunnittelusta päättäminen on yksi kunnallisen itsehallinnon ydinalueita, kunta päättää alueensa suunnittelusta tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttämällä. Tuomioistuimet eivät voi ottaa kantaa kaavojen tarkoituksenmukaisuuteen. Kunnan suunnittelumonopolilla ohjataan kunnan väestö- ja elinkeinopolitiikkaa, taloutta, rakentamista ja maankäyttöä.</p><p>&nbsp;</p><p>Valtiovalta käytti ala-arvoista ns. ilmastonmuutos pelotetta tuulivoiman rakentamisen edistämiseen, suuren rahallisen tuen lisäksi. Luottamushenkilöt harhautettiin ymmärtämään että valtion tuki oli tarkoitettu kunnan hyvinvointia lisäämään. Eihän se kuitenkaan ollut näin, tarkoituksena oli murtaa kuntien monopoli kaavoituksen suunnittelijana. Raha sokaisi useimmat päättäjät, vaikka ei se raha koskaan kuntien hyvinvointia edistänyt, vain hyvin harvat ottivat suurimmat voitot julkisesta tuesta itselleen.<strong> Helsinki sanoi EI tuulivoimalle, haitat olivat liian suuria.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Jos kaikki sähköntuottajat saisivat yhtäläisen valtion tuen niin: Pelkästään vuonna 2016 sähköntuotantomuodoille olisi maksettu 3,4 miljardia &euro; yritystukia, jos olisi käytetty keskimääräistä Suomessa toteutunutta tuulisähkön tuotantotukea. (Energiavirasto)</p><p>&nbsp;</p><p>Yksi esimerkki, Tuuliwatti Oy on S-ryhmän ja ST1:n omistama tuulivoimayritys. Yrityksellä ei ole ainuttakaan työntekijää, eikä yritys maksa euroakaan veroa. Silti yritys saa Suomen eniten yritystukia.</p><p>Tuuliwatti Oy on katsottu olevan voittoa tavoittelematon yritys ja on näin ollen vapautettu verojen maksusta. Vapautusta perustellaan Mankala-periaatteella. Voitoille on parempaa käyttöä.</p><p>&nbsp;</p><p>Valtiovalta varasi tuulivoimalle tukirahaa 12 vuoden ajalle n. 4000 miljoona euroa, tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttämällä raha olisi jaettu Suomen köyhyydessä sinnitteleville kunnille tasan ja luottamushenkilöt olisivat saaneet kehittää kuntien hyvinvointia haluamallaan tavalla. Tämä olisi 100 vuotiaalla Suomelle yhteisen edun mukaista politiikkaa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Luottamus on asia jota ei ole syytä aliarvioida, luottamushenkilö voi olla vahingonkorvausvastuussa virheellisen menettelyn kunnalle tai ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä.

 

Vaikuttaa siltä etteivät kansan luottamuksen saaneet henkilöt ymmärrä päätöksistään syntyvää vastuuta. Asiat voivat olla vaikeita mutta niistä pitää jokaisen päättäjän ottaa selvää ennen päätöstä.

 

Alueidenkäytön suunnittelusta päättäminen on yksi kunnallisen itsehallinnon ydinalueita, kunta päättää alueensa suunnittelusta tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttämällä. Tuomioistuimet eivät voi ottaa kantaa kaavojen tarkoituksenmukaisuuteen. Kunnan suunnittelumonopolilla ohjataan kunnan väestö- ja elinkeinopolitiikkaa, taloutta, rakentamista ja maankäyttöä.

 

Valtiovalta käytti ala-arvoista ns. ilmastonmuutos pelotetta tuulivoiman rakentamisen edistämiseen, suuren rahallisen tuen lisäksi. Luottamushenkilöt harhautettiin ymmärtämään että valtion tuki oli tarkoitettu kunnan hyvinvointia lisäämään. Eihän se kuitenkaan ollut näin, tarkoituksena oli murtaa kuntien monopoli kaavoituksen suunnittelijana. Raha sokaisi useimmat päättäjät, vaikka ei se raha koskaan kuntien hyvinvointia edistänyt, vain hyvin harvat ottivat suurimmat voitot julkisesta tuesta itselleen. Helsinki sanoi EI tuulivoimalle, haitat olivat liian suuria.

 

Jos kaikki sähköntuottajat saisivat yhtäläisen valtion tuen niin: Pelkästään vuonna 2016 sähköntuotantomuodoille olisi maksettu 3,4 miljardia € yritystukia, jos olisi käytetty keskimääräistä Suomessa toteutunutta tuulisähkön tuotantotukea. (Energiavirasto)

 

Yksi esimerkki, Tuuliwatti Oy on S-ryhmän ja ST1:n omistama tuulivoimayritys. Yrityksellä ei ole ainuttakaan työntekijää, eikä yritys maksa euroakaan veroa. Silti yritys saa Suomen eniten yritystukia.

Tuuliwatti Oy on katsottu olevan voittoa tavoittelematon yritys ja on näin ollen vapautettu verojen maksusta. Vapautusta perustellaan Mankala-periaatteella. Voitoille on parempaa käyttöä.

 

Valtiovalta varasi tuulivoimalle tukirahaa 12 vuoden ajalle n. 4000 miljoona euroa, tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttämällä raha olisi jaettu Suomen köyhyydessä sinnitteleville kunnille tasan ja luottamushenkilöt olisivat saaneet kehittää kuntien hyvinvointia haluamallaan tavalla. Tämä olisi 100 vuotiaalla Suomelle yhteisen edun mukaista politiikkaa.

]]>
3 http://hannuaro1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247306-luottamushenkilo-on-toimessaan-rikosoikeudellisessa-vastuussa#comments Edustajanvastuu Kaavoitus Kunnanvaltuusto Monopoli Fri, 08 Dec 2017 10:14:12 +0000 Hannu Aro http://hannuaro1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247306-luottamushenkilo-on-toimessaan-rikosoikeudellisessa-vastuussa
Toinen avoin kirje Anni Sinnemäelle http://hannukuukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246447-toinen-avoin-kirje-anni-sinnemaelle <p>Hyvä apulaispormestari Anni Sinnemäki</p><p>Lähestyn tällä julkisella kirjeellä teitä kysymyksellä Helsingin<br />kaupungin Laajasalon kaavoituksesta.</p><p>Toinen kysymys:</p><p>Toinen Laajasalolaisia ravisuttanut ehdotuksenne on rakentaa&nbsp; raitiovaunuvarikko ja sen &quot;kylkiäisenä&quot; 90.000 kerrosneliömetriä asuntoja Laajasalon urheilupuiston alueelle. Näinkö vihreän aatteen&nbsp; keulahahmo todella voi toimia tai antaa tapahtua? Alue on aikaisemmissa kaavoissa merkitty viheralueeksi, kuten varsin hyvin olette tietoinen. Tämä hanke on lähtenyt käyntiin tietojemme mukaan ilman demokraattista poliittisen päätöksenteon järjestystä. Alueen suunnitelmaa on kilpailutettu julkisuudelta piilotetulla kilpailulla viime kesästä lähtien.<br />Raitiovaunuhallien rakennushankkeesta pidettiin Laajasalossa, Herttoniemen Demareiden kokoon kutsumana, tiedotustilaisuus (ei siis kaavoittajan oma tilaisuus, kuten olisi pitänyt olla). Tilaisuus keräsi niin runsaan osanoton, ettei varattuihin tiloihin ihmiset edes mahtuneet. Asia kiinnostaa erittäin paljon ja herättää, ymmärrettävästi, voimakkaita tunteita alueellamme. Ovatko liikuntapuistot ja viheralueet vain näennäisiä rakennusmaavarantoja kaavoittajan silmissä?</p><p>Ehdotus (Laajasaloseura + Laajasalon pienkiinteistöyhdistys) raitiovaunuhallien sijoituksesta Shellin entiseen öljyvaraston tunneleihin lisälouhinnalla, sai kaupungin kaavoittajalta tyrmäyksen. Ontuvina perusteina oli luolan &rdquo;myrkyllisyys&rdquo; ja väärä muoto (lisälouhinta maksaa huomattavasti vähemmän kuin koko tilan louhiminen tai maan päälle rakennettavat hallit ja poistaisi myös runsaasti myrkkyjä kallioperästä), kolmas syy oli kaavoittajan mukaan ajoliuskan &rdquo;mahtumaton&rdquo; sijainti. Myös hissiteknologiaa on mahdollista hyödyntää jos halutaan.<br />Nykytekniikalla yksikään näistä perusteista ei ole pätevä.<br />Ainoan jäljelle jäävän perusteen pystyy helposti päättelemään ja se on tuo himoitsemanne kerrostalopinta-ala viheralueelta, siis rakentamisen ahneus jonka Troijan hevosena on raitiovaunuhalli.<br />Tämä on suurta asukkaiden hyvinvoinnista ja mielipiteistä piittaamattomuutta, vastoin teidän poliittisia lupauksianne (mm. Helsinki-ifo 10 3/2017 apulaispormestarin esittely).</p><p>Voisitteko poistaa myös vääränlaiseen kaavoittamiseen johtavan ns. piiskarahan, eli kaavoittajan edustaja (kaavoittaja) saa jokaisesta kaavan rakennusoikeusneliöstä bonusrahaa. Se on yksi bonuskriteeri. Miten voitte kuvitella, että näin syntyy järkevää kaavoitusta? Tämä tähtää ylikaavoitukseen joka on ollut jo jonkin aikaa selkeästi havaittavissa kaavojen rakennusoikeuksien lisääntyessä kaava kaavalta. Tämä sama piiskaraha on yksi päällimmäisistä syistä, miksi kaavoihin ei enää voida Helsingissä luottaa.</p><p>Järkevällä, alkuperäisellä kaavasuunnittelulla asukkaiden ei tarvitse pelätä kaavakierros toisensa jälkeen, mitä ympäristössämme tapahtuu ja onko huomenna naapuritontilla kivitalo, pientalon paikalla ja kuinka moni kerroksiseen taloon rakennusoikeudet on myönnetty.</p><p>Helsingin Laajasalolaiset odottavat ystävällistä julkista vastaustanne. Edelliseen kirjeeseen 14.11.2017 sitä ei saatu. Tämä kirjoitus löytyy myös blogistani:<br /><a href="http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/11/avoin-kirje-anni-sinnemaelle-helsingin.html" title="http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/11/avoin-kirje-anni-sinnemaelle-helsingin.html">http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/11/avoin-kirje-anni-sin...</a><br />Ensimmäinen kirje johon Sinnemäki ei ole toistaiseksi vastannut:<br /><a href="http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/11/hyva-apulaispormestari-anni-sinnemaki.html" title="http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/11/hyva-apulaispormestari-anni-sinnemaki.html">http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/11/hyva-apulaispormesta...</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hyvä apulaispormestari Anni Sinnemäki

Lähestyn tällä julkisella kirjeellä teitä kysymyksellä Helsingin
kaupungin Laajasalon kaavoituksesta.

Toinen kysymys:

Toinen Laajasalolaisia ravisuttanut ehdotuksenne on rakentaa  raitiovaunuvarikko ja sen "kylkiäisenä" 90.000 kerrosneliömetriä asuntoja Laajasalon urheilupuiston alueelle. Näinkö vihreän aatteen  keulahahmo todella voi toimia tai antaa tapahtua? Alue on aikaisemmissa kaavoissa merkitty viheralueeksi, kuten varsin hyvin olette tietoinen. Tämä hanke on lähtenyt käyntiin tietojemme mukaan ilman demokraattista poliittisen päätöksenteon järjestystä. Alueen suunnitelmaa on kilpailutettu julkisuudelta piilotetulla kilpailulla viime kesästä lähtien.
Raitiovaunuhallien rakennushankkeesta pidettiin Laajasalossa, Herttoniemen Demareiden kokoon kutsumana, tiedotustilaisuus (ei siis kaavoittajan oma tilaisuus, kuten olisi pitänyt olla). Tilaisuus keräsi niin runsaan osanoton, ettei varattuihin tiloihin ihmiset edes mahtuneet. Asia kiinnostaa erittäin paljon ja herättää, ymmärrettävästi, voimakkaita tunteita alueellamme. Ovatko liikuntapuistot ja viheralueet vain näennäisiä rakennusmaavarantoja kaavoittajan silmissä?

Ehdotus (Laajasaloseura + Laajasalon pienkiinteistöyhdistys) raitiovaunuhallien sijoituksesta Shellin entiseen öljyvaraston tunneleihin lisälouhinnalla, sai kaupungin kaavoittajalta tyrmäyksen. Ontuvina perusteina oli luolan ”myrkyllisyys” ja väärä muoto (lisälouhinta maksaa huomattavasti vähemmän kuin koko tilan louhiminen tai maan päälle rakennettavat hallit ja poistaisi myös runsaasti myrkkyjä kallioperästä), kolmas syy oli kaavoittajan mukaan ajoliuskan ”mahtumaton” sijainti. Myös hissiteknologiaa on mahdollista hyödyntää jos halutaan.
Nykytekniikalla yksikään näistä perusteista ei ole pätevä.
Ainoan jäljelle jäävän perusteen pystyy helposti päättelemään ja se on tuo himoitsemanne kerrostalopinta-ala viheralueelta, siis rakentamisen ahneus jonka Troijan hevosena on raitiovaunuhalli.
Tämä on suurta asukkaiden hyvinvoinnista ja mielipiteistä piittaamattomuutta, vastoin teidän poliittisia lupauksianne (mm. Helsinki-ifo 10 3/2017 apulaispormestarin esittely).

Voisitteko poistaa myös vääränlaiseen kaavoittamiseen johtavan ns. piiskarahan, eli kaavoittajan edustaja (kaavoittaja) saa jokaisesta kaavan rakennusoikeusneliöstä bonusrahaa. Se on yksi bonuskriteeri. Miten voitte kuvitella, että näin syntyy järkevää kaavoitusta? Tämä tähtää ylikaavoitukseen joka on ollut jo jonkin aikaa selkeästi havaittavissa kaavojen rakennusoikeuksien lisääntyessä kaava kaavalta. Tämä sama piiskaraha on yksi päällimmäisistä syistä, miksi kaavoihin ei enää voida Helsingissä luottaa.

Järkevällä, alkuperäisellä kaavasuunnittelulla asukkaiden ei tarvitse pelätä kaavakierros toisensa jälkeen, mitä ympäristössämme tapahtuu ja onko huomenna naapuritontilla kivitalo, pientalon paikalla ja kuinka moni kerroksiseen taloon rakennusoikeudet on myönnetty.

Helsingin Laajasalolaiset odottavat ystävällistä julkista vastaustanne. Edelliseen kirjeeseen 14.11.2017 sitä ei saatu. Tämä kirjoitus löytyy myös blogistani:
http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/11/avoin-kirje-anni-sinnemaelle-helsingin.html
Ensimmäinen kirje johon Sinnemäki ei ole toistaiseksi vastannut:
http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/11/hyva-apulaispormestari-anni-sinnemaki.html

 

]]>
0 http://hannukuukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246447-toinen-avoin-kirje-anni-sinnemaelle#comments Alueellinen tasa-arvo Kaavoitus Politiikka Wed, 22 Nov 2017 09:14:17 +0000 Hannu Kuukkanen http://hannukuukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246447-toinen-avoin-kirje-anni-sinnemaelle
Oulun Kaupunginvaltuuston kokous 13.11.2017 http://juhotuominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246249-oulun-kaupunginvaltuuston-kokous-13112017 <p>Maanantaina valtuusto kokoontui päättämään Oulun veroprosenteista tulevalle vuodelle 2018, listalla oli toki muitakin asioita samalla käsittelyssä. Varsinaisesti talousarvio 2018 päätetään muilta osin hieman yli viikon kuluttua 27.11. Budjettiasioiden käsittely tapaa nostaa poliittiset intohimot esiin ja kokoukset tämän vuoksi vaikuttavat aiempaa värikkäämmiltä.</p><p>Taloustiedonanto oli pääosin samansisältöinen kuin edellisessä kokouksessa eli erinäisten jo aiemmin mainittujen syiden vuoksi Oulun velkaantuminen 2017 kuluessa on ollut vähäistä toisin kuin aikanaan tehty talousarvio 2017 oletti. Keskustelussa toistettiin käytännössä samat vasemmiston ja kokoomuksen mielipiteet kuin edellisessä kokouksessa ja saman vielä esitettävän seuraavassakin valtuuston kokouksessa, todennäköisesti samojen valtuutettujen toimesta. Repetitio est mater studiorum.</p><p>Veroprosentteja käsiteltäessä äänestettiin ainoastaan koskien rakentamattomien rakennusalueiden kiinteistöveroprosenttia. Vihreät ja Sosiaalidemokraatit halusivat muutosta kaupunginhallituksen esitykseen uudella kolmen prosentin kiinteistöverolla näille alueille. Itse äänestin muutosta vastaan samoin kuin koko Keskustan valtuustoryhmä. Käytin myös lyhyen verorasituksen nostoa vastustavan puheenvuoron. Oulussa rakentamattomat rakennuspaikat sijaitsevat pääosin alueilla, joihin rakentamisen kiinnostus on yleisesti ottaen vähäistä. Tällöin vero ei toimi rakennustoimintaan kannustavana toimenpiteenä, toisin kuin muutoksen esittäjät virheellisesti asiaa perustelivat. Muutosesityksessä kyse olisi tosiasiallisesti ollut siitä, että talousongelmien ratkaisuna jälleen kerran kädet pistetään syvemmälle veronmaksajien taskuun.&nbsp;&nbsp; Valtuuston iso enemmistö vastusti äänestyksessä tätä uutta veroa. Välihuudoissa hävinnyt osapuoli halusi koplata tätä asiaa muun muassa yksityisteiden valaisu- ja aurausavustukseen.</p><p>Varhaiskasvatuspalvelujen raportin yhteydessä keskusteltiin pitkään ideologissävytteisestä ongelmasta eli yksityisen päivähoidon osuudesta Oulussa ja siihen liittyvistä enemmänkin teoreettistasoisista murheista. Myös tämä teema on ehtinyt toistua useampaan otteeseen valtuuston kokouksissa.</p><p>Tämän valtuustokauden perinnettä noudattaen äänestettiin kertaalleen suljetuin lipuin henkilövalinnasta eli tällä kertaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan uudesta varajäsenestä.</p><p>Kaksi kannatettavaa kaavamuutosta hyväksyttiin valtuuston kokouksen viimeisinä pykälinä. Ensimmäisessä muutoksessa Puistokadun ja Kirkkokadun kulmauksesta puretaan pois vanha betonielementtirakennus ja se korvataan korttelia reunustavalla uudisrakennuksella. Tämä osaltansa jatkaa hyvää korttelien tiivistämistavoitetta Oulun ruutukaava-alueella.</p><p>Toinen kaavamuutos koski isompaa kokonaisuutta Taka-Lyötyn aukiolla, jossa aiempi huonekaluliikkeiden laaja pysäköintialue korvataan asuntorakentamisella. Tämä kaavamuutos liittää Caritas -korttelin ja Kalevan vielä kesken olevan uudisrakentamisalueen kaupunkimaisella tiiviillä asutuksella. Leevi Madetojan kadun karu asfalttikenttä muuttuu uuden kaavan myötä kaupungin näköiseksi kortteliksi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Maanantaina valtuusto kokoontui päättämään Oulun veroprosenteista tulevalle vuodelle 2018, listalla oli toki muitakin asioita samalla käsittelyssä. Varsinaisesti talousarvio 2018 päätetään muilta osin hieman yli viikon kuluttua 27.11. Budjettiasioiden käsittely tapaa nostaa poliittiset intohimot esiin ja kokoukset tämän vuoksi vaikuttavat aiempaa värikkäämmiltä.

Taloustiedonanto oli pääosin samansisältöinen kuin edellisessä kokouksessa eli erinäisten jo aiemmin mainittujen syiden vuoksi Oulun velkaantuminen 2017 kuluessa on ollut vähäistä toisin kuin aikanaan tehty talousarvio 2017 oletti. Keskustelussa toistettiin käytännössä samat vasemmiston ja kokoomuksen mielipiteet kuin edellisessä kokouksessa ja saman vielä esitettävän seuraavassakin valtuuston kokouksessa, todennäköisesti samojen valtuutettujen toimesta. Repetitio est mater studiorum.

Veroprosentteja käsiteltäessä äänestettiin ainoastaan koskien rakentamattomien rakennusalueiden kiinteistöveroprosenttia. Vihreät ja Sosiaalidemokraatit halusivat muutosta kaupunginhallituksen esitykseen uudella kolmen prosentin kiinteistöverolla näille alueille. Itse äänestin muutosta vastaan samoin kuin koko Keskustan valtuustoryhmä. Käytin myös lyhyen verorasituksen nostoa vastustavan puheenvuoron. Oulussa rakentamattomat rakennuspaikat sijaitsevat pääosin alueilla, joihin rakentamisen kiinnostus on yleisesti ottaen vähäistä. Tällöin vero ei toimi rakennustoimintaan kannustavana toimenpiteenä, toisin kuin muutoksen esittäjät virheellisesti asiaa perustelivat. Muutosesityksessä kyse olisi tosiasiallisesti ollut siitä, että talousongelmien ratkaisuna jälleen kerran kädet pistetään syvemmälle veronmaksajien taskuun.   Valtuuston iso enemmistö vastusti äänestyksessä tätä uutta veroa. Välihuudoissa hävinnyt osapuoli halusi koplata tätä asiaa muun muassa yksityisteiden valaisu- ja aurausavustukseen.

Varhaiskasvatuspalvelujen raportin yhteydessä keskusteltiin pitkään ideologissävytteisestä ongelmasta eli yksityisen päivähoidon osuudesta Oulussa ja siihen liittyvistä enemmänkin teoreettistasoisista murheista. Myös tämä teema on ehtinyt toistua useampaan otteeseen valtuuston kokouksissa.

Tämän valtuustokauden perinnettä noudattaen äänestettiin kertaalleen suljetuin lipuin henkilövalinnasta eli tällä kertaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan uudesta varajäsenestä.

Kaksi kannatettavaa kaavamuutosta hyväksyttiin valtuuston kokouksen viimeisinä pykälinä. Ensimmäisessä muutoksessa Puistokadun ja Kirkkokadun kulmauksesta puretaan pois vanha betonielementtirakennus ja se korvataan korttelia reunustavalla uudisrakennuksella. Tämä osaltansa jatkaa hyvää korttelien tiivistämistavoitetta Oulun ruutukaava-alueella.

Toinen kaavamuutos koski isompaa kokonaisuutta Taka-Lyötyn aukiolla, jossa aiempi huonekaluliikkeiden laaja pysäköintialue korvataan asuntorakentamisella. Tämä kaavamuutos liittää Caritas -korttelin ja Kalevan vielä kesken olevan uudisrakentamisalueen kaupunkimaisella tiiviillä asutuksella. Leevi Madetojan kadun karu asfalttikenttä muuttuu uuden kaavan myötä kaupungin näköiseksi kortteliksi.

]]>
5 http://juhotuominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246249-oulun-kaupunginvaltuuston-kokous-13112017#comments Kaavoitus Kunnallispolitiikka Verot Sat, 18 Nov 2017 09:59:27 +0000 Juho Tuominen http://juhotuominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246249-oulun-kaupunginvaltuuston-kokous-13112017
Avoin kirje Anni Sinnemäelle Helsingin kaavoituksesta http://hannukuukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246095-avoin-kirje-anni-sinnemaelle-helsingin-kaavoituksesta <p>Avoin kirje apulaispormestari Anni Sinnemäelle Helsingin kaavoituksen metodeista</p> <p>Kysymys:</p> <p>miten voitte perustella yleiskaava 2050 laillisuutta sen epätarkan esitystavan vuoksi. Mitä yleiskaavan tarkkuudesta on säädetty laissa. FINNLEX 5 luku Yleiskaava. Antaako siunaamanne esitystapa asukkaille riittävän tarkan rajauksen eri tarkoituksiin varatuista alueista kaupungissamme? +-100m on erittäin, ERITTÄIN väljä määritelmä mihinkään alueelliseen käyttötarkoitukseen kaupunkialueella. Siihen mahtuu jo parin korttelin verran kerrostaloja. Sekö on ollut alkuperäinen tarkoitus? Seuraavassa kappaleessa mm. perustelen tätä näkemystämme edelleen.&nbsp;&lt;!--break--&gt;</p> <p>Laajasalon kaavoituksessa on jatkuvasti loukattu, kaavavaiheiden edetessä, jokaista edellistä kaavaa, alkaen maakuntakaavasta. Mm. Kruunuvuorenrannan kaavan rakennustehokkuutta on aluekaava aluekaavan jälkeen nostettu ja osayleiskaavassa näkyneet pientaloalueet on korvattu seuraavan vaiheen postimerkkikaavoissa<br />kerrostaloilla. Miten te voitte kuvitella, että alueelle muuttava asukas (joita varmasti sinne toivotte muuttavan) voi uskoa kaavoja katsellessaan, että heidän ostamansa merinäköala tai puistonäköala tai yleensä naapurusto tulee säilymään näiden muutosten ja rakennustoimen edetessä? Tätä voisi luonnehtia&nbsp; asukkaiden &rdquo;pettämiseksi&rdquo;, karkeasti asian ilmaistakseni.<br />Helsingin kaavoitukseen, ei voi enää, ainakaan teidän vetovastuuaikananne luottaa.</p> <p>Meille on selvinnyt ns. piiskaraha, eli kaavoittajan edustaja (kaavoittaja) saa jokaisesta kaavan rakennusoikeusneliöstä bonusrahaa. Se on yksi bonuskriteeri. Miten voitte kuvitella, että näin syntyy järkevää kaavoitusta? Tämä tähtää selkeästi ylikaavoitukseen joka on ollut jo jonkin aikaa selkeästi havaittavissa kaavojen rakennusoikeuksien lisääntyessä kaava kaavalta. Tämä sama piiskaraha on yksi päällimmäisistä syistä, miksi kaavoihin ei enää voida Helsingissä luottaa.<br />Voisitteko korjata tämän vääränlaiseen kaavoittamiseen johtavan virheen.<br />Alun perin kunnolla suunniteltu kaavoitus aiheuttaa huomattavasti vähemmän kaavavalituksia ja on terveempää toimintaa asukkaiden kannalta. Ei tarvitse pelätä kaavakierros toisensa jälkeen, mitä ympäristössämme tapahtuu.</p> <p>Helsingin Laajasalolaiset odottavat ystävällistä julkista vastaustanne.</p> <p>Tämä kirje on esillä muutamassa verkko-Blogissa joihin voitte kirjoittaa julkisen vastauksenne. Tästä ensimmäisestä blogista löytyy linkit muihin blogiteksteihin verkossa:</p> <p><a href="http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/" title="http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/">http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/</a></p> <p>Laajasalon Kruunuvuoren rannan kaavoituksesta eri versioita:</p> <p><a href="http://webcag.fi/laajasalonpienkiinteisto/KruunuvuorenrantaKaavat2017.html" title="http://webcag.fi/laajasalonpienkiinteisto/KruunuvuorenrantaKaavat2017.html">http://webcag.fi/laajasalonpienkiinteisto/KruunuvuorenrantaKaavat2017.html</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Avoin kirje apulaispormestari Anni Sinnemäelle Helsingin kaavoituksen metodeista

Kysymys:

miten voitte perustella yleiskaava 2050 laillisuutta sen epätarkan esitystavan vuoksi. Mitä yleiskaavan tarkkuudesta on säädetty laissa. FINNLEX 5 luku Yleiskaava. Antaako siunaamanne esitystapa asukkaille riittävän tarkan rajauksen eri tarkoituksiin varatuista alueista kaupungissamme? +-100m on erittäin, ERITTÄIN väljä määritelmä mihinkään alueelliseen käyttötarkoitukseen kaupunkialueella. Siihen mahtuu jo parin korttelin verran kerrostaloja. Sekö on ollut alkuperäinen tarkoitus? Seuraavassa kappaleessa mm. perustelen tätä näkemystämme edelleen. <!--break-->

Laajasalon kaavoituksessa on jatkuvasti loukattu, kaavavaiheiden edetessä, jokaista edellistä kaavaa, alkaen maakuntakaavasta. Mm. Kruunuvuorenrannan kaavan rakennustehokkuutta on aluekaava aluekaavan jälkeen nostettu ja osayleiskaavassa näkyneet pientaloalueet on korvattu seuraavan vaiheen postimerkkikaavoissa
kerrostaloilla. Miten te voitte kuvitella, että alueelle muuttava asukas (joita varmasti sinne toivotte muuttavan) voi uskoa kaavoja katsellessaan, että heidän ostamansa merinäköala tai puistonäköala tai yleensä naapurusto tulee säilymään näiden muutosten ja rakennustoimen edetessä? Tätä voisi luonnehtia  asukkaiden ”pettämiseksi”, karkeasti asian ilmaistakseni.
Helsingin kaavoitukseen, ei voi enää, ainakaan teidän vetovastuuaikananne luottaa.

Meille on selvinnyt ns. piiskaraha, eli kaavoittajan edustaja (kaavoittaja) saa jokaisesta kaavan rakennusoikeusneliöstä bonusrahaa. Se on yksi bonuskriteeri. Miten voitte kuvitella, että näin syntyy järkevää kaavoitusta? Tämä tähtää selkeästi ylikaavoitukseen joka on ollut jo jonkin aikaa selkeästi havaittavissa kaavojen rakennusoikeuksien lisääntyessä kaava kaavalta. Tämä sama piiskaraha on yksi päällimmäisistä syistä, miksi kaavoihin ei enää voida Helsingissä luottaa.
Voisitteko korjata tämän vääränlaiseen kaavoittamiseen johtavan virheen.
Alun perin kunnolla suunniteltu kaavoitus aiheuttaa huomattavasti vähemmän kaavavalituksia ja on terveempää toimintaa asukkaiden kannalta. Ei tarvitse pelätä kaavakierros toisensa jälkeen, mitä ympäristössämme tapahtuu.

Helsingin Laajasalolaiset odottavat ystävällistä julkista vastaustanne.

Tämä kirje on esillä muutamassa verkko-Blogissa joihin voitte kirjoittaa julkisen vastauksenne. Tästä ensimmäisestä blogista löytyy linkit muihin blogiteksteihin verkossa:

http://politiikkaajapropagandaa.blogspot.fi/2017/

Laajasalon Kruunuvuoren rannan kaavoituksesta eri versioita:

http://webcag.fi/laajasalonpienkiinteisto/KruunuvuorenrantaKaavat2017.html

]]>
0 http://hannukuukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246095-avoin-kirje-anni-sinnemaelle-helsingin-kaavoituksesta#comments Asuinrakentaminen Helsinki Kaavoitus Seudullinen kaavoitus Yleiskaavoitus Tue, 14 Nov 2017 21:21:04 +0000 Hannu Kuukkanen http://hannukuukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246095-avoin-kirje-anni-sinnemaelle-helsingin-kaavoituksesta
VR-Yhtymä Oyj:n myyminen ja Vallilan konepaja alue. http://kaustirantalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244177-vr-yhtyma-oyjn-myyminen-ja-vallilan-konepaja-alue <p>Tällä hetkellä etsitään vaihtoehtoja junaliikenteen kilpailuttamiselle. Siihen liittyen on suunnitelmia VR-konsernin myymiseksi joko kokonaisena tai pilkkomisen jälkeen osien myynti yhdessä tai erikseen.</p><p>VR omistaa kiinteistöjä eripuolilla maata. Yritin nopealla haulla saada selville mitä ja missä. Löysin listan, missä on vuokrattavia asemarakennuksia. Tämä ei ole koko totuus. Esimerkiksi Helsingissä VR omistaa Vallilan konepaja alueen. VR:n omistus on hidastanut alueen hyötykäyttöä sekä kehittämistä.</p><p>En ole lukenut hallituksen esityksiä miten VR:n kiinteistöomistus aiotaan myydä. Siihen on ainakin kolme vaihtoehtoa. Myydään kaikki kerralla, myydään se osa mitä ostaja haluaa ja lopulle tahdään jotain muuta tai myydään ensin rautatietoimintaan kuulumattomat osat ja loput rautatiliikenteen ydinalueeseen kuuluvat osat myydään sen jälkeen. En tosin ole varma, kannattaako myydä mitään, mutta se ei ole tämän kirjoituksen pääkohta.</p><p>Viimeisintä myyntivaihtoehtoa pitäisi käyttää välittömästi Vallilan konepaja alueen kohdalla. Helsingin kaupungin tulisi ostaa/lunastaa VR:ltä konepaja alue mahdollisimman nopeasti. VR ei tee sillä ymmärtääkseni mitään. Paitsi odottaa arvonnousua. Tällä hetkellä aluetta ei kehitä kukaan eikä mieti mitä sillä voisi tehdä, sillä alueen tulevaisuus epävarmaa. Jos se myydään muun kiinteistömassan mukana, vuokrat nousevat ja tämänhetkiset työpaikat katoavat. Viimeisin kuulemani ehdotus oli Bauhaus nimisen saksalaisen kodintarvikeliikkeen myymälä, mikä ainakin työllistämisvaikutuksen kautta on umpisurkea idea. Kun alue on kaupungin omistuksessa, sen kehittäminen voisi alkaa. Näkisin itse tuon alueen tulevaisuussa kulttuurin ja vapaa-ajan toimintojen keskittymänä. Alueena, mikä vetää sekä paikallisia, että turisteja puoleensa.</p><p>&nbsp;</p><p>Tässä asiassa intressiriita on omistajaohjauksen kautta valtion ja Helsingin kaupungin välinen. Valtion pitäisi asiassa antaa periksi ja tarjota aluetta kaupungille tavalla tai toisella.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tällä hetkellä etsitään vaihtoehtoja junaliikenteen kilpailuttamiselle. Siihen liittyen on suunnitelmia VR-konsernin myymiseksi joko kokonaisena tai pilkkomisen jälkeen osien myynti yhdessä tai erikseen.

VR omistaa kiinteistöjä eripuolilla maata. Yritin nopealla haulla saada selville mitä ja missä. Löysin listan, missä on vuokrattavia asemarakennuksia. Tämä ei ole koko totuus. Esimerkiksi Helsingissä VR omistaa Vallilan konepaja alueen. VR:n omistus on hidastanut alueen hyötykäyttöä sekä kehittämistä.

En ole lukenut hallituksen esityksiä miten VR:n kiinteistöomistus aiotaan myydä. Siihen on ainakin kolme vaihtoehtoa. Myydään kaikki kerralla, myydään se osa mitä ostaja haluaa ja lopulle tahdään jotain muuta tai myydään ensin rautatietoimintaan kuulumattomat osat ja loput rautatiliikenteen ydinalueeseen kuuluvat osat myydään sen jälkeen. En tosin ole varma, kannattaako myydä mitään, mutta se ei ole tämän kirjoituksen pääkohta.

Viimeisintä myyntivaihtoehtoa pitäisi käyttää välittömästi Vallilan konepaja alueen kohdalla. Helsingin kaupungin tulisi ostaa/lunastaa VR:ltä konepaja alue mahdollisimman nopeasti. VR ei tee sillä ymmärtääkseni mitään. Paitsi odottaa arvonnousua. Tällä hetkellä aluetta ei kehitä kukaan eikä mieti mitä sillä voisi tehdä, sillä alueen tulevaisuus epävarmaa. Jos se myydään muun kiinteistömassan mukana, vuokrat nousevat ja tämänhetkiset työpaikat katoavat. Viimeisin kuulemani ehdotus oli Bauhaus nimisen saksalaisen kodintarvikeliikkeen myymälä, mikä ainakin työllistämisvaikutuksen kautta on umpisurkea idea. Kun alue on kaupungin omistuksessa, sen kehittäminen voisi alkaa. Näkisin itse tuon alueen tulevaisuussa kulttuurin ja vapaa-ajan toimintojen keskittymänä. Alueena, mikä vetää sekä paikallisia, että turisteja puoleensa.

 

Tässä asiassa intressiriita on omistajaohjauksen kautta valtion ja Helsingin kaupungin välinen. Valtion pitäisi asiassa antaa periksi ja tarjota aluetta kaupungille tavalla tai toisella.

]]>
1 http://kaustirantalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244177-vr-yhtyma-oyjn-myyminen-ja-vallilan-konepaja-alue#comments Helsinki Kaavoitus Omistajaohjaus Vallilan konepaja alue VR Mon, 09 Oct 2017 13:33:13 +0000 Kausti Rantalainen http://kaustirantalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244177-vr-yhtyma-oyjn-myyminen-ja-vallilan-konepaja-alue
Valtuuston kokous 7.6.2017 - henkilövalintoja, tontin myynti ja kaavoja http://ottomeri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238107-ensimmainen-valtuuston-kokous-henkilovalintoja-tontin-myynti-ja-kaavoja <p>Helsingin uusi kaupunginvaltuusto kokousti tänään ensimmäistä kertaa. Tuntia ennen valtuuston kokousta&nbsp;kokoonnuimme kokoomusryhmällä ja kävimme illan&nbsp; esityslistan ja yleisen kulun lävitse. Moni meistä, itseni mukaan lukien, oli valmistautumassa elämänsä ensimmäiseen valtuuston kokoukseen. Valtuustoryhmän kokouksissa keskustellaan esityslistan päätöskohdista ja riippuen asiasta luodaan ryhmän yhteinen kanta. Etenkin isoista ja kauaskantoisista asioista päätettäessä yhteisen päätöksenteon merkitys korostuu. Lisäksi valtuustoryhmän kokouksissa voidaan keskustella ryhmän kesken muista ajankohtaisista kaupunkipoliittisista aiheista. Ryhmän toimintaa ohjaa yhteisesti laaditut säännöt, jotka helpottavat 25 hengen valtuustoryhmän toiminnan järjestämistä.</p><p>Hieman ennen kuutta valtuustosali alkoi täyttyä uusista valtuutetuista. Jännitys oli käsin kosketeltavaa. Tunnelman vapautti kokouksen&nbsp;avanneen Jörn Donnerin&nbsp;matala ääni. Ennen ensimmäisenä päätöskohtana ollutta kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valintaa perinteiseen tapaan kokouksen avaa valtuuston vanhin jäsen. Tällä valtuustokaudella se on 84-vuotias Donner. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinnan jälkeen puheenjohtajan nuija luovutettiin tehtävään valitulle Tuuli Kousalle (vihr). Puheenjohtajiston valinnan jälkeen vuorossa oli pormestarin ja apulaispormestarien valinta. Pormestarikunnan valinnan jälkeen valitut henkilöt kukitettiin ja onniteltiin valtuustokollegoiden toimesta. Kokoustauon jälkeen loput luottamushenkilöpaikat nuijittiin lävitse toimielin kerrallaan toukokuussa neuvotellun paikkajaon perusteella. Itse pääsen aloittamaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä sekä kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varapuheenjohtajana.</p><p>Pisin keskustelu ensimmäisessä valtuuston kokouksessa käytiin Clarion Hotellin tontin myymisestä Jätkäsaari Invest Ab:lle. Tontti on tällä hetkellä vuokralla yhtiöllä, mutta kaupungin ja yhtiön välillä käytyjen neuvottelujen jälkeen tontti on päätetty myydä hotellin omistajalle. Valtuustossa keskustelu liikkui Helsingin&nbsp;maanmyyntipolitiikan yleisemmästä ohjauksesta&nbsp;aina kyseisen kaupan arvonmäärityksessä käytettyyn diskonttauskorkoon. Ajoittain oli hankala tietää keskusteltiinko nyt kyseisen kaupan toteuttamisesta vai yleisemmin kiinteän omaisuuden myymisestä. Lopulta tiukan keskustelun jälkeen asiasta äänestettiin ja kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti. Kaupunkiympäristölautakunta valtuutettiin myymään tontti yhtiölle.</p><p>Ensimmäistä valtuuston kokousta väritti luottamushenkilöiden, etunenässä pormestarikunnan valinta. Henkilövalintojen lisäksi edellä mainittu Jätkäsaaren tontin myynti sekä Pirkkolantien alueen kaavamuutos nousivat esille. Oli lohdullista huomata, miten kaupunginvaltuuston kokous muistutti läheisestä ylioppilaskunnan edustajiston kokousta. Puheenvuoroja käytetään paljon ja välillä niiden liittymistä kulloinkin päätettävissä olevaan asiakohtaan on vaikea hahmottaa. Tämä korostaa entisestään valmisteluvaiheessa tapahtuvan vaikuttamisen merkitystä.</p><p>Ensi viikolla&nbsp;kaupunginvaltuusto kokoontuu valtuustoseminaariin keskustelemaan tulevasta kaupunkistrategiasta. Kaupunkistrategia on ylin kaupungin päätöksentekoa ohjaava dokumentti. Siinä luodaan yleiset suuntaviivat Helsingin tulevaisuudelle seuraaviksi vuosiksi. Lisäksi lautakunta- ja jaostotyö käynnistyy lähiviikkoina.&nbsp;Lautakuntien merkitys tulee jatkossa korostumaan, sillä&nbsp;uudessa johtamisjärjestelmässä lautakuntien määrä väheni neljään. Niissä tullaan tekemään yhä enemmän ja tärkeämpiä meitä kaikkia helsinkiläisiä koskevia päätöksiä. &nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin uusi kaupunginvaltuusto kokousti tänään ensimmäistä kertaa. Tuntia ennen valtuuston kokousta kokoonnuimme kokoomusryhmällä ja kävimme illan  esityslistan ja yleisen kulun lävitse. Moni meistä, itseni mukaan lukien, oli valmistautumassa elämänsä ensimmäiseen valtuuston kokoukseen. Valtuustoryhmän kokouksissa keskustellaan esityslistan päätöskohdista ja riippuen asiasta luodaan ryhmän yhteinen kanta. Etenkin isoista ja kauaskantoisista asioista päätettäessä yhteisen päätöksenteon merkitys korostuu. Lisäksi valtuustoryhmän kokouksissa voidaan keskustella ryhmän kesken muista ajankohtaisista kaupunkipoliittisista aiheista. Ryhmän toimintaa ohjaa yhteisesti laaditut säännöt, jotka helpottavat 25 hengen valtuustoryhmän toiminnan järjestämistä.

Hieman ennen kuutta valtuustosali alkoi täyttyä uusista valtuutetuista. Jännitys oli käsin kosketeltavaa. Tunnelman vapautti kokouksen avanneen Jörn Donnerin matala ääni. Ennen ensimmäisenä päätöskohtana ollutta kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valintaa perinteiseen tapaan kokouksen avaa valtuuston vanhin jäsen. Tällä valtuustokaudella se on 84-vuotias Donner. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinnan jälkeen puheenjohtajan nuija luovutettiin tehtävään valitulle Tuuli Kousalle (vihr). Puheenjohtajiston valinnan jälkeen vuorossa oli pormestarin ja apulaispormestarien valinta. Pormestarikunnan valinnan jälkeen valitut henkilöt kukitettiin ja onniteltiin valtuustokollegoiden toimesta. Kokoustauon jälkeen loput luottamushenkilöpaikat nuijittiin lävitse toimielin kerrallaan toukokuussa neuvotellun paikkajaon perusteella. Itse pääsen aloittamaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä sekä kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varapuheenjohtajana.

Pisin keskustelu ensimmäisessä valtuuston kokouksessa käytiin Clarion Hotellin tontin myymisestä Jätkäsaari Invest Ab:lle. Tontti on tällä hetkellä vuokralla yhtiöllä, mutta kaupungin ja yhtiön välillä käytyjen neuvottelujen jälkeen tontti on päätetty myydä hotellin omistajalle. Valtuustossa keskustelu liikkui Helsingin maanmyyntipolitiikan yleisemmästä ohjauksesta aina kyseisen kaupan arvonmäärityksessä käytettyyn diskonttauskorkoon. Ajoittain oli hankala tietää keskusteltiinko nyt kyseisen kaupan toteuttamisesta vai yleisemmin kiinteän omaisuuden myymisestä. Lopulta tiukan keskustelun jälkeen asiasta äänestettiin ja kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti. Kaupunkiympäristölautakunta valtuutettiin myymään tontti yhtiölle.

Ensimmäistä valtuuston kokousta väritti luottamushenkilöiden, etunenässä pormestarikunnan valinta. Henkilövalintojen lisäksi edellä mainittu Jätkäsaaren tontin myynti sekä Pirkkolantien alueen kaavamuutos nousivat esille. Oli lohdullista huomata, miten kaupunginvaltuuston kokous muistutti läheisestä ylioppilaskunnan edustajiston kokousta. Puheenvuoroja käytetään paljon ja välillä niiden liittymistä kulloinkin päätettävissä olevaan asiakohtaan on vaikea hahmottaa. Tämä korostaa entisestään valmisteluvaiheessa tapahtuvan vaikuttamisen merkitystä.

Ensi viikolla kaupunginvaltuusto kokoontuu valtuustoseminaariin keskustelemaan tulevasta kaupunkistrategiasta. Kaupunkistrategia on ylin kaupungin päätöksentekoa ohjaava dokumentti. Siinä luodaan yleiset suuntaviivat Helsingin tulevaisuudelle seuraaviksi vuosiksi. Lisäksi lautakunta- ja jaostotyö käynnistyy lähiviikkoina. Lautakuntien merkitys tulee jatkossa korostumaan, sillä uudessa johtamisjärjestelmässä lautakuntien määrä väheni neljään. Niissä tullaan tekemään yhä enemmän ja tärkeämpiä meitä kaikkia helsinkiläisiä koskevia päätöksiä.  

]]>
0 http://ottomeri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238107-ensimmainen-valtuuston-kokous-henkilovalintoja-tontin-myynti-ja-kaavoja#comments Helsingin kaupunginvaltuusto Helsingin pormestari Jätkäsaari Kaavoitus Tonttipolitiikka Wed, 07 Jun 2017 19:34:04 +0000 Otto Meri http://ottomeri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238107-ensimmainen-valtuuston-kokous-henkilovalintoja-tontin-myynti-ja-kaavoja
Kaupunginvaltuuston kokous 5.6.2017 http://juhotuominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238060-kaupunginvaltuuston-kokous-562017 <p>Oulun kaupunginvaltuuston ensimmäinen kokous kuntavaalien jälkeen venyi kestämään hieman yli kuusi tuntia.&nbsp;</p><p>Ensimmäiset vajaa neljä tuntia kokouksesta kuluivat valtuuston puheenjohtajien, kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä muiden valtuuston valitsemien luottamuspaikkojen täyttämiseen. Luottamushenkilöiden valinta on varsinaisesti tapahtunut vaalien jälkeisenä aikana puolueiden keskinäisissä neuvotteluissa ja valtuusto tavallisesti vahvistaa valinnat suhteellisen yksinkertaisessa ja nopeassa päätösprosessissa.</p><p>Tällä kertaa neuvotellut nimitykset riitautettiin valtuustokäsittelyssä aitosuomalaisen yhteislistan valtuutetun Junes Lokan toimesta. Muutosesitykset ja vaatimukset suljetusta lippuvaalista johtivat aikaa kuluttaviin kaupunginvaltuuston äänestyksiin ääntenlaskutaukoineen. Valtuuston ratkaisut noudattivat äänestyksien jälkeen alkuperäistä neuvottelutulosta. Tosin yhdessä kohdassa eli keskusvaalilautakunnan viimeisen varajäsenen vaalissa Lokka sai saman äänimäärän toisen ehdokkaan kanssa häviten valintansa lopuksi arvalla.</p><p>Listan muissa asioissa valtuuston ainoa äänestys käsitteli Raatin rakentamisen rajausta. Julkisuudessa on ollut jo aiemmin esillä Raatin eteläkärjessä sijaitsevan tontin luovutuskilpailu rakentamiseen. Tällä paikalla sijaitsee nykyisin asfaltoitu parkkipaikka. Asian aiemmassa käsittelyssä alue on suunniteltu korvattavaksi rakennuksilla. Viimeisessä kaupunginhallituksen päätöksessä rajattiin pois asunto- ja toimistorakentamisen mahdollisuus, joka oli vielä aiemmissa vaiheissa mukana vaihtoehtona.</p><p>Odotetusti valtuustokäsittelyssä tässä asiassa tuli poikkeava esitys eli osa valtuustosta halusi mahdollistaa suunnittelussa myös asuntorakentamisen vaihtoehdon. Esitys hävisi selvin numeroin äänestyksen. Itse äänestin hävinneen eli myös asunto- ja toimistorakentamisen mahdollistavan ratkaisun puolesta. Kyseistä vaihtoehtoa ei mielestäni ole järkevää rajata ennalta pois kilpailuehdotuksista. Asia olisi ollut parempi ratkaista vasta valmiiden esitysten pohjalta. Nyt tehty rajaus vaikuttanee myös tontin myyntihintaa alentavasti.</p><p>Valtuusto kävi läpi talousarvion 2018 ja taloussuunnitelmien 2019&ndash;2020 suunnitteluohjeen. Tässä yhteydessä käytiin keskustelu Oulun talouden tilanteesta ja jatkuvaan alijäämään liittyvistä ongelmista odotetuilla puoluepoliittisilla painotuksilla. Keskustelun aikana palattiin säästötarpeiden osalta pariin otteeseen aiemman valtuuston kouluverkkoratkaisuun. Vaikutelmakseni keskustelusta jäi, että samainen asia tulee todennäköisimmin uudelleen käsittelyyn talousarvioiden yhteydessä.</p><p>Valtuusto saattoi kokouksen lopuksi eteenpäin Myllytullin ns. Luovin tontin alueen ja sen jälkeen Kaukovainion keskuksen uuden asemakaavan. Jälkimmäinen näistä on erinomainen esimerkki hyvästä pitkään kestäneestä kaavatyöstä, joka on nyt viimein saatu päätökseen. Vanhempaa rakentamista edustavan lähiön keskeinen osa päivitetään kaavaratkaisulla hienosti nykypäivään. Alueelle ominainen mäntyvaltainen puusto säilyy. Samalla saadaan vireille uutta rakentamista ja alueelle lisää asukkaita. Kaava on erinomainen ratkaisu Kaukovainion alueen kehittämisessä oikeaan suuntaan.</p><p>Keskustan valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen Oulun alueen edunvalvonnan parantamiseksi valtakunnallisessa päätöksenteossa. Julkiset toimijat alueellamme tarvitsevat informaation keräämistä, tiedottamista ja vaikuttamista valtionhallinnon instanssien suuntaan jo asioiden tärkeässä valmisteluvaiheessa. Tässä Oulun kaupunki, maakuntahallinto sekä Oulun yliopisto voisivat yhdistää voimansa ja kehittää sopivan yhteisen edustuksen pääkaupunkiseudulle edunvalvontaamme varten.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Oulun kaupunginvaltuuston ensimmäinen kokous kuntavaalien jälkeen venyi kestämään hieman yli kuusi tuntia. 

Ensimmäiset vajaa neljä tuntia kokouksesta kuluivat valtuuston puheenjohtajien, kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä muiden valtuuston valitsemien luottamuspaikkojen täyttämiseen. Luottamushenkilöiden valinta on varsinaisesti tapahtunut vaalien jälkeisenä aikana puolueiden keskinäisissä neuvotteluissa ja valtuusto tavallisesti vahvistaa valinnat suhteellisen yksinkertaisessa ja nopeassa päätösprosessissa.

Tällä kertaa neuvotellut nimitykset riitautettiin valtuustokäsittelyssä aitosuomalaisen yhteislistan valtuutetun Junes Lokan toimesta. Muutosesitykset ja vaatimukset suljetusta lippuvaalista johtivat aikaa kuluttaviin kaupunginvaltuuston äänestyksiin ääntenlaskutaukoineen. Valtuuston ratkaisut noudattivat äänestyksien jälkeen alkuperäistä neuvottelutulosta. Tosin yhdessä kohdassa eli keskusvaalilautakunnan viimeisen varajäsenen vaalissa Lokka sai saman äänimäärän toisen ehdokkaan kanssa häviten valintansa lopuksi arvalla.

Listan muissa asioissa valtuuston ainoa äänestys käsitteli Raatin rakentamisen rajausta. Julkisuudessa on ollut jo aiemmin esillä Raatin eteläkärjessä sijaitsevan tontin luovutuskilpailu rakentamiseen. Tällä paikalla sijaitsee nykyisin asfaltoitu parkkipaikka. Asian aiemmassa käsittelyssä alue on suunniteltu korvattavaksi rakennuksilla. Viimeisessä kaupunginhallituksen päätöksessä rajattiin pois asunto- ja toimistorakentamisen mahdollisuus, joka oli vielä aiemmissa vaiheissa mukana vaihtoehtona.

Odotetusti valtuustokäsittelyssä tässä asiassa tuli poikkeava esitys eli osa valtuustosta halusi mahdollistaa suunnittelussa myös asuntorakentamisen vaihtoehdon. Esitys hävisi selvin numeroin äänestyksen. Itse äänestin hävinneen eli myös asunto- ja toimistorakentamisen mahdollistavan ratkaisun puolesta. Kyseistä vaihtoehtoa ei mielestäni ole järkevää rajata ennalta pois kilpailuehdotuksista. Asia olisi ollut parempi ratkaista vasta valmiiden esitysten pohjalta. Nyt tehty rajaus vaikuttanee myös tontin myyntihintaa alentavasti.

Valtuusto kävi läpi talousarvion 2018 ja taloussuunnitelmien 2019–2020 suunnitteluohjeen. Tässä yhteydessä käytiin keskustelu Oulun talouden tilanteesta ja jatkuvaan alijäämään liittyvistä ongelmista odotetuilla puoluepoliittisilla painotuksilla. Keskustelun aikana palattiin säästötarpeiden osalta pariin otteeseen aiemman valtuuston kouluverkkoratkaisuun. Vaikutelmakseni keskustelusta jäi, että samainen asia tulee todennäköisimmin uudelleen käsittelyyn talousarvioiden yhteydessä.

Valtuusto saattoi kokouksen lopuksi eteenpäin Myllytullin ns. Luovin tontin alueen ja sen jälkeen Kaukovainion keskuksen uuden asemakaavan. Jälkimmäinen näistä on erinomainen esimerkki hyvästä pitkään kestäneestä kaavatyöstä, joka on nyt viimein saatu päätökseen. Vanhempaa rakentamista edustavan lähiön keskeinen osa päivitetään kaavaratkaisulla hienosti nykypäivään. Alueelle ominainen mäntyvaltainen puusto säilyy. Samalla saadaan vireille uutta rakentamista ja alueelle lisää asukkaita. Kaava on erinomainen ratkaisu Kaukovainion alueen kehittämisessä oikeaan suuntaan.

Keskustan valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen Oulun alueen edunvalvonnan parantamiseksi valtakunnallisessa päätöksenteossa. Julkiset toimijat alueellamme tarvitsevat informaation keräämistä, tiedottamista ja vaikuttamista valtionhallinnon instanssien suuntaan jo asioiden tärkeässä valmisteluvaiheessa. Tässä Oulun kaupunki, maakuntahallinto sekä Oulun yliopisto voisivat yhdistää voimansa ja kehittää sopivan yhteisen edustuksen pääkaupunkiseudulle edunvalvontaamme varten.

]]>
2 http://juhotuominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238060-kaupunginvaltuuston-kokous-562017#comments Kaavoitus Kuntapoltiikka Tue, 06 Jun 2017 18:25:11 +0000 Juho Tuominen http://juhotuominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238060-kaupunginvaltuuston-kokous-562017
Helsingin kuntapolitiikan viikko 23/2017 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237991-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232017 <p>Uusi valtuustokausi pyörähtää Helsingissä tällä viikolla vihdoinkin käyntiin, kun Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa uudessa kokoonpanossaan keskiviikkona 7.6. Esityslista löytyy täältä:</p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-06-07_Kvsto_12_El" title="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-06-07_Kvsto_12_El">https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupun...</a></p><p>Ensimmäisessä kokouksessa täytetään erityisesti luottamushenkilöpaikkoja: valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, pormestari ja apulaispormestarit, kaupunginhallituksen ja sen elinkeino- ja konsernijaoston sekä lautakuntien jäsenet.</p><p>Muista asioista keskustelua herättänee Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen, josta on tullut jonkin verran asukaspalautetta. Kyse on kaavaratkaisusta, jolla luodaan edellytykset Raide-Jokerin rakentamiselle Pakilantielle, Pirjontielle ja Pirkkolantielle. Samalla lisätään asuntojen määrää tulevan Raide-Jokerin pysäkin tuntumassa. Tavoitteena on nykyistä rakentuneempi ja kaupunkimaisempi ympäristö, jossa Raide-Jokeri kulkee pääosin nurmipintaisella omalla kadun osallaan ajokaistoista katupuilla erotettuna. Suunnittelualueeseen kuuluu Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien varren tontteja sekä puisto- ja katualueita. Asukasmäärän lisäys on noin 600, minkä lisäksi suunnittelualueelle on tulossa liike- ja toimitilaa.</p><p>Käymme saatua asukaspalautetta vielä läpi Kokoomuksen valtuustoryhmässä. Ehdotettua kerrostalorakentamista on vastustettu varsinkin Pirjontie 28:n tontilla. Samoin Pirjontien katkaisemista moottoriajoneuvoliikenteeltä on vastustettu.</p><p>Mielenkiintoinen on myös Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen. Kyseiselle alueelle Tapanilan aseman lähiympäristöön on suunniteltu asuntoja noin 1&nbsp;250 asukkaalle sekä tontti päivittäistavarakaupalle aseman sisäänkäynnin tuntumaan. Tästä kaavasta ei ole tullut asukaspalautetta ainakaan minulle.</p><p>Kaupunginvaltuustolle esitetään myös Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen vuokra-alueen myyntiä alueen vuokralaiselle Jätkäsaari Invest Ab:lle. Alueelle toteutettu tornihotelli ja kongressikeskus on avattu käyttöön lokakuussa 2016 (Clarion-hotelli). Myyntihinnaksi esitetään 476 euroa/k-m&sup2;.</p><p>Mikäli tulen valituksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestariksi keskiviikkona, aloitan uudessa tehtävässäni heti torstaiaamuna. Lisää tästä ensi viikolla, jolloin toivottavasti kesäkin on jo lämpimämpi!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Uusi valtuustokausi pyörähtää Helsingissä tällä viikolla vihdoinkin käyntiin, kun Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa uudessa kokoonpanossaan keskiviikkona 7.6. Esityslista löytyy täältä:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Keha_2017-06-07_Kvsto_12_El

Ensimmäisessä kokouksessa täytetään erityisesti luottamushenkilöpaikkoja: valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, pormestari ja apulaispormestarit, kaupunginhallituksen ja sen elinkeino- ja konsernijaoston sekä lautakuntien jäsenet.

Muista asioista keskustelua herättänee Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen, josta on tullut jonkin verran asukaspalautetta. Kyse on kaavaratkaisusta, jolla luodaan edellytykset Raide-Jokerin rakentamiselle Pakilantielle, Pirjontielle ja Pirkkolantielle. Samalla lisätään asuntojen määrää tulevan Raide-Jokerin pysäkin tuntumassa. Tavoitteena on nykyistä rakentuneempi ja kaupunkimaisempi ympäristö, jossa Raide-Jokeri kulkee pääosin nurmipintaisella omalla kadun osallaan ajokaistoista katupuilla erotettuna. Suunnittelualueeseen kuuluu Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien varren tontteja sekä puisto- ja katualueita. Asukasmäärän lisäys on noin 600, minkä lisäksi suunnittelualueelle on tulossa liike- ja toimitilaa.

Käymme saatua asukaspalautetta vielä läpi Kokoomuksen valtuustoryhmässä. Ehdotettua kerrostalorakentamista on vastustettu varsinkin Pirjontie 28:n tontilla. Samoin Pirjontien katkaisemista moottoriajoneuvoliikenteeltä on vastustettu.

Mielenkiintoinen on myös Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen. Kyseiselle alueelle Tapanilan aseman lähiympäristöön on suunniteltu asuntoja noin 1 250 asukkaalle sekä tontti päivittäistavarakaupalle aseman sisäänkäynnin tuntumaan. Tästä kaavasta ei ole tullut asukaspalautetta ainakaan minulle.

Kaupunginvaltuustolle esitetään myös Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen vuokra-alueen myyntiä alueen vuokralaiselle Jätkäsaari Invest Ab:lle. Alueelle toteutettu tornihotelli ja kongressikeskus on avattu käyttöön lokakuussa 2016 (Clarion-hotelli). Myyntihinnaksi esitetään 476 euroa/k-m².

Mikäli tulen valituksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestariksi keskiviikkona, aloitan uudessa tehtävässäni heti torstaiaamuna. Lisää tästä ensi viikolla, jolloin toivottavasti kesäkin on jo lämpimämpi!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237991-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232017#comments Helsinki Kaavoitus Kaupunginvaltuusto Pormestari Mon, 05 Jun 2017 13:22:56 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237991-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232017
Etnistä ghettoutumista ei voi estää kaavoittamalla http://herrakeronen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237120-etnista-ghettoutumista-ei-voi-estaa-kaavoittamalla <p>Vasemmistoliiton puheenjohtaja <strong>Li Andersson</strong> on <a href="http://www.turkulainen.fi/artikkeli/520553-rikkailla-ja-maahanmuuttajilla-turussa-omat-asuinalueet-li-andersson-vaatii">huolissaan</a> siitä, että varakkaampi kantaväestö ja maahanmuuttajat muuttavat Turussa eri alueille. Hänen ratkaisunsa tälle ongelmalle on, että kaupunki rakentaisi enemmän vuokra-asuntoja alueille, jotka näyttäisivät jäävän varakkaammille asukkaille.<br /><br />Tämä etninen ghettoutuminen ja white flight on tuttua muualta Euroopasta. Maahanmuuttajat muuttavat yleensä sinne, missä on muitakin heidän maanmiehiään. Samaan aikaan varakkaammat pyrkivät alueille, joilla on vähemmän sosiaalisia ongelmia. Samanlaiset ihmiset pyrkivät keskimäärin asumaan samanlaisten ihmisten kanssa.<br /><br />Kaavoitus ja vuokra-asuntojen rakentaminen on se perinteinen ratkaisu, jota Euroopassa on tarjottu ratkaisuksi, mutta tuloksetta. Kaavoituksella tätä asiaa ei voida ratkaista, vaan ainoastaan siirtää ja siivota maton alle. Kun vuokra-asuntoja rakennetaan kalliimmille alueille, näillä alueilla olevien asuntojen hinnat usein laskevat ja varakkaammat ihmiset muuttavat edelleen tyyriimmille alueille kauemmaksi sosiaalisista ongelmista.<br /><br />Oletus, että sosiaali-insinöröimällä voidaan ratkaista tilannetta, nojaa myös siihen, että esimerkiksi maahanmuuttajat hakeutuisivat tietyille alueille ensisijaisesti edullisten vuokra-asuntojen vuoksi. Ajatus perustuu siihen, että kun edullisia vuokra-asuntoja löytyy myös sieltä, missä on paljon varakkaampaa kantaväestöä, maahanmuuttajat valitsevat nämä asunnot, koska heillä on varaa myös niihin. Oletus nojaa siis pääasiallisesti siihen, että maahanmuuttajat valitsisivat asuinalueensa ensisijaisesti taloudellisin perustein.<br /><br />Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan maahanmuuttajat pyrkivät usein asumaan maahanmuuttajien keskuuteen jopa silloin, kun maahanmuuttajien keskuudessa asuminen on kalliimpaa kuin kantaväestön keskuudessa asuminen. Hyvä osoitus tästä on se, miten maahanmuuttajat muuttavat pois edullisemmista pohjoisen kaupungeista, joissa on myös vähemmän maahanmuuttajia, etelän huomattavasti kalliimpiin kaupunkeihin, joissa on puolestaan paljon maahanmuuttajia. Sen sijaan, että irakilaiset jäisivät integroitumaan Rovaniemelle edulliseen kämppään, he lähtevätkin Helsinkiin huomattavasti kalliimmille alueille. Maahanmuuttajat ovat siis valmiita maksamaan jopa ekstraa siitä, että he saavat olla kaltaistensa parissa.<br /><br />Niin pitkään kuin ihmiset saavat valita asuinpaikkansa, ei sosiaalinen suunnittelutyö toimi. Ihmiset eivät muuta poliitikkojen päätöksien mukaisesti, vaan he harkitsevat asioita omalta kannaltaan. Ihmisiä ei voida pakottaa elämään siellä, missä he eivät halua elää.<br /><br />Ratkaisu ghettoutumisen estämiseen onkin sama kuin monien muidenkin integraatio-ongelmien kohdalla. Maahanmuuton määrä on pidettävä kohtuullisena. Kun maahanmuuttajia tulee kohtuullisesti, he eivät voi muodostaa etnisiä asuinalueita, vaan integroituminen on ikään kuin ainoa vaihtoehto. Kun taas maahanmuuttajia tulee kerralla valtavia määriä, muuttuu integroituminen vaikeammaksi ja etninen eriytyminen todennäköisemmäksi.<br /><br />Mikäli etniset ghetot, rikkaiden valkoisten omat asuinalueet ja eriytyminen tahdotaan estää, voidaan se tehdä ainoastaan sillä, että tulijoista tehdään osa yhteiskuntaa. Se ei onnistu sillä, että toisenlainen yhteiskunta tuodaan Suomeen, minkä jälkeen pyritään poliittisen Jumalan kädellä siirtelemään pelinappuloita ja ihmettelemään, kun ylhäältä alas määrääminen ei tälläkään kertaa toimi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on huolissaan siitä, että varakkaampi kantaväestö ja maahanmuuttajat muuttavat Turussa eri alueille. Hänen ratkaisunsa tälle ongelmalle on, että kaupunki rakentaisi enemmän vuokra-asuntoja alueille, jotka näyttäisivät jäävän varakkaammille asukkaille.

Tämä etninen ghettoutuminen ja white flight on tuttua muualta Euroopasta. Maahanmuuttajat muuttavat yleensä sinne, missä on muitakin heidän maanmiehiään. Samaan aikaan varakkaammat pyrkivät alueille, joilla on vähemmän sosiaalisia ongelmia. Samanlaiset ihmiset pyrkivät keskimäärin asumaan samanlaisten ihmisten kanssa.

Kaavoitus ja vuokra-asuntojen rakentaminen on se perinteinen ratkaisu, jota Euroopassa on tarjottu ratkaisuksi, mutta tuloksetta. Kaavoituksella tätä asiaa ei voida ratkaista, vaan ainoastaan siirtää ja siivota maton alle. Kun vuokra-asuntoja rakennetaan kalliimmille alueille, näillä alueilla olevien asuntojen hinnat usein laskevat ja varakkaammat ihmiset muuttavat edelleen tyyriimmille alueille kauemmaksi sosiaalisista ongelmista.

Oletus, että sosiaali-insinöröimällä voidaan ratkaista tilannetta, nojaa myös siihen, että esimerkiksi maahanmuuttajat hakeutuisivat tietyille alueille ensisijaisesti edullisten vuokra-asuntojen vuoksi. Ajatus perustuu siihen, että kun edullisia vuokra-asuntoja löytyy myös sieltä, missä on paljon varakkaampaa kantaväestöä, maahanmuuttajat valitsevat nämä asunnot, koska heillä on varaa myös niihin. Oletus nojaa siis pääasiallisesti siihen, että maahanmuuttajat valitsisivat asuinalueensa ensisijaisesti taloudellisin perustein.

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan maahanmuuttajat pyrkivät usein asumaan maahanmuuttajien keskuuteen jopa silloin, kun maahanmuuttajien keskuudessa asuminen on kalliimpaa kuin kantaväestön keskuudessa asuminen. Hyvä osoitus tästä on se, miten maahanmuuttajat muuttavat pois edullisemmista pohjoisen kaupungeista, joissa on myös vähemmän maahanmuuttajia, etelän huomattavasti kalliimpiin kaupunkeihin, joissa on puolestaan paljon maahanmuuttajia. Sen sijaan, että irakilaiset jäisivät integroitumaan Rovaniemelle edulliseen kämppään, he lähtevätkin Helsinkiin huomattavasti kalliimmille alueille. Maahanmuuttajat ovat siis valmiita maksamaan jopa ekstraa siitä, että he saavat olla kaltaistensa parissa.

Niin pitkään kuin ihmiset saavat valita asuinpaikkansa, ei sosiaalinen suunnittelutyö toimi. Ihmiset eivät muuta poliitikkojen päätöksien mukaisesti, vaan he harkitsevat asioita omalta kannaltaan. Ihmisiä ei voida pakottaa elämään siellä, missä he eivät halua elää.

Ratkaisu ghettoutumisen estämiseen onkin sama kuin monien muidenkin integraatio-ongelmien kohdalla. Maahanmuuton määrä on pidettävä kohtuullisena. Kun maahanmuuttajia tulee kohtuullisesti, he eivät voi muodostaa etnisiä asuinalueita, vaan integroituminen on ikään kuin ainoa vaihtoehto. Kun taas maahanmuuttajia tulee kerralla valtavia määriä, muuttuu integroituminen vaikeammaksi ja etninen eriytyminen todennäköisemmäksi.

Mikäli etniset ghetot, rikkaiden valkoisten omat asuinalueet ja eriytyminen tahdotaan estää, voidaan se tehdä ainoastaan sillä, että tulijoista tehdään osa yhteiskuntaa. Se ei onnistu sillä, että toisenlainen yhteiskunta tuodaan Suomeen, minkä jälkeen pyritään poliittisen Jumalan kädellä siirtelemään pelinappuloita ja ihmettelemään, kun ylhäältä alas määrääminen ei tälläkään kertaa toimi.

]]>
20 http://herrakeronen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237120-etnista-ghettoutumista-ei-voi-estaa-kaavoittamalla#comments Etninen eriytyminen Ghetot Kaavoitus Li Andersson White flight Wed, 17 May 2017 15:02:49 +0000 Jiri Keronen http://herrakeronen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237120-etnista-ghettoutumista-ei-voi-estaa-kaavoittamalla
Virkamies http://perttivesanto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236154-virkamies <p>Asuntorakentamista on ennenkin rajoitettu Helsingissä. Laatiessani aikanaan arkkitehti Bosse Österbergin kanssa Helsingin Ruoholahden maankäyttövaihtoehtoja, päädyimme esittämään Ruoholahteen asuntorakentamista. Kuinka ollakaan päätti silloinen kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Ruoholahti pysyy jatkossakin teollisuus- ja satama-alueena. Apulaiskaupunginjohtaja Erkki Tuomioja valistuneena virkamiehenä päätti kuitenkin pitää kiinni siitä, että Ruoholahteen suunnitellaan asuntoalue.</p><p>Tämä johti siihen tilanteeseen, että virastopäällikkö lopetti siihen paikkaan Ruoholahden suunnittelun. Pattitilanne jatkui siihen saakka, kunnes kaupunkisuunnitteluvirasto sai käskyn Ruoholahden asunto-alueen suunnittelusta.</p><p>Asuntorakentaminen Ruoholahdessa viivästyi näin ainakin vuodella tai kahdella. Näin suuri valta voi olla yksittäisellä virkamiehellä. Onneksi on taitavia poliittisia johtajia, joilla on laajempaa näkemystä.</p><p>Seuraavassa blogissa asiaa kaupunkibulevardeista.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Asuntorakentamista on ennenkin rajoitettu Helsingissä. Laatiessani aikanaan arkkitehti Bosse Österbergin kanssa Helsingin Ruoholahden maankäyttövaihtoehtoja, päädyimme esittämään Ruoholahteen asuntorakentamista. Kuinka ollakaan päätti silloinen kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Ruoholahti pysyy jatkossakin teollisuus- ja satama-alueena. Apulaiskaupunginjohtaja Erkki Tuomioja valistuneena virkamiehenä päätti kuitenkin pitää kiinni siitä, että Ruoholahteen suunnitellaan asuntoalue.

Tämä johti siihen tilanteeseen, että virastopäällikkö lopetti siihen paikkaan Ruoholahden suunnittelun. Pattitilanne jatkui siihen saakka, kunnes kaupunkisuunnitteluvirasto sai käskyn Ruoholahden asunto-alueen suunnittelusta.

Asuntorakentaminen Ruoholahdessa viivästyi näin ainakin vuodella tai kahdella. Näin suuri valta voi olla yksittäisellä virkamiehellä. Onneksi on taitavia poliittisia johtajia, joilla on laajempaa näkemystä.

Seuraavassa blogissa asiaa kaupunkibulevardeista.

]]>
0 http://perttivesanto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236154-virkamies#comments Asuntorakentaminen Kaavoitus Tue, 25 Apr 2017 19:04:13 +0000 Pertti Vesanto http://perttivesanto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236154-virkamies
Raatin ja Raksilan kaavamuutokset http://juhotuominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235966-raatin-ja-raksilan-kaavamuutokset <p>Viimeisen viikon aikana Kaleva on uutisoinut Oulun kahdesta kaavamuutoksesta. Toinen koskee Raksilan markettien aluetta ja parkkipaikkaa ja toinen Raatin parkkipaikka-aluetta saaren eteläosassa. Kumpikin kohde odottaa konkreettisempaa suunnitelmaa.</p><p>Raatin alueesta kysyttiin ehdokkailta mielipiteitä ennen kuntavaaleja Kalevan vaalikoneessa. Kalevan mukaan tämän alueen asuntorakentamisen kannatus ja vastustus näyttää valitussa valtuustossa noudattelevan pääpiirteittäin perinteistä oikeisto-vasemmisto &ndash; akselia. &nbsp;Eniten kannattajia löytyy Kokoomuksen valtuutetuista ja vastustajia Vihreiden sekä Vasemmistoliiton ryhmistä.</p><p>Tällä hetkellä Raatin suunnittelualueella on asfaltoitu parkkipaikka, joka rannan puolella rajautuu pyörätiehen. Yhdyskuntalautakunnan viimeisin ratkaisu mahdollistaa muutakin kuin asuntorakentamista sisältävän ehdotuksen alueen tontinluovutuskilpailussa. &nbsp;Itse kannatan tämän alueen täydentävää asuntorakentamista, kun suunnittelu tehdään kunnolla. &nbsp;Nykyinen parkkipaikkakäyttö on alueen tuhlausta. Huomioitava on se yksityiskohta, että suunnittelualueen rannan puolelle jää jatkossakin vapaa kulku kaikille oululaisille.</p><p>Raksilan tilanne on hivenen samankaltainen. Iso asfaltoitu parkkialue on menossa uuteen suunnitteluun yhdessä 80-luvun markettien kanssa. Alueelle on tarkoitus uusien liiketilojen ohessa saada asuntoja. Alueen sijainti asunnoille on erinomainen ydinkeskustan läheisyydessä. Samalla saadaan kaupunkikuvasta poistettua iso autojen asfalttiaavikko, mikä on tervetullutta. Alueen tarvitsemat parkkipaikat toteutetaan rakennusten alle. &nbsp;Suunniteltu aikataulu uudelle rakentamiselle on oululaisittain varsin nopea tähdäten aivan lähivuosille.</p><p>Oulun ydinkeskusta ja sen ympäristö tarvitsevat tiivistävää lisärakentamista ja alue lisää asukkaita. Tämä on osaratkaisu keskustan liiketilojen täyttymiselle ja tarjoaa alueelle jatkossa luontaisia työpaikkoja. Lisäksi tiivis keskusta-alue vähentää asukkaiden yksityisautoilun tarvetta. Tämä on suotavaa kehitystä, kun luontaista kysyntää alueen asunnoille löytyy. Omasta puolestani kannatan molempien alueiden rakentamista ja mielenkiinnolla odotan yksityiskohtaisempia suunnitelmia. &nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viimeisen viikon aikana Kaleva on uutisoinut Oulun kahdesta kaavamuutoksesta. Toinen koskee Raksilan markettien aluetta ja parkkipaikkaa ja toinen Raatin parkkipaikka-aluetta saaren eteläosassa. Kumpikin kohde odottaa konkreettisempaa suunnitelmaa.

Raatin alueesta kysyttiin ehdokkailta mielipiteitä ennen kuntavaaleja Kalevan vaalikoneessa. Kalevan mukaan tämän alueen asuntorakentamisen kannatus ja vastustus näyttää valitussa valtuustossa noudattelevan pääpiirteittäin perinteistä oikeisto-vasemmisto – akselia.  Eniten kannattajia löytyy Kokoomuksen valtuutetuista ja vastustajia Vihreiden sekä Vasemmistoliiton ryhmistä.

Tällä hetkellä Raatin suunnittelualueella on asfaltoitu parkkipaikka, joka rannan puolella rajautuu pyörätiehen. Yhdyskuntalautakunnan viimeisin ratkaisu mahdollistaa muutakin kuin asuntorakentamista sisältävän ehdotuksen alueen tontinluovutuskilpailussa.  Itse kannatan tämän alueen täydentävää asuntorakentamista, kun suunnittelu tehdään kunnolla.  Nykyinen parkkipaikkakäyttö on alueen tuhlausta. Huomioitava on se yksityiskohta, että suunnittelualueen rannan puolelle jää jatkossakin vapaa kulku kaikille oululaisille.

Raksilan tilanne on hivenen samankaltainen. Iso asfaltoitu parkkialue on menossa uuteen suunnitteluun yhdessä 80-luvun markettien kanssa. Alueelle on tarkoitus uusien liiketilojen ohessa saada asuntoja. Alueen sijainti asunnoille on erinomainen ydinkeskustan läheisyydessä. Samalla saadaan kaupunkikuvasta poistettua iso autojen asfalttiaavikko, mikä on tervetullutta. Alueen tarvitsemat parkkipaikat toteutetaan rakennusten alle.  Suunniteltu aikataulu uudelle rakentamiselle on oululaisittain varsin nopea tähdäten aivan lähivuosille.

Oulun ydinkeskusta ja sen ympäristö tarvitsevat tiivistävää lisärakentamista ja alue lisää asukkaita. Tämä on osaratkaisu keskustan liiketilojen täyttymiselle ja tarjoaa alueelle jatkossa luontaisia työpaikkoja. Lisäksi tiivis keskusta-alue vähentää asukkaiden yksityisautoilun tarvetta. Tämä on suotavaa kehitystä, kun luontaista kysyntää alueen asunnoille löytyy. Omasta puolestani kannatan molempien alueiden rakentamista ja mielenkiinnolla odotan yksityiskohtaisempia suunnitelmia.  

]]>
0 http://juhotuominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235966-raatin-ja-raksilan-kaavamuutokset#comments %23kuntavaalit2017 Kaavoitus Kaupunkisuunnittelu Fri, 21 Apr 2017 17:32:38 +0000 Juho Tuominen http://juhotuominen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235966-raatin-ja-raksilan-kaavamuutokset